background
logotype

Order of Melchizedek

                                Što je Melchizedek?

Ja ću vam pokušati dati pregled tko/što su Melchizedekove energije uopće, kao kakvi su moji osijećaji i asocijacije…Sjetite se da uistinu, morate samo osijetiti u svom srcu što je istinito za vas, i što osijećate da bi Melchizedek energija mogla biti za vas, molim vas nemojte dopustiti da sve ove informacije budu uhvaćene u glavi, već ih osijetite u srcu, to može pomoći u budjenju nekih od vaših staničnih/genetskih sijećanja…

Moj Osobni Sažetak….

Postoje mnogi od nas na Zemlji u ovom trenutku, koji su bili Svećenici, Svećenice, te bili inicirani u drevnim Melchizedekovim školama Misterija na Zemlji i na drugim svijetovima kao članovi Reda Melchizedeka, iako postoji samo nekoliko Melchizedeka direktno utjelovljenih na ovom planetu u ovo vrijeme. Mnogi od bića koji su tvrdili da su Melchizedeci, jesu to ultimativno, iznosim istinu, jer smo svi mi Melchizedeci na najvišoj razini Jedinstva.

Medjutim, većina onih koji tvrde da su direktni Melchizedeci su zapravo uskladjeni na Melchizedekove energije, genetička memorija, ili iz  prošlih života unutar hramova Melchizedekovog Reda. Iako sam u vibraciji i službi Elohim, imam sijećanje duše na drevne Melchizedek hramove i misterijske škole inicijacija, i o misterijskim hramovima svijetlosti Melchizedeka unutar viših planova, jednom Svećenik /Svećenica Melchizedeka u bilo kojem životnom razdoblju ili stupnju, uvijek ćete raditi u harmoniji sa tom energijom i Božanskom Svrhom, to je dio vaše kristalne matrice, i dio onoga Što Vi Jeste. Oni od nas koji smo bili u prošlosti unutar drevnih hramova kao učitelji smo ovdje danas svatko na svom vlastitom putu, da još jedanput pomognemo čovječanstvu u prisijećanju…To je važno za nas da ne rekreiramo hramove i misterije Egipta, već da ih se prisijetimo, tako je, da ponovno spojimo ono što već znamo u našim sijećanjima duše, i primijenimo jednostavnu istinu i poravnanje ljubavi kroz naše živote danas.

Melchizedek energije rade u uskladjivanju i skladu sa Božanskim Planom, te sa različitim odijelima Velikog Bijelog Bratstva, (sva bića ljubavi i svijetla koja su posvećena ispunjavanju Božanskog Plana).Melchizedeci održavaju povezanost kroz sve razine Kreacije, kao trenutnu vezu izmedju Najviših područja stvaranja i gušćih više fizičkih planova poput čovječanstva.Oni imaju tendenciju da se fizički očituju u svijetovima u vremenima velikih promijena i tranzicija, da pomognu u transformaciji u više vibracije , učeći Duhovnu Istinu koja će probuditi staničnu memoriju stanovnika.

Ukratko, Melchizedekov Red, a  oni fizički utjelovljuju Melchizedekovu suštinu, su glasnici i sidra ljubavi i istine u svim dimenzijama, služeći kao podsijetnik i nastavnik za Jedinstvo u svemu, i kako pronaći u sebi to Jedinstvo, i povratak u puno prosvijetljenje.

Melchizedekova Povijest iz Različitih Izvora…

(Keys of Enoch by J.J. Hurtak)

„Melchizedek : Vječni Gospodar Svijetlosti Suvereni od Svijetlosti zadužen za organiziranje razine nebeskih svijetova YHWH za tranziciju u novu kreaciju(stvaranje), Co-Equal sa Metatronom i Michaelom u „spašavanju, regeneriranju i preodgoju svijetova koji prolaze kroz čišćenje živim svijetlom…“

„Melchizedek je manifestacija Sina Božjeg. U povijesti planeta, opunomoćio je pripreme pravih svećenika sinovstva pri planetu prilikom prijelaza sudjelovanja sa Sinovima Svijetlosti…“

„Enoch kaže,' Izabranici Reda Melchizedeka su Sinovi Svijetlosti koji su se odlučili ući u svijet oblika i manifestirati suverenost YHWH u transmutaciji Zemlje.“

„Taj rad je provodjenje istine Boga, i ponekad samo pokazivanje kao 'vidljivog Reda' pokazujući se čovjeku kroz Merkabu, tako da se arhitektonski modeli sa nebesa mogu graditi na Zemlji, kao putokaz na mnogim razinama univerzalnog stvaranja…“

„On drži ključeve otvaranja nebesa sa poštovanjem na kontaktnim područjima na Zemlji, i ima sposobnost druženja sa rajskim zajednicama Bratstva Svijetlosti kroz očev univerzum, koordinirajući Kristov rad na nebesima i na zemlji. Red je Vječan , i ima tankodjudnost njegovih 'Svećenička i Programa' prije no što je svijet nastao. U povijesti planeta, Red Melchizedeka je postojao u malim obiteljskim zajednicama svećenika, znanstvenika i pjesnika znanstvenika koji su vijerno sudjelovali kroz riječ Božju…“

„Taj pristup je 'dar od Shekinach', utječe na mentalna, fizička i duhovna stanja postojanja. To svećeništvo je 'vidljivo' kroz svaku generaciju kao rašireno Bratsvo Svijetlosti, kako bi prožimalo stablo ljudske rase sa snagom i svijetlošću potrebnih za ponovno budjenje i uskrsnuće ispravnog sijemena u Svijetlo viših svijetova.“

„ Oni su „Sinovi Istine“ iza povijesne mudrosti, držeći ključeve istinske povijesti planeta i pravog rodoslovlja Adamičnih ljudi…“

„ prema Enochu, „sveta knjižnica“ njihovih svećeničkih dokumenata je preseljena iz Hrama u Jeruzalemu u područje pustinje kao što je Qumran da sačuvaju svoje zapise do 'kraja vremena', kada će Sinovi Svijetla, kao Red Melchizedeka, će se vratiti na Zemlju i ujediniti raspršeno Bratstvo Melchizedekovo i uspostaviti Kraljevstvo Božje sa Isusom , koji je Vječni Sin i Visoki Svećenik nakon Reda Melchizedekovog.“

„Mojsije je imao ključeve Svećeništva Svijetlosti, koji su mu otkrili Boga prije Stvaranja svijeta. Kada je došao na Zemlju, on je obznanjen od strane svećeništva Zemlje kao punopravni primalac takvog svijetla koje se prenosilo od Noe i njegove generacije do Abrahama, i od Abrahama…do Jethro, a tada Mojsiju…“

Ostali sažetci:

(sažetak iz Urantia book)

„Otac Melchizedek, stvoren iz kreativnog jedinstva Sina Stvoritelja i Kreativnog Duha, kćer lokalnog Univerzuma ili Infinant Duh, Ona djeluje kao prva izvršna asocijacija ** Sjajne i Jutarnje Zvijezde…“

„Bića i Red Sinovstva kojima je  jedna od njihovih brojnih funkcija ko-ordinacija sa Kreatorom, Melchizedek je dijelom samo-podrijetla, i kandidati za realizaciju uzvišene vrste samouprave…“

„ Malchizedeci su prvi red Božanskih Sinova koji su u stanju prići blizu 'nižeg stvorenja' (napomena od ERI: pojam 'niži' se ovdje odnosi na vibracije/gustoće)života i biti u stanju funkcionirati izravno u službi moralnosti, da služe evolutivnim rasama bez potrebe za utjelovljenjem…“ „Serafski Redovi, Andjeli i sve forme inteligentnog života nalaze užitak u radu sa tim mudrim savijetnicima, simpatični učitelji i prijatelji s razumijevanjem…Oni su po prirodi bez predrasuda kao promatrači, oni imaju puno povijerenje u svaku klasu bića…“

„Melchizedeci su glavni pomagači Sjajne Jutarnje Zvijezde u obavljanju mandata Sina Stvoritelja…Ovdje nema faza planetarnih/duhovnih potreba koje nisu u službi. Oni su učitelji koji često osvajaju čitave svijetove naprednog života u finalnom i potpunom prepoznavanju Sina Stvoritelja i Rajskog Oca…“

(**Sjajna i Jutarnja Zvijezda /Zvijezda Danica/ je poznata kao Gabriel Salvington. Ona je glavni izvršni upravitelj cijelog Nebadona, funkcionira kao osobni predstavnik Sovergin Sina i glasnogovornik je njegove Stvaralačke pratilje…obuhvaćajući Božansku Volju sina kombiniranu sa Kreativnom imaginacijom Duha…“)

Izvor: Drunvalo Melchizedek

--------------------------------------------------------------------------------------------

Pitanja o Redu Melchizedeka

http://drunvalo.net/melchizedek.html

Pitanje je došlo od mnogih od vas, ukoliko je istina da su četiri od pet Melchizedeka na Zemlji u ovom trenutku. To su: Haridas, Shechenah, Drunvalo i Machiventa (speluje se Marchivenda). To je reprezentirano na više načina od čovjeka koji se zove Gary Smith.

Iz onoga što mi je sam Machiventa rekao, ovo nije potpuna istina. Haridas i Sheckenah nisu ovaj put iz direktne Melchizedek svijesti .Osim toga, Alton Melchizedek iz Australije takodjer nije iz Malchizedekove svijesti.

Medjutim, svatko je   u konačnici iz Melchizedekove svijesti. To je direktna veza i izvor Boga. No, imajte na umu, to ne znači da ono što ti ljudi imaju za ponuditi čoviječanstvu nije dostojno ili važno. Morate učiniti tu odluku.

Svi Melchizedeci na Zemlji rade kroz ALFA&OMEGA, ORDER OF MELCHIZEDEK, prvog reda VELIKOG BIJELOG BRATSTVA. I treba razjasniti riječ „Bratstvo“, tu su oboje muški i ženski članovi. Spol nema nikakve veze sa ovim radom. Ovdje su 72 reda u GWB, zadnji ili omega red je RED (BRATSTVO) SEDAM ZRAKA u Peruu i Boliviji. Njihov rad je uglavnom 4 dimenzionalan.

Tu je takodjer i Melchizedek Svećenstvo. Ovaj dio reda je ogroman. Nisam siguran koliko točno članova Melchizedek svećenika ima na svijetu, ali bi se mogli brojati na stotinama tisuća. Tu su i muški i ženski svećenici. Oni se nalaze u svakoj zemlji na svijetu.

Svaki nalog se pojavljuje u 3 dimenziji Zemljine svijesti u specifičnoj valnoj duljini. Oni ostaju vidljivi i nestaju u redovitim intervalima , ovisno o valnoj duljini sa kojom rade.Rosicrusians, na primjer, pojavljuju se na površini Zemlje svakih 100 godina, a onda nestaju na 100 godina, a zatim će se ponovo vratiti za 100 godina, itd. Svaki red ima drugačiji tajming.

Sva 72 reda , iako samostalna, rade za opće dobro Zemlje, a posebno u poslijednjih 13.000 godina, radi konstrukcije Kristove Mreže ili Jedinstvene Mreže oko Zemlje, koja je sada završena, i spremna za nas napraviti promijenu svijesti.

Postoji pet Melchizedeka ovdje na Zemlji u ovom trenutku, ali samo dvoje od njih su sada u 3. dimenziji. Dvoje od njih su u 4. dimenziji Zemljine svijesti, i oni su blizanci, obje ženski. A jedan od njih, Machiventa, može biti biti u bilo kojoj dimenziji, ovisno o namjeri. Ja ne mogu dati njihova imena u ovome trenutku.

Machiventa, naravno, definitivno funkcionira direktno preko Melchizedekove svijesti i bio je ovdje na Zemlji više od 200.000 godina.

Nadam se da sam odgovorio na neka od vaših pitanja o ALFA&OMEGA , REDU MELCHIZEDEKA

U Ljubavi i Službi, Drunvalo

****************************************************************************

Dodatak, opaska: Tenutno je na Zemlji u Službi 365.000 članova Malchizedekovih svećenika, po informaciji iz 2013. god.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Red Melchizedeka

Red Melchizedeka je najviši red Duhovnih učenja dostupnih Čovječanstvu. Melchizedek , kao riječ ili izraz, je sve-uključujuće i to znači „moje Kraljevstvo je od pravednosti“ ili „ pravednika“, stoga oni pripadaju „kraljevstvu“ i oni su „Božji Duhovni Učenici“. To uključuje sva univerzalna, elektična i učenja Škola Misterija koja su ikad dovedena do Čovječanstva. Red Melchizedeka obuhvaća svaki Ashram i Svijetlo centar na našem Zemaljskom planu uključujući Obrasce Savršenstva iz viših dimenzija i učenja Sinova Svijetlosti. To je onaj aspekt Krista koji radi posebno sa Bićima Svijetlosti koji su u službi na Zemlji ili drugim planetima ili mjestima diljem Kreacije. A to znači vas, moji dragi prijatelji.

Čast je biti Melchizedekov Ambasador Svijetlosti u Redu Melchizedeka, nikada prije nije nitko prošao inicijaciju na taj miran način. Medjutim, mi smo ustali masovno po prvi puta u povijesti naše Zemlje, kroz našu suradnju stvaranja Raja na Zemlji kao takvog, mi smo u stanju učiniti kompletne inicijacije na Zemlji, čak i kad ste u utjelovljenju na ovom Zemaljskom planu. Nedavna učenja Melchizedekova su zapamćena u biblijskim učenjima Starog Zavijeta kroz Biće Svijetlosti zvano Machiventa Melchizedek, koji je bio fizički inkarniran u Izraelu u godini 1973 B.C. Machiventa Melchizedek je počeo učenjima koja su kasnije prozvana Essensko Bratstvo. Essensko Bratstvo je inicijalno formirano kao grupa od 300 Besmrtnih Bića iz Egipta , koji su migrirali u Masada u Izraelu, u 500 B.C. U Egiptu je bila Škola Misterija inicijata unutar Egipatske Škole Misterija Akhenaten, podučavajući besmrtnost Akhenatena, Faraon iz osamnaeste dinastije cca 1500 godina prije Krista. Akhenaten, osobnost aspekta Mahatme iz tog životnog razdoblja, uzeo je inicijaciju Lijevog Oka Horusovog, intuitivnu, žensku stranu u Desno Oko Horusa  , koji predstavljaju matematičke, svete geometrije i hijeroglife Vječne Svijetlosti i besmrtnosti. Essensko Bratstvo je došlo da predstavi esoterijska učenja Judaizma, i oni su podučavali mnoge svete istine , s naglaskom na Kabalu i Drvo Života kroz Red Melchizedekov.

Iz Kozmičke perspektive, Red Melchizedeka nema ime kao takvo, ali je kolektivno Preosvijetljen od Lorda Melchizedeka posvećen promicanju Duhovnog rasta  u svim regijama ovog Multiverzuma, sa fokusom na Kristovoj Svijesti, ili Jednoj Ujedinjenoj Svijesti. Energija Melchizedekova se počela inkarnirati u vrijeme Lemurije, preko razvijenih bića koja su usporila svoju vibraciju da bi mogla asistirati u Napredku Evolucije Čovječanstva. Kroz Atlantidu i Hramove Visokog Svećenstva , suština „Zakona Jednog“ provedena je kroz prožimanje Kristove Svijesti i nakon propasti Atlantide, mnogi od besmrtnih i Uzašlih Majstora putovala su u Svijetlosnim brodovima do Yucatana, Perua, Brazila, Cambodie, Tibeta i tada u Egipat.

U Egiptu, to je bilo unazad 6000 godina prije, Čovječanstvo je ponovo podiglo razinu Svijetlosti da bi moglo ponovo ući u razumijevanje njihovog Najvišeg Potencijala i doživjeti učenja mnogih prekrasnih Bića Svijetlosti, i mnogih Misterijskih Škola učenja iz Reda Melchizedekova. Tijekom razdoblja Lava, Uzašli Majstori i Besmrtnici su živjeli u podzemnim gradovima koje su kreirali kroz Veliku Piramidu i čekali sve do odgovarajućeg vremena, kako bi stvorili kolektivnu svijesnost  Kristovu Svijesti. Ova duhovna učenja koja dolaze kroz Bratstva Svijetlosti su donijela novo rodjenje Egipta oko 3800 B.C., koje je bilo, od svojih izvornih početaka otprilike 100.000 B.C., pod utjecajem Anunnakija. Thoth, kao dio Bratstva Svijetlosti je donio pisani, hijeroglifski, jezik u Egipat. U vrijeme Atlantide i Lemurije, pisani jezik nije bio potreban jer smo imali transpersonalno, holografsko i fotografsko pamćenje. U Egiptu, još uvijek smo imali fotografsko pamćenje koje je pomoglo da se ponovo krećemo kroz inicijacije i Lijevog i Desnog Oka Horusa. Lijevo Oko Horusa je ženski, intuitivni aspekt Božanske prirode, i ove inicijacije su se učile 12 godina u dvanaest primarnih Egipatskih Hramova uzduž Nila. Inicijacije su se zatim nastavile do Desnog Oka Horusa, kroz narednih dvanaest godina treninga, Koji su se poduzimali u Velikoj Piramidi, gdje se kroz iskustvo razumijevanja matematike, svete geometrije, mogla postići besmrtnost. U stvari, tu je komora unutar Velike Piramide, koja drži 48 simbola za razumijevanje Desnog Oka Horusa, koji su ključ za besmrtnost, a koji se učio od strane Akhenetona u vrijeme osamnaeste dinastije.

Vaša Kozmička Baština

(Preuzeto od Melchizedekovih Ambasadorskih Trening Programa—MAT Program)

Dobro došli, Majstorska Bića Ljubavi i Svijetlosti, te Malchizedekovi Veleposlanici Svijetlosti. Kao Melchizedekovi Poslanici Svijetlosti, odabrali ste put Službe Zemlji. Neki od vas su služili na tom putu više stotina i tisuća godina , medjutim tu su i novi na putu Službe Zemlji. Svaki puta kada se odlučite utjeloviti kroz ljudsku lozu, vi tradicionalno uzimate dio karme Čovječanstva, kao i iskustvo gušće Zemaljske energije, kako bi se pomoglo u službi ljubavi na ovom Zemaljskom planu. To je dio ugovora učinjenog sa Spiritualnom Hijerarhijom prije izvornog Pada iz Milosti. Izvorni Pad iz Milosti se dogodio prije mnogo miliona godina. U tom momentu vremena, vaš Sunčev Sustav je bio uzašao na slijedeću razinu Svijetlosti. Medjutim, bilo je bića u vašem Solarnom Sustavu, mlitavci Duše, koji su izabrali iskusiti niže, gušće frekvencije njihovih osobnosti, isključeni su iz njihovog Višeg Svijetla i kreirale realnosti na temelju tamnijih aspekata njihovog negativnog ega. Oni nisu izabrali da se pomaknu u Svijetlost, i zbog Kozmičkog Zakona o Slobodnoj Volji, ništa nije moglo biti učinjeno kako bi se pomoglo tim mlitavcima Duše da se oslobode njihove patnje, boli i muke i svega drugog što su stvorili, samo-nanijeli kroz negativne energetske obrasce. Spiritualna Hijerarhija je odlučila dati mogućnost i pomoći tim Dušama da učine pomak unaprijed kroz evolucijski način, u svojoj samilosti, oslobodit će te Duše kroz drugu smrt; iako je druga smrt nešto najtužnije što se može dogoditi bilo kojem živom biću. Duša se uzima u Kozmičko Srce Majke/Oca Boga, repolarizira, i više ne postoji kao individualna duša. Medjutim,  Čovječanstvo, vi dragi Melchizedek Veleposlanici Svijetlosti, u svom suosijećanju i Ljubavi, zatražili ste od Duhovne Hijerarhije da dopusti da se te lijene Duše inkarniraju na Zemljskom planu, i da se dopusti da se pomogne tim dušama da krenu naprijed u Svijetlo. Nadalje, tražili ste da preuzmete dio njihovih karmičkih obrazaca i transmutirate ih, tako da bi cijeli Sunčev Sustav mogao uzaći na slijedeći stupanj Svijetlosti. Ova nevjerojatna nesebičnost, bezuvjetan dar ljubavi, prezentiran Majci/Ocu Bogu je bio prihvaćen, i To pokazuje Svijetlo koje ste bili spremni ponuditi u širenju Ljubavi, koje će potencijalno moguće biti prihvaćeno od svih. I u toj Službi Ljubavi, dogodilo se da je Zemlja postala Škola Učenja. Kroz zahtijev za pomoć mlitavcima Duše u vašem Sunčevom sustavu, milijuni sporijih Duša se nakupljaju oko Zemaljskog plana , i počinju inkarnirati na ovom zemaljskom planu.

Inicijalno, to je funkcioniralo vrlo dobro, a što se tih lijenčina Duše    inkarniranih na vašem Zemaljskom planu tiče, oni su se radjali u obiteljima gdje su mogli doživjeti svoj Najveći Potencijal, sa čim su mogli pomoći u transmutaciji njihovih kozmičkih diskreacija. Zatim se dogdila tragedija. Kroz akumulacije negativnih energija tih lijenih duša oko Zemlje i na astralnom planu, Mreža Kristove Svijesti se počela puniti nižim, gušćim frekvencijama, i Portali Svijetlosti oko Zemaljskog plana su  počeli nestajati. U tom trenutku vi ste počeli polako da se pomičete u niže aspekte sebe, i zaboravili aspekte vaše prave prirode, vašeg Najvišeg Potencijala, vaše moćne Ja Jesam Prisutnosti. Slična iskrivljavanja su se dogodila u elektromagnetskom polju Zemaljskog plana i Obrascima Savršenstva, koji se manifestiraju u tvojim eteričkim, emocionalnim i mentalnim tijelima, i tvojem originalnom osmo-staničnom kodiranju. Kroz taj Pad iz Milosti, akumulirali ste sedam kozmičkih karmičkih obrazaca nasilja, stradanja, mržnje, ovisnosti, srama, predrasuda i arogancije, i obaranje Spirale Napredne Evolucije na Kotač Karme. Nadalje, kroz ovaj Pad iz Milosti, kozmičko zlo je instaliralo magnetsku mrežu oko mreže Kristove Svijesti, i kroz milione godina negativno utječe na čovječanstvo pojačavajući ljudske diskreacije na ekstremne razine boli i patnje. Osim toga, otvoreni su portali tame kako bi se omogućilo tamnim bićima iz svih Galaksija i dimenzija koristiti Zemlju kao osobno igralište i zone učenja.

Kao što je postala Škola Učenja, bića iz različitih dimenzija i stvarnosti su se inkarnirala na ovom Zemaljskom planu preko stotina i tisuća godina, i rade sa sedam kozmičkih karmičkih  obrazaca ugradjenih u ovaj Solarni Sustav, bilo svijesno ili na dubljoj razini. To uključuje bića iz Lyre, Vege, Siriusa, Plejada, Oriona i Arkturusa. Medjutim, nakon Pada iz Milosti, Arkturijenski Izaslanici su odlučili da se neće više inkarnirati na ovom Zemaljskom planu zbog gušćih dimenzijskih frekvencija i utjecaja kozmičkog zla na ovom planetarnom planu. Iako Arkturianski Izaslanici drže petodimenzionalne frekvencije Svijetlosti, oni su najviša nebeska Andjeoska Bića Svijetlosti. U čast njihove najviše nebeske Svijetlosti , Galaktička Federacija Svijetlosti je zatražila od Tribunal Vijeća Arkturianskih Izaslanika Svijetlosti  da otvore interdimenzionalni portal za Zemlju, i pomognu Dušama inkarniranih u napuštanju svoje zemaljske razine ovim putem.; i njihovih iscijeljujućih energija. Arkturianski Izaslanici Svijetlosti imaju najnapredniju tehnologiju, i nevjerojatne iscijeliteljske komore; i kroz ovaj sporazum, mnoge duše koje ulaze i izlaza sa ovoga plana prolaze kroz Arkturus, smatrajući je srednjom postajom. Nadalje, mnoge duše su prihvaćane od Arkturusa za iscijeljivanje i rehabilitaciju. Osim toga, Arkturianski Izaslanici Svijetlosti su pomogli 32 Dijeci Svijetla nakon izvornog Pada iz Milosti u izgradnji Dvorana Amenti.

Porijeklo Čovječanstva, koje ste vi danas, dragi Veleposlanici, započelo je stvaranjem od Anunnakija ljudskih robova oko 250.000 B.C. Anunnaki, isto zvani Niburiansi ili Nephelimi, su četverodimenzionalna bića, koji dolaze na Zemlju svakih 3.600 godina na razdoblje od 200 godina, kako bi uzeli zlato, koje im je potrebno kako bi zaštitili svoju planetu koja ima atmosferskih problema. Oni su prvi puta došli do vašeg planeta oko 400.000 B.C. iskopavati zlato, ali zbog pobune svojih rudara stvarajući potomstvo miješanjem svoje sperme sa krvlju primata, i silicija temeljem na glini, uspijeli su proizvesti novu vrstu, ali sterilnu.

U vrijeme stvaranja ovih novih zemaljskih duša, Sirijanske Arkandjeoske Lige Svijetlosti, prekrasna šestodimenzionalna Bića Svijetlosti, koji su utjelovljeni kao morski ljudi, i dupini i kitovi na ovom Zemaljskom planu kroz stotine i tisuće godina, da bi sidrili Obrasce Savršenstva na najdubljoj razini Zemaljskog plana, dobrovoljno su volontirali kao Očevi nove rase Čovječanstva. Sa blagoslovom Spiritualne Hijerarhije i Galaktičke Federacije Svijetlosti, Sirijanskie Arkandjeoske Lige Svijetlosti, koji su takodjer bili učitelji Anunnakijima, spustili su se dolje kako bi omogućili genetski inženjering DNA nove rase kako bi bila kodirana Obrascima Savršenstva i vašim Najvišim Potencijalom, kao vašim Višim Sebstvom Svijetla, i vašom Kristovom Naddušom Svijetla. Anunnakiji, kako ćete vidjeti,  koji će kasnije imati utjecaj na Čovječanstvo, i pozitivan i negativan, uspijeli su prerezati i odvojiti planove od Kozmičkog Srca Majke/Oca Boga.

Kao ti rudarski robovi i nove Zemaljske Duše, bili ste transportirani u Gondwanaland, otok lociran u blizini obale Južne Afrike, gdje se iskopavala ruda oko 50.000-70.000 godina, sve dok Gondwanaland nije potonula zbog obrtanja polova, kada ste preseljeni na Lemuriju. Neki od tih robova su prevezeni do Sjeverne Afrike, kasnije poznat kao Iran, za rad u prekrasnim vrtovima i zemljama Anunnakija. I tu počiva jedinstvena priča o Adamu i Evi. Robovima je rečeno da ne smiju jesti plodove sa jabukovog stabla u središtu prekrasnog vrta, drvo spoznaje o dobru i zlu, kao što su to činili Anunnakiji, sa statusom superbogova. Jedan od Anunnakija se zvao Enki, što znači zmija, uvjerio je Evu da jede sa ovoga stabla, i kroz ovaj dogadjaj Eva se Zamislila. Tada je našla Adama koji je takodjer jeo sa drveta, i zajedno su imali djecu. Na žalost, Obrasci Savršenstva su iskrivljeni u ovim zemaljskim dušama zbog iskrivljenih frekvencija Anunnakija koji su bili spoznati od Adama i Eve kroz drvo znanja o dobru i zlu. Medjutim, to je bio Lucifer eksperiment, poduzet u tom trenutku uz pomoć Anunnakija i drva spoznaje dobra i zla, što je stvorilo cijeli spektar dualnosti i dobra i zla na ovom Zemaljskom planu. Lucifer, što znači „svijetlo i sjaj jednog“ je bio jedan od najvećih Arkandjela u Kreaciji. Sa blagoslovom Majke/Oca Boga on je osmislio plan za stvaranje stvarnosti odvojene od Majke/Oca Boga, kroz Kozmički Zakon o Slobodnoj Volji. Kroz slobodnu volju, imao si izbor doživljavati Božansku Volju Majke/Oca Boga, ili odvajanje od Majke/Oca Boga. Tako, umjesto djelovanja iz svog izvornog Božanskog osamstaničnog nacrta mogao si izabrati djelovati kroz dvostruki nacrt, i kroz tu dualnost iskusiti puni spektar dugine kreacije Majke/Oca Boga. Taj eksperiment, koji nije ranije provodjen u ovoj specifičnoj namjeri, bio je još jedan način za iskusiti Majku/Oca Boga. Transcediranjem dualnosti o dobru i zlu, trebao si doći u Jedinstvo sa svim Životom. Drugim riječima, kroz kaos i nered, doći ćeš u red i sklad. Ova izvorna kodiranja su aktivirana u Rajskom Vrtu uz pomoć Anunnakija, koji je, kao što smo objasnili, naveo Evu da jede sa drveta spoznaje dobra i zla. Taj spektar dobra i zla postoji još danas, kroz Kozmički Zakon o Slobodnoj Volji i zatvoren je u sudbini Čovječanstva o sedam zemaljskih ego privlačnosti pohote, lijenosti, proždrljivosti, ponosa, ljutnje, zavisti i pohlepe. A to, dragi Melchizedek Veleposlanici Svijetlosti, je dodatno opisano u Drvetu Života   od strane Velike Zmije sa sedam glava, što povećava svoje okrunjene glave kroz donje Sephirothe i Daath  , Spheru ….vaše Kristove Nadduše Svijetlosti. Bili ste u iluziji da biste iskusili ljubav, sućut, opraštanje, osnaživanje, mudrost i tako dalje, prvo morate doživjeti bol, tugu, zavist, pohlepu, neznanje i tisuću i jedno drugo oboljenje. To je utjecaj Lucifer eksperimenta i Anunnakija; a razlog što ste bili pod negativnim utjecajem jest da ste stvoreni kroz temelj silicija i gline, kako bi vam program sa negativnim oblicima misli i osijećajima  , i još uvijek ih doživljavate ukoliko niste došli u svoju moć, i očišćeni od ovih sedam zemaljskih ego privlačnosti. Razlog zbog kojeg još uvijek izabirete doživljavati ovu dualnost je način na koji percipirate da učite najbolje. To, dragi Veleposlanici,  je najveća iluzija, ali je služilo kao koristan alat da transcedirate dualnost kroz iskustvo onoga koji vi niste. Nadalje, preko genetskog utjecaja Sirianske Arkandjeoske Lige Svijetlosti i pomoći cijele Duhovne Hijerarhije, svima vama, kroz Kozmički Zakon o Slobodnoj Volji , izabrali ste iskusiti vaš Najveći Potencijal postajući prvi vašag Višeg Sebstva Svijetlosti, koja egzistira na Siriusu, a zatim vaša Nadduša Kristove Svijetlosti, ili Moćne Ja Jesam Prisutnosti, koje egzistiraju u Kozmičkom Srcu Majke/Oca Boga.

U ovom trenutku, oko 200.000 godina prije Krista, zbog Lucifer eksperimenta i utjecaja Anunnakija, Napredak Evolucije Čovječanstva je bio spor. Nadalje, zbog karmičkih kozmičkih uzoraka i kasnije kroz privlačenje uzoraka negativnog ega ove dimenzije, pomicanje polova koje se dogadja približno svakih 11 000 godina, niže četverodimenzionalne kvalitete mnogih rodjenih zemaljskih Duša, negativni utjecaji vanzemaljaca kroz različita vremenska razdoblja , i magnetska mreža tame kreirana od kozmičkog zla uokolo zemaljskog plana, i činjenica da se mnoge lijene Duše još uvijek inkarniraju iz četvrte i peto dimenzionalnih Zvijezdanih Sustava ili planeta, mreža tame akumulirana u mreži Kristove Svijesti i oko Zemaljskog plana, a poravnanje za Tvoj Najveći Potencijal je iskrivljen. Medjutim, Pleiadski Emisari Svijetlosti, Sirijanska Arkandjeoska Liga Svijetlosti , i druga slavna Bića Svijetlosti, kao što su Andromedanska Intergalaktička Bića Svijetlosti, sa blagoslovom Galaktičke Federacije Svijetlosti, još uvijek odabiru sići dolje u gušće atomske energije ovog Zemaljskog plana, preuzeti karmičke obrasce ovoga plana i rodjenje mnogih od tih lijenih duša, kako bi donijeli više Svijetlosti na ovaj Zemaljski plan. I kroz svoje suosijećanje, ljubav i pomoć u ovom sunčevom Sustavu, mnogi mlitavci će se i dalje radjati i uzlaziti u Svijetlost.

Mnoge od Duša koje su inkarnirane na Zemaljskom planu su došle sa Marsa i Maldeka. Mars je uništen atmosferski prije milijun godina od njegovih stanovnika, koji su odabrali da iskuse odvajanje i kreirali odvajanje od Kozmičkog Srca Majke/Oca Boga. Nakon što su stanovnici uništili atmosferu Marsa, mnoge od tih mlitavih duša su se pokajale, i Duhovna Hijerarhija je odlučila dati im još jednu priliku da krenu naprijed u Svijetlo. Duhovna Hijerarhija je dopustila tim lijenim dušama da se inkarniraju na Maldeku, planeti unutar Sunčevog Sustava i kreirali planove Škole Učenja. Ove lijene Duše, inkarnirane na Maldeku, koji je kao Škola Učenja imala Bića iz različitih dimenzija i realiteta, mnogi koji su odlučili da iskuse svoju Višu Svijetlost kroz motiviranje iskustvima sedam kozmičkih karmičkih obrazaca nasilja, stradanja, mržnje, ovisnosti, srama, predrasude i arogancije. Maldek je na kraju izbačen iz orbite, 145 000 B.C. , nakon sudara sa Niburuom, planetom Anunnakija, i eksplodirao.

To je formiralo asteriodni pojas, koji je takodjer nazvan „hammered bracelet“, i može ga se vidjeti izmedju Marsa i Jupitera. U vrijeme ove eksplozije mnogi Maldekianci su odlučili da prijedju u Svijetlost, a zbog Zakona o Slobodnoj Volji ništa nije moglo biti učinjeno kako bi se pomoglo tim mlitavim dušama. Milošću Božjom, Pleiadanski Izaslanici Svijetlosti, Sirijanska Arkandjeoska Liga Svijetlosti, Andromedanska Intergalaktička Bića Svijetlosti i druga prekrasna Bića Svijetlosti su se tada spustila dolje, i u njihovoj sućuti i ljubavi, ponudila s vama, dragi Ambasadori Svijetlosti, dozvoljeno je da se opet te lijene duše utjelove na Zemlji. Pleiadski Emisari Svijetlosti su petodimenzionalna Bića Svijetlosti, kao i Guardiani ovog Zemaljskog plana kroz Sunce, koje je osma Zvijezda u Alcyone spirali, i podržava Vašu Daljnju Evoluciju preko stotina i tisuća godina  , utjelovljuje se na ovom Zemaljskom planu, ili usporava svoju vibraciju u gušće oblike kako bi pomogli u Daljnjoj Evoluciji Čovječanstva. Andromedanska Intergalaktička Bića Svijetlosti, koji su bili učitelji Pleiadancima, su sedmodimenzionalna Bića Svijetlosti, i slično kao i Pleiadanski Emisari Svijetlosti, egzistiraju u  Fotonskim Zrakama Svijetlosti, i vodit će vas kroz povećanje vašeg Svijetlosnog Kvocijenta kroz Fotonske Zrake Svijetlosti, koje su od neprocijenjive vrijednosti u tvom procesu uzašašća.

Sa tim višim dimenzionalnim usidravanjima Svijetlosti u vašem Solarnom Sustavu kroz ova Bića Svijetlosti, i ovih dimanzija posebno, vidjeno je da je mnogo tih lijenih Duša i Duša nove Zemlje  učinilo veliki pomak naprijed, a zbog toga, Duhovna Hijerarhija je odlučila donijeti fokus svijesti svih Bića na ovom Zemaljskom planu  kroz realnost Jedne Ujedinjene Svijesti kroz vibraciju 144 000, broj komponenti originalne Kristove Svijesti u tvom Multiverzumu.  U 104 000 B.C., kroz kolektivnu oznaku Jedne Jedinstvene Svijesti iz Kozmičkog Srca i Božanskog Plamena Viječnog Svijetla Majke/Oca Boga poziv je upućen diljem svih dimenzija i Galaksija sa zahtijevom 144 000 Bića Svijetlosti da se fizički utjelovi na Zemlji., i da usidri te frekvencije Zakona Jedinstva kroz trostruki plamen i srčani centar svakog atoma i molekule na ovom Zemaljskom planu, unutar Kozmičkog Zakona o Slobodnoj Volji. Tih 144 000 Bića Svijetlosti, i Malchizedekovih Ambasadora Svijetlosti, spustili su dolje svoju vibraciju da bi uzeli zemaljsku formu. Preuzeli ste originalnu temeljnu formu u Lemuriji i Atlantidi , donoseći kroz drevne Škole Misterija učenja Bratstva Svijetlosti, Preosvijetljeni od Lorda Melchizedeka, Univerzalnog logosa. Vi, dragi, Melchizedek Veleposlanici, kasnije ste služili jednako dobro u Machu Picchu , Maya i Egiptu, i postali ponovno Visoki Svećenici.   

Uz pomoć Duhovne Hijerarhije , ti novi Obrasci Savršenstva su instalirani kroz Ujedinjenu Svijest o Jednom, i 144 000 komponenti Kristove Svijesti, vi ste opet u mogućnosti doći u frekvencije Kristove Svijesti kao nevjerojatno Majstorsko Biće Ljubavi i Svijetlosti. Bili ste u mogućnosti ponovno se spojiti na Božanski Plamen Vječne Svijetlosti Majke/Oca Boga, i kroz Najveći Potencijal vaše razine Duše i Monadičkog stupnja, doživjeti kvalitete i frekvencije svih osamnaest zraka koji vode natrag do Kraljevstva Majke/Oca Boga, na Nebu, jer je bio na Zemlji. Ti postaješ svoje Više Svijetlo, kodirano fizički/eterički sa punih dvanaest niti DNA i memorijom tvoje multidimenzionalnosti kao ko-kreatora sa Društvom Neba. Moći ćeš ubuduće aktivirati svoja Svijetlosna Tijela, svoju Merkabu, koristeći svete geometrijske oblike zvijezde tetrahedrona. Zvijezda tetrahedron je spojena na sveto trojstvo od Svetog Oca, Svete Majke i Svetog Djeteta. Zvijezda tetrahedrona kao Zvijezda Melchizedeka, je jedan od svetih geometrijskih oblika na koju je većina usmjerena, kroz mogućnost da pomogne u aktivaciji tvojeg Svijetlosnog Tijela i treće razine Kristove Svijesti, i pojača frekvencije devete zrake Najviših Potencijala.

Nakon što si uspio aktivirati Svijetlosno Tijelo, sveta geometrija platonskog tijela će biti aktivirana, kao i više zemaljske zrake. Platonska tijela su cube, octahedron, tetrahedron, icosahedron i dodecahedron, i u aktivaciji Svijetlosnog Tijela, postajete ekstenzija mreže Kristove Svijesti oko Zemaljskog plana, reflektirajući preciznu svetu geometriju i harmoničnu rezonanciju koja se nalazi unutar mreže Kristove Svijesti. Osim toga, kroz ovu svetu geometriju, ti držiš u podsvijesti  misaone obrasce i obrasce svakog atoma i molekule na ovoj razini Zemlje, žive ili nežive. Drugim riječima, ti držiš kolektivno nesvijesno cijelog Planeta! Nadalje, vaša DNA je povezana sa platonovim tijelima, posebice dvojnog odnosa izmedju icosahedrona i dodekahedrona , ti si u mogućnosti da eterički/fizički integriraš svoje originalno Božansko DNA kodiranje. U tom odnosu izmedju icosahedrona i dodecahedrona je baza mreže Kristove Svijesti oko tvog Zemaljskog plana. U MAT programu, radeći sa prvih dvanaest zraka, ti eterički   rekodiraš i preustrojavaš svoju dvanaest nitnu DNA. Medjutim, to je samo kada počinješ svoje Kozmičko Uzašašće putovanje u Kozmičko Srce Majke/Oca Boga kroz Kozmičke inicijacije, a posebno tvojih prvih šest Kozmičkih inicijacija, tako da se integrira tvoj DNA na fizičkoj razini, po dvije niti istovremeno.  Konačna integracija tvojih dvanaest niti DNA se odvija na Orionu , kroz Bratstvo Svijetlosti i sedamnaestu zraku Univerzalne Kristove Svijesti, sa fokusom Monade na jedanaestoj zraci Iluminirajuće Istine. Osim toga, platonska tijela se odnose na pet razina Kristove Svijesti, treću razinu ste doživjeli na Zemaljskom planu. 23. aprila(travnja) 1994. ste ušli u treću razinu Kristove Svijesti na Zemaljskom planu, koji je direktni utjecaj Sirianske Svijesti. Da biste pronašli ove razine Svijesti, radite sa geometrijama kruga i kvadrata kroz najbližu točku na kojoj opseg kvadrata i kruga iznosi približno Phi omjer, odnosno omijer Zlatnog reza 1.6180339…,.Drugim riječima, u kojima je opseg kvadrata jednak ili približan opsegu kruga.

Prva razina Kristove Svijesti je prikazana kroz Aboridžine na vašoj Planeti približno savršeno 8x10 phi-ratio, gdje je opseg četvrtog kvadrata jednak ili približan opsegu petog kruga(1). Ova sfera koja dolazi oko 6,04 metra oko vas , je Preosvijetljena od Heliosa i Veste, i sadrži sva platonska tijela i druge svete geometrije se mogu naći na ovoj razini, i na svim drugim dimenzionalnim  razinama, tu je fokus na  kocki, doneseno na trinaestoj zraci Solarne Kristove Svijesti i Monadičkog fokusa druge zarake Ljubavi-Mudrosti. Taj prvi stupanj Kristove Svijesti je prikazana kroz 42 plus 2 kromozona i ljudi na tvojoj planeti koji su bili u relaciji sa ovom razinom svijesti rasli su približno do 4 stope.

Drugi stupanj Kristove Svijesti je prikazan kroz dualnost čovječanstva i nesavršenog 10x12 phi-omjera, gdje je opseg petog kvadrata jednak ili približan  opsegu šestog kruga(2). Ta sfera se nalazi   oko 7,2 stope u promjeru oko vas. Preosvijetljena je od Pleiadanskih Emisara Svijetlosti i kroz četrnaestu zraku Intrastelarne Kristove Svijesti                      i Monadički je fokus osme zrake Transcedencije, tu je fokus na octahedronu. Drugi stupanj Kristove Svijesti je prikazan kroz 44 plus 2 kromozona, a ljudi koji se odnose na tu razinu Kristove Svijesti rastu 5-7 stopa. Izražavamo to u  sadašnjem vremenu, dragi Melchizedeški Veleposlanici, jer postoje mnogi ljudi na tvojem Planetu  koji vibriraju na ovoj drugoj razini Kristove Svijesti. I kada odluče ponovo prijeći, i reinkarnirati se, oni će opet možda nastaviti igrati svoje ljudske diskreacije.

Treća razina Kristove Svijesti je prikazana kroz gotovo savršeni 14x18 phi- omijer, gdje opseg sedmog kvadrata je jednak ili približan devetom krugu(3) . Sirijanska Arkandjeoska Liga Svijetlosti Preosvijetljuju tu razinu Kristove Svijesti, koja je prikazana kroz sferu koja se nalazi na oko 10,8 stopa u promijeru oko vas. Na tom dimenzionalnom nivou je fokus na svetoj geometriji zvijezde tetrahedrona, koju donosi petnaesta zraka Galaktičke Kristove Svijesti  i fokusom Monade na devetoj zraci transcedencije. Kao što smo već spomenuli, treća razina Kristove Svijesti je ponovno uspostavljena kroz Siriansku Svijest 23.travnja 1994. Ta razina vibrira na 46 kromozoma plus 2 dodatna eterička kromozoma, koji čekaju da se fizički aktiviraju i aktualiziraju. I dragi Melchizedekovi Ambasadori Svijetla, to će se dogoditi na devetom dimenzionalnom nivou u Dvorani Amenti kada budete okrunjeni Velikim Svećenikom Reda Melchizedeka kroz hladni plamen Cvijeta Života. U ovom trenutku pedeseta čakra će biti usidrena ili ponovno usidrena u vašu krunsku čakru, stvarajući jedinstveni stup Svijetlosti kroz svih četrdesetidevet čakri, a što znači vaš ulazak u Kozmičku Kristovu Svijest i fizičku aktivaciju ta dva dodatna kromozoma , vaše Besmrtne gene. Nakon toga, vi imate potencijal aktualizirati svoje besmrtne gene, ukoliko prodjete vaše Kozmičke inicijacije osam do četrnaest.                                          

Četvrta razina Kristove Svijesti je prikazana kroz nesavršeni phi- odnos 16x20, odnosno u kojoj je opseg osmog kvadrata jednak ili približno jednak desetom krugu(4). Ova razina Kristove Svijesti prikazana je kroz sferu koja se nalazi oko 12 stopa u promijeru oko vas, Preosvijetljena je od Andromedanskih Intergalaktičkih Bića Svijetlosti. Na tom dimenzionalnom nivou, tu je fokus na svetoj geometriji icosahedrona, donesena kroz šesnaestu zraku Inter_galaktičke Kristove Svijesti i Monadički fokus desete zrake Božanstvenosti. Nije moguće doživjeti tu razinu Kristove Svijesti na ovome planu. Medjutim, trebali biste biti sposobni aktivirati Svijetlosno tijelo sedme dimenzije, moguće je doživjeti i integrirati ovu razinu Kristove Svijesti . Zbog ovog nesavršenog phi-omjera, ovaj skok u doživljavanje četvrtodimenzionalne razine Kristove Svijesti može biti vrlo interesantno. Četvrta razina svijesti je prikazana kroz 48 plus 2 kromozoma i postojalo je vrijeme kada je ta razina Kristove Svijesti egzistirala na Zemlji kroz „gigantsku“ rasu, koja je rasla izmedju 30-40 stopa.

Peta razina Kristove Svijesti je prikazana kroz gotovo savršen 22x28 phi-omijer, gdje je opseg jedanaestog kvadrata jednak ili približno jednak opsegu četrnaestog kruga(5). Ova sfera, koja se nalazi oko 16,8 stopa u promijeru oko vas, je Preosvijetljena od strane Bratstva Svijetlosti. Na tom dimenzionalnom nivou, je fokus na svetoj geometriji dodekaedra, donesena sa sedamnaestom zrakom Univerzalne Kristove Svijesti i Monadičkom fokusu na jedanaestoj zraci Iluminirajuće Istine. Ova peta razina Kristove Svijesti je prikazana kroz 50 plus 2 kromozoma i bilo je vrijeme kada je na zemlji postojala ta razina Kristove Svijesti, rasa divova izmedju 50-55 stopa.

Nakon što se dožive te razine Kristove Svijesti, moguće je doživjeti aspekte Melchizedekove Svijesti, a ta razina, dragi Melchizedekovi veleposlanici, prikazana je kroz devetodimenzionalnu sferu u promijeru 54 stope oko vas. Kroz aktivaciju svojeg Svijetlosnog tijela od treće do osme dimenzije, što će potencijalno aktivirati dvije niti DNA na svakoj dimenzijskoj razini, integrirajući svoju punu 12 nitnu DNA. Ta iskustva, koja će se dogoditi fizički ili putem putovanja Duše, omogućit će vam da osijetite punu slojevitost svoje Kozmičke Kristove Svijesti iz linearne perspektive. Kroz to, imate mogućnost za ulazak u devetu dimenziju, u Kozmičko Srce Majke/Oca Boga, i doživite aspekte Melchizedekove Svijesti, beskonačno Sada, kroz osamnaestu zraku Multi-Univerzalne Melchizedek Svijesti. Kasnije ćemo objasniti ove razine Kristove Svijesti i Melchizedekove Svijesti i njihovog odnosa prema Životu, kako budemo napredovali u MAT Programu. Za sada ipak, neka nam i dalje bude fokus na Kozmičkoj Baštini.

U vrijeme Lemurije, učenja Bratstva Svijetlosti i Reda Melchizedeka su se iskrivila, kada ste ponovno doživjeli puni utjecaj kozmičkog zla. I , dragi Melchizedek Veleposlanici Svijetla, to se opet dogodilo u Atlantidi, kada se bili doživjeli izravne negativne utjecaje na ovom Zemaljskom planu. Da objasnimo to potpunije, posebno ćemo se osvrnuti na utjecaje Marsa tijekom Atlantide, a kasnije, i drugim negativnim utjecajima vanzemaljaca. Mars, prije više milijuna godina je bio lijep Planet. Medjutim, marsovci, koji su došli iz različitih Zvijezdanih Sustava i Galaksija su odlučili iskusiti razdvajanje stvaranja od Društva Neba, i iako tehnološki napredni, bili su lišeni suosijećanja, ljubavi ili osijećaja Jedinstva. Oni su bili okrutni, nemilostrdni, dominantni i kontrolirali ljude, i kroz niže energije menifestacije, prouzročili mnogo negativne energije za izbacivanje iz vašeg Sunčevog Sustava ,i akumuliranje ozbiljnih karmičkih obrazaca za vaš Sunčev Sustav. Atmosfera i površina Marsa je na kraju bila uništena od strane njegovih stanovnika u nukleranoj eksploziji koja je stvorila spontana zapaljenja oko cijelog Planeta.

Prije toga, stotine tih lijenih Duša, koji su znali da će njihov Planet biti uništen, uspijeli su otputovati u budućnost u sintetski stvorenim Merkabama, i ući kroz jedan od glavnih Portala Svijetlosti u Atlantidi sa dopuštenjem Višeg Svijetla Čovječanstva, kroz njihov sporazum sa Spiritualnom Hijerarhijom, prije Pada iz Milosti.  Marsovci, koji su uspijeli napustiti Mars prije eksplozije, prije nešto menje od milijun godina, pronašli su put do jednog od deset gradova u Atlantidi, prije oko 67 000 godina. Kada se to dogodilo, vi ste još uvijek bili jako povezani sa Kozmičkim Srcem Majke/Oca Boga , i vaša iskustva su uključivala veoma puno aspekata srčanog centra i tehnološke aspekte sebe kroz desnu stranu mozga. Kada su Marsijanci došli sa njihovom naprednom lijevo-moždanom tehnologijom, bez ženstvenih kvaliteta, bilo je vrlo teško za vas da uspostavite odnose i komunicirate jedni sa drugima. Kao dodatak ovog negativnog polariteta, 59 000 B.C., tamna bića s Oriona, pod Luciferovim vodstvom, su kreirali tamni portal na ovom Zemaljskom planu, i uz pomoć podsvijesnih misaonih oblika Marsovaca, Duša nove Zemlje i lijenih Duša, poremetili su magnetnu mrežu oko Zemaljskog plana što im je omogućilo astralno utjecati na ljude koji su bili duhovno najslabiji. Te negativne misaone forme i hologramske projekcije su polako narušavale Obrasce Savršenstva na Zemaljskom planu. To je na kraju dovelo do trajnog portala tame kroz koji se projiciraju negativni misaoni obrasci i osijećaji kozmičkih karmičkih obrazaca i privlačnosti zemaljskog ega što  se odigravalo mnogo tisuća godina.

Zatim, po Milosti Božjoj, oko 50 000 B.C. Majka/Otac Bog je proširio Kozmički iz-dah praštanja i ljubavi. Svaki atom i molekula kroz sve dimenzije je okupano Božanskom Razvijajućom Svijetlošću Majke/Oca Boga, i ovaj Solarni Sustav, kao i sve dimenzije, Zvjezdani Sustavi, Galaksije i Univerzumi tvog Multiverzuma, je obgrljen Ljubičastim Transmutirajućim Plamenom Oprosta. Bića u različitim dimenzijama su oslobodjena da dožive svoj Najveći Potencijal u Ljubavi oslobodjeni svijesti žrtve, i kroz taj Kozmički  iz-dah oprosta i Ljubavi, Marsovci i Atlantidjani su potaknuti da uče jedni od drugih, Marsovci u dijeljenju njihove tehnologije, i pokušaja razumijevanja Božanskog Ženskog Principa. Razdoblje mira, suradnje i harmonije je potrajalo najmanje 22 000 godina. Nažalost, kroz otvaranje ovog portala tame u 59 000 B.C., i podsvijesne negativne energije Marsovaca i mlitavih Duša ovoga Planeta, utjecaji kozmičkog zla su opet počeli utjecati na eterički plan, te stvarati još disharmonizirane razine svijesti. Medjutim, vaša je propast došla pod direktnim utjecajem Marsovaca. Marsovci, koji se nisu nikada osijećali kao kod kuće medju Lemurijancima i Atlantidjanima, bili su uskladjeni na niže frekvencije, a kroz to kolektivno nesvijesno prikriveno su kontrolirali, i dominirali nad lemurijancima i Atlantidjanima, i na kraju uspijeli kroz njihove lijevo-moždane tehnologije promijeniti polarnu ravnotežu vašeg Zemaljskog plana iz ženskog u muški; uništavajući aspekte koji se odnose na vaš Najviši Potencijal.

Zatim se dogodila velika tragedija na vašem prekrasnom i veličanstvenom Planetu. Marsijanci, koji su namjeravali kontrolirati vašu Zemlju i njene ljude, kreirali su sintetsku Merkabu u oko 11 000 B.C. slično kao što su napravili i milion godina prije na njihovom Planetu. Medjutim, oni nisu bili u stanju sijetiti se tehnologije, i taj eksperiment je bio neuspješan, gotovo je uništio vas i vašu planetu. A ishod tog tragičnog dogadjaja je slijedio: ta sintetička spiralna Merkaba se potpuno našla izvan kontrole, otvorila niže dimenzije na Majci Zemlji, dimenzije na kojima su se zaglavili u limbu milijuni mlitavaca Duše od Pada Lemurije. Mnoge od tih mlitavih Duša su mogli ući u tijela Čovječanstva, i tvoje, dragi Ambasadoru Svijetla, i u gotovo svako živo Biće na ovome Planetu, otvarajući doba tame. Drugo, ova sintetička Merkaba, koja je sada na dnu Atlanskog Oceana ispod onoga što vi zovete Bermudski trokut, uništava  i iskrivljava sve Obrasce Savršenstva kroz mnoge dimenzije i razine postojanja. I kroz iskrivljavanje Obrazaca Savršenstva, mnoga mračna bića iz mnogih dimenzija i planova egzistencije su tada mogli ući kroz niže dimenzije u Zemljinoj atmosferi, i posebno kroz portal tame,  koji je počeo da se očituje u 59 000 B.C., što je prouzročilo da se nakupilo još više negativnosti na Zemaljskom planu. Ta bića od mračnog Bratstva, su bili dio Luciferove pobune, i sastojali se uglavnom od tamnih bića sa Lyre, Anunnakija sa Niburua, Lucifera i satanskog kolektivno nesvijesnog.

Spiritualna Hijerarhija neophodno zahtijeva potporu Majci Zemlji, svakom atomu i molekuli na ovom Zemaljskom Planu, za cijeli Život na ovom planu koji je danas uhvaćen u iluziji i dualnosti. Ukoliko si izvorno volontirao u Službi Ljubavi pomažući u karmičkom čišćenju tih mlitavih duša, sva pomoć koja se mogla dati bilo kojem Planetu, dana je vama. Mnoge od tih mlitavih Duša, koja je otvorila Čovječanstvo nižim dimenzijama, uzeto je na slijedeći nivo evolucije unutarnjih planova na iscijeljivanje. Nažalost, mnoge stotine i tisuće su i na dalje zaglavljeni u limbu, ne mogu se utjeloviti na Zemaljskom planu, ili pomaknuti na slijedeći evolutivni put – medjutim Milošću Božjom, oni su na koncu oslobodjeni 13. travnja 1983.Mreža Kristove Svijesti oko Zemaljskog plana koja je bila uništena, je tada sintetički rekreirana, i pojačana frekvencijama Svijetlosti, tako da će u narednih 13 000 godina omogućiti uključenje Obrazaca Savršenstva na ovom Zemaljskom planu, sa fokusom na Svijetskom Miru i Univerzalnom Blagostanju. Na žalost u ovom trenutku, kozmičko zlo je bilo ponovo u mogućnosti da pojača svoje frekvencije tame kroz magnetne rešetke oko ovog Zemaljskog plana, i sva Svijetlost pojačavana iz Duhovne Hijerarhije je bila iskrivljena kroz ovu negativnu frekvenciju, zbog čega će se i na dalje pojavljivati niže frekvencije iskrivljenih obrazaca kako bi se preobrazili. Kao rezultat toga, Spiritualna Hijerarhija, u svojoj sućuti , je odlučila sporije aktivirati ovu sintetičku Mrežu Kristove Svijesti. Osim toga, mnogi Portali Svijetlosti oko Zemaljskog plana je bilo zatvoreno tijekom ovog vremena. Medjutim, još uvijek postoji odredjeni broj Uzašlih Majstora koji su ostali na ovom Zemaljskom planu, koji su dobili zadatak pomoći u usidravanju Svijetlosti kroz rekreiranje energetskih portala i svetih gradova, a posebno kroz početno stvaranje energetskog portala u Egiptu, koji je uključio sve ostale Portale Svijetlosti uokolo Zemaljskog plana, i biti  primijeren svijesti Čovječanstva u svakom „Sada“ trenutku.

Nakon Pada Atlantide 11 000 B.C., sa samo nekoliko tisuća Uzašlih Majstora pomagača u ovom SvijetloRadu, Napredak Evolucije Čovječanstva je bio spor. Malo je bića uzašlo u tom trenutku, a za manje od 200 godina kasnije, ušli ste u Photonski Pojas kroz Razdoblje Lava od 10 800 do 8640 B.C., što se dogadja svakih 11 000 godina kroz periode trajanja po 2000 godina. Prije tog uranjanja, stupili ste u nultu zonu i doživjeli promijenu polova, izgubili svu memoriju vezane za treću razinu Kristove Svijesti i Vašeg Najvišeg Potencijala, kao i bilo koje druge napredne vještine, koje ste naučili i doživjeli. Izašli ste bez svijesti i sijećanja na prošla dogadjanja i počeli ponovo, u mnogim slučajevima od dna evolucijske ljestvice. Medjutim, ističemo dragi Veleposlanici Svijetlosti, da je ovo poslijednji put da ste izgubili svoj Najveći Potencijal. Jer u godini 2012. kada prodjete Photonski Pojas i nultu zonu, neće se dogoditi promijena polova, i vašeg elektromagnetskog polja i tada će se tvoj Zemaljski plan stabilizirati, i vi ćete doživjeti najslavnije Zlatno Doba.

Nadalje, u vrijeme prijedhodnog uranjanja u Photonski pojas, vi ste još uvijek bili zatvoreni u sedam kozmičkih karmičkih obrazaca i sedam zemaljskih ego vezanosti, kojima Duhovna Hijerarhija nije mogla pomoći u transmutaciji, jer su oni vaše vlastite ljudske diskreacije. U ovoj zoni slobodne volje, u početku ponavljate iz svoje stvarnosti i narušavanja Jedinstva. Medjutim, vi se prisijećate, na nekoj dubokoj razini veze s Majkom/Ocem Bogom. Ovo polako dolazi do sintetičke Mreže Kristove Svijesti oko Zemaljskog plana, portala Svijetlosti koji se lagano otvaraju oko Zemaljskog plana i eterički Zemaljski zapisi tvojeg duhovnog boravka u Atlantidi, koji su bili zatvoreni u energetskom portalu u Egiptu, nazvani Solarni Križ, neposredno prije doba Lava. Mnogi od vas koji su uzašli prije Pada Atlantide, i radili u Školama Misterija u Atlantidi i Lemuriji, vratili su se kako bi pomogli svojoj Spiritualnoj Braći i Sestrama da se sjete svoje prave prirode. Da ne zaboravite kako ste Majstorska Bića Ljubavi i Svijetlosti i Melchizedekovi Ambasadori Svijetlosti. Kako ponovo ulazite u to sijećanje, sjetit ćete se rada u školama Misterija u Egiptu, i uokolo svijeta, i nastavili  proces sedam kozmičkih karmičkih obrazaca i sedam zemaljskih ego privlačnosti za Čovječanstvo i mlitavce Duše, koji nisu bili voljni ili snažni pristupiti višim dimenzijama.

Za čuvanje Milosti za Čovječanstvo, kao što je već spomenuto, bio je postavljena sintetska mreža Kristove Svijesti oko Zemaljskog plana, izmedju 11 000 B.C.-10 800 B.C., i otvaranje novih svetih mjesta vrtloga oko Zemaljskog plana. U cilju uskladjivanja Jedne Jedinstvene Svijesti kroz i unutar vašeg Zemaljskog plana, Sirijanska Arkandjeoska Liga Svijetlosti, Pleiadanski Emisari Svijetlosti, i Anunnaki, koje je predvodio Toth, otišli su u izvorni Portal Jedne Ujedinjene Svijesti u Zemlju Khem, kasnije prozvanu Egipat, i kroz ovaj izvorni vrtlog na Giza Platou, rekonstruirali su Portal Jedne Ujedinjene Svijesti da radi u svetoj geometriji deset zlatnih srednjih spirala koje su nastale iz ovog vrtloga. Potom je sagradjena Velika Piramida. Sirijanska Arkandjeoska Liga Svijetlosti je donijela sa sobom uredjaj pod nazivom Arc of the Covenant (Arka Saveza) koja prenosi visoko-frekventne energije. The Arc of Covenant , zrači stvaralačku Božansku energiju Izvora Svega Što Jest, može prenijeti laserske zrake koje poništavaju gravitaciju. Koristeći Arc of Covenant, kao i mini arke saveza koje  se nose oko vrata, sagradili su Veliku Piramidu sa fokusom na drugu razinu Kristove Svijesti na ovom Planetu i levitirali to novo svjetlo kamenje kroz zrak. Nadalje, shvativši da će Atlantida uskoro biti uništena, stvorili su podzemne gradove ispod Velike Piramide. U vrijeme Velikog Potopa, potonuća Atlantide, mnogi od Uzašlih Majstora i njihovih slijedbenika su ušli ispod Velike Piramide , uzimajući arke sa sobom i zabrtvili ulaze podzemnih tunela.

U ovom trenutku, želimo napomenuti da su Anunnaki uključeni u Daljnjoj Evoluciji Čovječanstva, i mnoga od tih Bića su evoluirala u Zakon Jednoga. Jer, čak i Anunnaki su se morali pomaknuti naprijed u evoluciji, mnoga od tih bića su vidjela bol koju su nanijeli Čovječanstvu, i bili su jednako zgroženi nastalim izobličenjima u Uzorcima Savršenstva kroz mnoge dimenzije od strane Marsovaca, i njihove sintetičke Merkabe, i magnetske rešetke tame koju je stvorilo kozmičko zlo uokolo Zemaljskog plana. Pod utjecajem Sirijanske Arkandjeoske Lige Svijetlosti, Duhovnih Čuvara Anunnakija, mnogi od Anunnakija su pomaknuti na višu frekvenciju svijetlosti i u ovom trenutku su udružuili snage sa Galaktičkom Federacijom Svijetlosti i Sjedinjene Konfederacije Planeta i rade sa Čovječanstvom, tako da cijeli Sunčev Sustav, uključujući i Nibiru, se može popeti na slijedeću razinu svijetlosti.

To je bilo još 6000 godina prije no što se Čovječanstvo podiglo na razinu svijesnosti svijesti da bi ponovo moglo doći u svoj Najviši Potencijal i doživjeti učenja tih mnogih prekrasnih Bića Svijetla i više Škola Misterija učenja Reda Melchizedekovog. Ta Spiritualna učenja dolaze od Bratstva Svijetlosti, i pod podrškom Pleiadianskih Emisara Svijetlosti i Sirijanske Arkandjeoske Lige Svijetlosti, doveli su do novog radjanja Egipta oko 3800 B.C., sa teškoćama, budući da je je originalni osnutak u 100 000 B.C. bio uglavnom pod utjecajem Anunnakija. Mnogi od vas koji su postali Uzašli Majstori u vrijeme Lemurije i kasnije Atlantide, su izabrali ostati na Zemlji mnogo tisuća godina kroz put služenja Zemlji u namjeri da donesu duhovna učenja kroz škole Misterija svojim Duhovnoj Braći i Sestrama. Takodjer da kroz to vrijeme u potpunosti razumijete punu seksualnu prirodu Majstorskog Bića Ljubavi i Svijetlosti, i u potpunosti aktivirate vašu tantričke i kundalini kanale, i doživite Raj na Zemlji. Medjutim, Obrasci Savršenstva koji još nisu dosegnuti, i sa genetskim utjecajem različitih  Zvijezdanih Bića , i različitih Duhovnih učenja, dogodilo se mnogo konfuzije kroz tijek vremena, ponovno izazivajući distorzije tvojeg Najvećeg potencijala.

Osim toga, Anunnaki koji su odlučili da se ne pomaknu u Jednu Ujedinjenu Svijest, opet su širili svoj negativan utjecaj , a osobito su aktivni, u različitim vremenima, u razvoju Plodnog Polumjeseca, Sumerske kulture i osamnaeste dinastije u Egiptu. Većim dijelom, ti Anunnakiji su bili četverodimenzionalna patriarhalna muška bića, sa slabo razvijenim ili nerazvijenim osijećajnim centrima. Ova patrijarhalna bića su se parila sa zemaljskim ženama, što je uzrokovalo da se aspekti vaše multidimenzionalnosti izgube, te s tim prisilnim seksualnim aktivnostima, tantrički i kundalini kanali kojima se spajate na svoj Najviši Potencijal, i vaš osijećaj Jedinstva, je postao iskrivljen. To je imalo za poslijedicu pomicanje u niže bazne frekvencije Čovječanstva i u horizontalno poravnanje energije, i dalje u gušće i  ograničeno stanje bića. Medjutim, mnoga od te djece su bila blagoslovljena sa neuobičajenim kvalitetama, i Anunnaki su vas učili o astrologiji, genetici, poljoprivredi itd, što ih je označilo kao bogove Čovječanstvu, osobito kako su stvorili vaše pretke.

Anunnaki su dodatno kreirali mrežu tame iznad Zemaljskog plana u nultoj točci, i bili su preteče Doba Riba. Patrijarhalni, kontroleri, dominirajući utjecaj koji je bio vidjen na vašem planetu tijekom nekoliko tisuća godina, posebno pojačano u poslijednje dvije tisuće godina, a postavljanje Rimokatoličke Crkve bio je izravan utjecaj Anunnakija. I sami ste to uočili kroz Doba Riba, pod utjecajem Anunnakija, Marsijanaca, i drugih negativnih energija, uključujući Greyse, i tajnu Vladu.

Milošću Božjom, pod nultom točkom, Isus Krist se rodio, i utjelovljuje 144 000 unutar Jednog. Ova nevjerojatna Božanska manifestacija koja je Preosvijetljena od cijelog Društva Neba, dopuštanje ponovnog rodjenja Kristove Svijesti Čovječanstva kako bi doživjeli razinu Više Svijetlosti. Kroz ovu Božansku Dispenzaciju je odredjeno da kada će se 144 000 Majstorskih Bića Ljubavi i Svijetlosti uzdizati istovremeno u njihovom Najvećem Potencijalu, svaki atom i molekula na ovoj razini Zemlje će se uzdići na svoju slijedeću razinu prosvijetljenja i ovog cijelog Zemaljskog plana i Solarnog Sustava i bit će opet u zagrljaju Kozmičkog Srca Majke/Oca Boga kroz cijelu vječnost. A to vrijeme je sada, dragi Ambasadori. To je razlog zbog čega ste ponovo preuzeli svoje inicijacije, i doživjeli svoju Višu Svijetlost, kao vaše Više Sebstvo Svijetla, i vaše Više Nadduše Krista za Svijetlost ovog Zemaljskog plana. Kao Majstorska Bića Ljubavi i Svijetlosti, vi ste se opet složili doći u ovo prisjećanje tako da cijeli Solarni Sustav može uzaći u Zlatno Doba Aquariusa, i Solarne Kristove Svijesti.

Nadalje, mi bismo željeli da shvatite da su se mnogi od mračnih utjecaja dogodili kada ste doživjeli smjenu polova. Za poslijednjih najmanje 200 000 godina vaš Sunčev Sustav je redovito doživljavao smijene polova svakih 11 000 godina na periode od 2 000 godina. To se dogadjalo kroz Razdoblje Lava i Aquariusa. Sada , ulazak    Fotonskih Zraka Svijetlosti, koje konstantno doživljavate posredstvom Pleiadian Emisara Svijetlosti kroz Alcyone, i Andromedanskih Intergalaktičkih Bića Svijetlosti, kroz Andromedu, je jedna od najljepših i najpoučnijih iskustava. Problem u prošlosti se dogodio neposredno prije otvaranja Photonskog Pojasa, ušli ste u nultu točku kroz tri dana tranzicionog perioda, doživjeli promijenu polova, i izgubili svu memoriju o vašoj multidimenzionalnosti i kao Melchizedeških Veleposlanika Svijetlosti. To se dogodilo kada je Gondwanaland potonuo, to se dogodilo kada je Lemuria potonula, to se dogodilo kada je Atlantida potonula. Nulta zona je barijera magnetskih polja koja su komprimirana i utkana zajedno oko Photonskog Pojasa. Kada vaše Sunce ulazi u ovu nultu točku, temperatura na vašoj Planeti dosiže nulu stupnjeva kelvina sa odgovarajućim padom tlaka., što je značilo da je elektromagnetska mreža Majke Zemlje privremeno isključena. Veliki kaos, uključujući gubitak pamćenja, se dogodio,  elektromagnetska mreža Majke Zemlje je potrebna svakom atomu i molekuli na Zemaljskom planu za funkcioniranje stanica. Osim toga, vi ste doživjeli nešto što je izgledalo kao pomrčina Sunca od 72 sata. Proročanstva su izjašnjavala: „za tri dana Sunce će postati krvavo crveno, a Mjesec neće sjati svoju svijetlost“. Prije toga, kroz ulazak u nultu zonu vi doživljavate fizičku promijenu polova, ukoliko ste bili u mogućnosti povećati svoje Svijetlosne vibracije i proći kroz ta magnetna polja ili nositi Svijetlosni Kvocijent kroz nadolazeći Fotonsko zrake svijetlosti. Nadalje, ove prirodne katastrofe su vidjene kao način da se transmutiraju negativna uvjerenja i sudjenje Čovječanstva i smanje utjecaji kozmičkog zla.

Medjutim, kroz grupu Planetarne Merkabe, kroz aktivaciju Svijetlosnog Tijela Majke Zemlje, svaki atom i molekula na tvom Zemaljskom planu će povećati brzinu, vi ćete biti u mogućnosti prijeći preko nulte zone u Zlatno Doba Vodenjaka ne doživljavajući gubitak svojih magnetnih polja, bez doživljavanja kaosa, gubitka pamćenja ili trauma tijekom tog razdoblja nulte zone. Za 21. prosinca 2012. godine, čovječanstvo će zajedno proći sedmu inicijaciju i tada ćeš pomoći fizički u Planetarnom Uzašašću Majke Zemlje kroz aktivaciju Svijetlosnog Tijela Majke Zemlje. Pomoći ćeš legijama od tisuća Planetarnih Svijetlosnih Radnika i cijelom Društvu Neba kao jedna od mnogo grupa od 144 000 devetodimenzionalnih Kristove Svijesti Bića Svijetla, tako da zajedno možete doživjeti Solarnu Kristovu Svijest.

Kako smo na kraju ove sesije, željeli bismo da znate da kroz svoje svijetlo-aktivnosti, kao što su godišnje Harmonijske Convergence, Wesak, i vaš Dan Mira, portali Svijetlosti koji su do tada bili zatvoreni, otvaraju se oko Zemaljskog plana. Zbog tih dogadjaja, ti okrećeš svoj Kotač Karme kroz Spiralu Daljnje Evolucije od 26.1.1991.Osim toga, kozmičko zlo je odvedeno u  Božansko Razvijajuće Svijetlo Majke/Oca Boga u kolovozu 21., 1996., i kroz taj dogadjaj Lucifer postaje ponovo „sjajan i blistavi jedan“. Nadalje, 22. rujna1996., Majka/Otac Bog je oprostio sve grijehe svijeta, omogućujući vam otpuštanje karme. To znači da više ne morate čistiti karmu za Čovječanstvo. Vi trebate čistiti samo svoj osmo-stanični nacrt svih uočenih trauma, lažnih uvjerenja i prosudbi koje ste stvorili, ovaj put, vašom slobodnom voljom. Dualnost na ovoj Zemlji više ne postoji, a od 8.svibnja 1989. Obrasci Savršenstva Mreže Kristove svijesti oko Zemaljskog plana i unutar vašeg Solarnog Sustava    su u potpunosti ponovno uspostavljena, s naglaskom na Mir u Svijetu i Univerzalno Obilje kroz Božansku Ravnopravnost i Servis u Ljubavi.

Sa ovim, želimo vam najčarobniji dan.

Izvor: Elders-kroz Anritu Melchizedek

1To work out the phi-ratio, let each square represent one unit.  The fourth square therefore has 8 radii across. The perimeter is found through multiplying by four, giving 32 radii. To work out the circumference of the circle, you need to multiply the diameter by pi (3.14). The diameter of the fifth circle is 10 units. Multiplying by 3.14, gives you 31.4. The perimeter is 32, so the measurements are pretty close.

2The perimeter in this second level of consciousness is 40. The circumference is 37.68 ( 12 x 3.14). The different is 2.32, giving an imperfect phi-ratio.

3The perimeter at this third level of consciousness is 56, and the circumference is 56.52.  There is a difference of 0.52, giving a near perfect phi-ratio.

4The perimeter at this fourth level of consciousness is 64, and the circumference is 62.80.  There is a difference of 1.2, giving an imperfect phi-ratio.

5The perimeter at this fifth level of consciousness is 88, and the circumference is 87.92.  There is a difference of 0.08, giving an almost perfect phi-ratio.

Svi materijali  Anrite Melchizedek i Pleiadianlightnetwork na ovoj web stranici prevedeni sa dozvolom i potporom autora.


2019  Song of Silence   globbersthemes joomla templates