background
logotype

Psiha, snovi, simboli, tumačenje

                  246006 orig

 

           Vaše misli kreiraju vašu stvarnost, toliko puta ste to vidjeli, čuli ili pročitali.

Medjutim, u svakodnevnom užurbanom životu o tome ne razmišljate, jednostavno živite svoj život ritmom koji ste si sami nametnuli, u neprekidnoj trci s vremenom da stignete ovo ili ono, da ne zakasnite na posao, po dijete u vrtić, da skuhate ručak na vrijeme ili stignete na neko dogadjanje,ili samo zabavu jer vi to tako jednostavno morate. Razlozi su nebitni, za vas je to jednostavno tako.

Živeći takvim životom, iz dana u dan, vi ne stignete dublje ući u razloge i svrhu svojih svakodnevnih obaveza i zbivanja, tijekom životnog ciklusa sve poprima odredjenu rutinu i nakon odredjenog vremena prestanete posvećivati pozornost na sitne detalje koji vas okružuju, mogućnosti pozitivnijih promjena koje će u vaš život unijeti više radosti, opuštenosti, lagodnijeg načina života uopće.

Jednostavno, prestajete se igrati, ukoliko to i činite činite u odredjenim šablonama i u relativno zatvorenom , omedjenom krugu svoje igraonice gdje zamah mašte vaše kreativnosti postaje skučena i baca sjenu na potencijal koji imate, koji je u biti neograničen, jedino ograničenje koje postoji postoji isključivo unutar vas samih.

To je ono što zovete realnost vaših svakodnevnih života. Medjutim, to je vaša realnost, način na koji prihvaćate svijet koji vas okružuje, način na koji ga percipirate i dobijate u toj svojoj realnosti upravo ono što i očekujete.

Svijet razigrane kreativne mašte je neprocijenjivi dar dan čovječanstvu, da koristeći svoje unutarnje potencijale stvara svijetove, stvara cijele univerzume za ostvarivanje unutarnjeg rasta, kroz igru preskakivanja  različitih prepona koje služe tome da bi se upoznala oderdjena uzročno- poslijedična povezanost, zakoni koji vladaju u univerzalnoj kozmičkoj egzistenciji, da bi se spoznavajući poteškoće koje izrastaju iz pogrešnih percepcija i njihovo prevladavanje mogli preusmjeriti na onaj način i kvalitetu življenja uopće koji odgovara vama, vašoj osobnosti i vašem potencijalu, jer zapamtimo, u ukupnosti egzistencije ne postoje dvije potpuno jednake jedinke, dva potpuno jednaka cvijeta, pčele, dva istovjetna zrna pijeska. Izražavamo se kroz individualnost, da bismo kroz individualnost postigli maksimalno saznanje i tek nakon toga krećemo putem sažimanja, odredjenim slijedom, koji nas vraća tako odakle smo potekli, gdje smo rodjeni u život neograničenih mogućnosti, da bismo se sjedinili, nakon eona i eona  vremena, ponovo sa Izvorom Svega Što Jest.

Zaboravljamo na svoje snove, prebogatu riznicu, iz kojih se može crpiti neograničena kreativnost potrebna u svakodnevnom životu, pronaći  rješenje za svaki postojeći problem ili nedoumicu, kroz snove, ili umijeće sanjanja možete mijenjati svijet u kojem živite, sve ono što vas okružuje, na način koji najviše odgovara vašoj osobnosti i vašoj želji da izmijenite stvari i situacije koje vas ne zadovoljavaju.

Snovi pripadaju svijetu  vaše osobne psihe. Kreirani su iz vaših osobnih resursa poimanja stvarnosti. Oni su vrlo stvarni, oni su vi u svim vremenima, prostorima i izvan vremena i prostora. Posjeduju svoja simbolična značenja i potrebno je razumjeti riječnik te simbolike, ukoliko želite dobiti dublji uvid u ono što vam govore. Egzistira univerzalni riječnik odredjenih pojmova, jer je on utkan u osobnost šireg okruženja, medjutim jednako tako je prisutan i individualni riječnik svake pojedine individue koji tada u kombinaciji daje rješenje zagonetke. Snovi vam govore . Naučite jezik snova i shvatite poruku koju vam donose i ukoliko ih ispravno slijedite vaš će život postati jedno prelijepo, neopterećeno iskustvo koje ćete sa radošću nositi sa sobom i uživati u njemu.

Postoje i grupni snovi, kada se na globalnoj razini, iz viših instanci, snovi upućeni  čovječanstvu u ukupnosti ili samo njenom pojedinom dijelu, svrhe mogu biti različite, ali je uvijek u pitanju odredjena promjena koja je u pripremi ili u tijeku.

Tu su i prekognitivni snovi, uvid u predstojeće dogadjaje, moguće opasnosti ili izbore, mogu biti od izuzetno bitne važnosti za vas, ili vaše bližnje, mjesto ili državu, ali jednako tako mogu sadržavati i samo informaciju što ćete ručati drugi dan.

Bitno ih je prepoznati kao takove, oni će vremenom kada steknete naviku prepoznavanja i povezivanja dobiti kontinuitet i nove dimenzije i igrati jedan od odlučujućih faktora u realizaciji vaših stremljenja.

Ali, jasno, kao i uvijek, potreban je trening. Potrebna je želja, volja i iznad svega povjerenje u samoga sebe.

Iznosim na stranicu izvadak iz knjige „SETH – PRIRODA PSIHE“ Jane Roberts koji neponovljivo obrazlažu bitne detalje, koji će vam uveliko dati uvid u prirodu snova. Sethove riječi ne mogu prepričati – njih morate doživjeti. Bilo bi korisno za putnike kroz nepoznate predjele psihe da pročitaju kompletnu knjigu, kao i ostala izdanja iz ove prebogate riznice, mnoge uvide sam doživjela proučavajući te vrlo vrijedne sadržaje i zahvaljujem Sethu na daru koji je podijelio sa nama.

…..“ Svijetovni  jezik vam govori, kao što vi misleći koristite njegove šablone, da je vaša imaginacija dio vas i da je očigledno da ste vi jedno a nebo nešto sasvim drugo. Vi i nebo niste jednaki – ili šaleći se kao što bi prijatelj mister Spok rekao : „Nije logično.“Osjećaj hitro nestaje nakon što vas je za kratko potpuno zbunio. Možete biti duhovno osvježeni pod uvjetom da ne obraćate pažnju na osjećaj koji predstavlja legitimni izraz stvarnosti ili predstavljanje vaše psihičke egzistencije.

Osjećaji i imaginacija vam pružaju najbliži kontakt sa ostalim dijelovima vaše sopstvene stvarnosti. Jednako tako one oslobadjaju vaš intelekt koji više nije ograničen konceptom istinitosti. Umjesto toga taj koncept je samo relativno istinit – operativno istinit. Na primjer, fizički zakoni koji su vam bliski i kojima operirate. Oni jesu istiniti, relativno uzevši. Govoreći na taj način vi ste osoba koja posjeduje svoju fizičku objektivnost i koja zuri u vas, u scenu koja je otjelotvorena kao nebo. Imate toliko i toliko kilograma, držite glavu pod tim i tim uglom i fizički rečeno možete biti kategorizirani.

Na taj isti način i oblaci mogu biti izmjereni i može biti pokazano koliko su točno udaljeni od vas – sastavljeni i gurani vjetrom odredjenog smjera, spremni da iz sebe prospu kišu ili neku drugu oborinu. Fizički rečeno, vi ste odvojeni od oblaka i tako promatrano vaš osjećaj o jedinstvu predstavlja laž – ili bar ne činjenicu već samo „proizvod vaše imaginacije.“

Takav dogadjaj je direktan izraz psihičkog znanja. Zvuči kao potpuno legitimna identifikacija sa prirodom, vježbe njene sposobnosti i osjećaj njenog sopstvenog snažnog emotivnog skoka. Vaše emocije u ovom slučaju mogu biti trenutno povećane, uzdignute na viši nivo. Postoji puno primjera koji se mogu navesti svakoga dana, vaša psiha vam pruža dokaze svog šireg postojanja dokaze koje vi često previdjate ili odbacujete jer ne predstavljaju činjenice.

Sve što predstavlja plod imaginacije nije istina – vjerovali ste kao djeca. Imaginacija vas, medjutim, dovodi u vezu sa različitim vrstama istine ili u različite okvire u kojima iskustvo može biti zvanično usvojeno. Šira, viša istina psihe postoji u toj dimenziji.

Iz nje vi birate fizičke činjenice. Misli su istinite. Naravno, samo se neke misli pretvaraju u fizičku aktivnost. Usprkos iskrivljenoj verziji poslijednje izjave, postoji očigledno mnogo različitosti izmadju načina na koje misle odrasli i njenog fizičkog izraza.

Ne možete tretirati misli i imaginaciju u ovako literarnom maniru niti iz velikog poštovanja prema „čuvaru vaših misli“ ukoliko one predstavljuju krdo životinja koje vi nastojite da držite potpuno čistim. Vaše misli kreiraju vašu stvarnost. Ukoliko ih se ne plašite one će uspostaviti svoj balans. Psiha živi u stvarnosti na drugi način od svijeta u kojem vi uobičajeno prepoznajete dobro i zlo, na koji način vi o tome razmišljate, to izgleda operativno, relativno istinito u ovisnosti od odnosa promatrača i objekta promatranja.

Vjerujete da su snovi imaginarni dogadjaji.

U širem smislu uzaludno je pitati da li su snovi istiniti ili ne dok jednostavno postoje. Vi vjerujete da su istiniti jedino ukoliko se kasnije obistine.

U životu psihe san nije manje „istina“ ukoliko se obistini ili ne u svakodnevnom životu. Dogadjaji u snu se dešavaju u različitim kontekstima – jednom, može se reći, kontekstu imaginacije. U njima vi doživljavate istinitu stvarnost koja postoji sama u sebi, stvarnost u kojoj je jeziku psihe dana najveća sloboda.

Neki od vas mogu pokušati da se sjete svojih snova, ali nitko od vas ne mora da povezuje stvarnost snova sa svojim fizičkim životom.

Na neki način, medjutim vi formirate fizičke dogadjaje dok sanjate. Tada, potpuno slobodni od svakodnevnih ograničenja obradjujete svoje iskustvo, ocjenjujete ga u skladu sa svojim sopstvenim intencijama i ciljevima, stavljate ga u odnos sa informacijama sa kojima ga inače ne biste doveli svjesno u vezu. U mnogim snovima vi ne mislite o situaciji. Vi imaginarno postajete dio nje. Ona tako postaje realna u svakom pogledu osim u fizičkom.

Kada se susretnete sa bilo kojom činjenicom to je u nekom smislu kraj odredjene vrste kreativnosti. Psiha medjutim posjeduje odgovornost za unošenje činjenica u iskustvo. U toj stvarnosti činjenica je isto toliko istinita koliko i pogrešna. San kojeg se sjećate predstavlja već prijevod dubljeg iskustva.

Vaša uloga je u tome da premostite percepciju psihe i percepciju dogadjaja u snu. Snovi služe kao drama, vršeći transfer iskustava sa jednog nivoa na drugi. U odrdjenim dijelovima spavanja vaše iskustvo doseže u oblasti beskrajnog tako da se san koristi kao prijevod.

Snaga sna crpi se iz tog izvora. San ne predstavlja pasivnu aktivnost. On predstavlja svojstven i različit spoj raznih vrsta svijesti i transformaciju „nefizičke percepcije“ u simbole i kodove koji će biti emotivno shvaćeni ali ne direktno kroz iskustvo kao u svakodnevnom životu.

Vjerujete da je sanjanje rezultat karakterističnih sposobnosti koje utječu na veoma subjektivni osjećaj koji se naziva svjesni život. Bez njega vaša normalna svijest ne bi bila moguća.

Govorni jezik ovisi od svih ostalih jezika koji mogu biti izgovoreni i njiegovi tonovi rastu, uredjuju se i ističu zahvaljujući pauzama i tišini izmedju; tako i tekuća svijest ovisi od onoga što mislite dok spavate ili od spavajuće svijesti. Ističe se na gotovo identičan način, koristeći ostale verzije sebe : životan  je -upravo vašim jezikom rečeno –radi skrivenih pauza u svojoj bezživotnosti.

Sposobnost sanjanja predstavlja postojanje iskustva koje nije definirano kao fizički dogadjaj. To predstavlja mnogo veću slobodu u kojoj percepcija ne ovisi o vremenu i prostoru. Stvarnost u kojoj se objekti pojavljuju i nestaju istom lakoćom, subjektivni okvir u kojem postoji pojedinačno slobodno izražavanje u kome će svatko na najdirektniji način to ostvariti bez ikakovih fizičkih kontakata.

Ta stvarnost predstavlja vaše porijeklo i prirodnu sredinu u kojoj psiha boravi. Vaša vjerovanja, kulturološka pozadina i na neki način jezik, stvaraju barijere zbog kojih snovi i izgledaju tako nestvarno. Čak i kada uhvatite sebe u trenutcima najživlje avanture sna ili kada osjetite da putujete van svoje tjelesne ograničenosti dok sanjate, vi tom iskustvu ne pridajete istu važnost kao iskustvima u tekućem, svakodnevnom životu.

Subjektivno govoreći, vi ste svugdje okruženi svojom širom  stvarnošću, ali jednostavno ne gledate u tom smjeru. Niste naučeni da vjerujete onom što osjećate, svojim snovima ili svojoj imaginaciji. Zato što oni uglavnom ne odgovaraju prihvaćenoj stvarnosti činjenica.

Medjutim, upravo oni predstavljaju kreatore činjenica. Ja ovim niti na koji način ne pokušavam da umanjim vrijednost intelekta. Medjutim, to je tiranija svijeta činjenica u najvećoj mjeri. Intelektu se ne priznaju njegova krila. To je ograničavajuće polje aktivnosti kojem su potrebne samo činjenice.

Biološki, vi ste sposobni da prihvatite i sanjanje i „budnu“ stvarnost istovrijemeno i da koristeći ih stvorite mnogo  efektniju sintezu. Svi vaši kreativni impulsi dolaze  iz tih skrivenih dimenzija – ti isti impulsi koji su stvorili vaše najveće gradove, vašu tehnologiju, cement koji učvršćuje kulturno organizirani svijet.

Kreativni impulsi su van vašeg jezika, puno češće vi jezikom upravo umrtvljujete umjesto da oslobadjate unutarnju komunikaciju. Uvijek je bilo ritmova u svijesti koji nisu povijesno zabilježeni. U odredjenim vremenima neka su se ponašanja prvobitno pojavila u budnom stanju, a ponekad pak prvo u snovima. Naglašavanje nije nikad statično, uvijek se mijenja. U nekim periodima uobičajeno ponašanje je bilo „mnogo više sanjarenje“ dok su se mnogo specifičnija razvijanja desila u stanju sna i bila mnogo jasnija. I sa mnogo više specifičnosti. Čovjek odlazi da spava kao da odlazi na posao, drugim riječima, stvarnost svijeta sna je često mnogo realnija od budne stvarnosti. Danas je upravo suprotno točno.

SNOVI, KREATIVNOST, JEZICI I „KORDELE“

Iako možda niste uočili, vi svoj subjektivni život vodite na manje-više kružan način. Pretpostavite da je sadašnji trenutak kotač i koncentrirajte se na njegovo središte. Središte kotača je povezano prečkama za vanjski okvir ovakvog  „vremenskog“ kotača. Naravno da postoji samo središte kotača ono vas ne bi moglo odvesti nigdje i vaš „trenutak“vam ne bi mogao priuštiti niti najneudobniju vožnju.

Vaše putovanje kroz vrijeme vam izgleda glatko i ravno; kotači se uvijek okreću naprijed. Oni takodjer mogu da se okrenu i unazad, ali u vašem je interesu da vam je pravac u mislima uvijek unaprijed a vraćanje je udaljavanje od namjere i svrhe.

Pokret naprijed vas vodi u budućnost, odnosi vas iz prošlosti iz koje ste izronili. Zato zauzimate pravi pravac kroz vrijeme,ne shvaćajući da vam obrnuti pokret kotača može dopustiti da skratite put po kojem idete. Središte sadašnjosti je pričvršćeno „prečkama“. One nemaju nikakve veze sa vašim idejama uzroka i posljedica. Umjesto toga one vašem kružnom kretanju  psihe pripisuju stalni progres. Svaki sadašnji trenutak vašeg iskustva ovisi od budućnosti kao i od prošlosti, od vašeg rodjenja kao i od smrti. Vaše rodjenje i vaša smrt su stvorene zajedno, jedno povlači drugo za sobom.

Vi ne možete umrijeti dok god niste rodjeni, kao što ne možete doživjeti sadašnji trenutak onako kako vi to shvaćate. Vaše tijelo je svjesno činjenica rodjenja i smrti i sve njegove aktivnosti zauzimaju taj prostor izmedju. Smrt je isto toliko kreativna koliko i rodjenje i neophodna za delanje i svijest.

To nije tako jednostavno vama koji živite svo vrijeme u središtu mnogih malih smrti i rodjenja, aktivnosti koje bilježi vaše tijelo i vaša psiha. Svjesno vi ste obično nesvjesni toga. Logički način mišljenja, korišćenje uobičajenih definicija manipulira uzrocima i poslijedicama i ovisi od odredjenog vremena u svojem prostoru, okviru. Ono se gradi korak po korak. Ono je utkano u vaš jezik. Pridržavajući se logičkog načina mišljenja i jezika možete reći : „Idem na zabavu danas, jer sam na nju pozvan prošlog tjedna kada sam rekao da ću doći.“ To zvuči smisleno. Vi ne možete reći : „Idem na zabavu  jer ću na njoj sresti osobu koja će mi biti veoma značajna za moj život kroz pet godina.“ To nema smisla u relacijama logičkog načina razmišljanja ili govora, jer u rečenici i uzrok i posljedica egzistiraju istovremeno, ili još gore, posljedica postoji prije uzroka.

Na svim nivoima koji se mogu nazvati drugačijima od uobičajenog vi veoma efikasno koristite svoje mogućnosti. Stanice obezbjedjuju svoj integritet birajući jednu od mnogih mogućnosti. Sjedište kotača sadašnjosti je istaknuta sadašnjost, operativno vrijedna. Poslijedice i uzroci, onako kako vi mislite o njima postoje jedino kao poslijedica aktivnosti, relativne aktivnosti kotača u našoj analogiji.

Kada gledate na put vremena zaboravljate na kružnu aktivnost svog postojanja. Kada sanjate ili spavate, medjutim, svijet uzroka i posljedica nestaje ili se javlja konfuzan i kaotičan. Uobičajene svakodnevne se slike miješaju i ukrštaju i takve kombinacije se i ne razlikuju od onih koje ste vidjeli na dnevnom svjetlu. Poznata pravila koja vladaju bićima i stvarima u snovima kao da se ne mogu primijeniti. Prošlost, sadašnjost i budućnost se miješaju u bizarni svijet u kojem biste, kada biste bili budni, potpuno izgubili mentalno uporište. Kružna priroda psihe čini sebe poznatom. Kada razmišljate o snovima imate u vidu samo te aspekte, komentirajući možda čudne dogadjaje ili jednostavno redjajući čudne karakteristike sna. Neki su možda pogodjeni onim što su vidjeli u snovima ili impresionirani konačnim obuzdavanjem koja dopušta takve, ponekada spektakularne dogadjaje koji se dešavaju u relativno ograničenom fizičkom okviru.

Na primjer, u dvadesetminutnom snu se mogu desiti dogadjaji za koje je potrebno dugogodišnje iskustvo. Tjelesno vrijeme od tih dvadesetak minuta i to je sve. U snovima je iskustvo periferno i u tim se dubinama vrijeme talasa. Dogadjaji u snovima postoje van vremena. I iskustvo snova je kružno odredjeno. Ponekada ono neće dodirnuti središte sadašnjosti, bar ne onako kako vi mislite i na osnovu onoga što se bazira na vašem pamćenju : ipak san jeste registriran na ostalim nivoima svijesti, pa čak i na staničnom nivou.

Vi uvijek prevodite iskustvo na termine koje razumijete. Naravno, prijevod je stvaran. San o kojem govorite je već prijevod, ali iskustveni. Ukoliko je jezik kojim govorite u ovisnosti od svih ostalih jezika i uključuje pauze i tišinu, tako i san koji ste doživjeli predstavlja izraz, rečenicu psihe koju treba istaći ali koja takodjer ovisi i od ostalih dogadjaja kojih vi niste svjesni i tako vaša svijest, koja trenutno radi, mora obraditi prijevod na sebi svojstven način.

Na fizičkom nivou vaše tijelo reagira na informacije sredine kojih niste svjesni. Te iste informacije su veoma važne za integritet tijela ali isto tako za vaše mentalno stanje.

Na staničnom nivou tijelo predstavlja sliku ne samo svog sadašnjeg stanja već i svih onih aspekata fizičke sredine koji na njega utječu. Ono nije svjesno lokalnog meteorološkog stanja vremena na primjer, ali je itekako svjesno svjetskih modela vremena od kojih ovisi oblast u kojoj živi. Ono priprema sebe za vremenske promjene i to prilagodjavanje je neophodno. Ono važe mogućnosti, reagira na sve vrste pritiska.

Vi ste svjesni pritiska putem dodira, npr., ali u potpuno drugačijoj verziji tog osjećaja stanice reagiraju na zračni tlak. Tijelo zna veoma precizno stupanj radioaktivnosti svih vrsta. Na jednom nivou tijelo ima kompletnu sliku svoje stvarnosti u kojoj mora biti bazirana vaša svjesna realnost – sa druge strane, načini na koje tijelo prepoznaje i saznaje svoje stanje je tako nepoznato  svijesti da je to nespojivo. Vaše svjesne naredbe koriste taj ogromni krug znanja.

Generalno govoreći, psiha posjeduje istu vrstu munjevitog, sveobuhvatnog shvaćanja psiholoških promjena i sredine kao što i vaše tijelo posjeduje sposobnost shvaćanja fizičkih promjena. Ona je svjesna vaše sveobuhvatne psihološke lokalne klime i vašeg osobnog uključenja u nju.

Vaši postupci se odigravaju tako glatko da ne primjećujete da su oni dio reda. Vulkanska erpcija u jednom dijelu svijeta utjecat će na cijelu zemlju na različite načine. Emotivna erupcija će potaknuti stvarnost na drugim nivoima, mijenjajući prvenstveno najbližu oblast ali će takodjer poslati valove u psihološku mas-sredinu. Slike realnosti koju psiha shvaća mogu biti jednako neshvatljive svjesnom razumu upravo zbog intenzivnog fokusiranja na singularnosti koju vaša svijest odbacuje.

Snovi vam često daju signale psihičkih slika na taj način.

Postajete svjesni da su mogućnosti da su dogadjaji koji izgledaju kao da nemaju nikakve veze sa vama, ipak povezani u toj šemi velikih interakcija koju najčešće ne uspijevate da shvatite.

Kada rastete od bebe do odrasle osobe vi ne rastete samo u visinu. Rastete i povećavajući svoju tjelesnu težinu i debljate se. Tako i dogadjaji „narastaju“ na isti način iz dubine na više kao vi. U snovima ste bliži mjestu rodjenja dogadjaja. Oni izrastaju iz budućnosti i formiraju prošlost i žive zahvaljujući kreativnom naboju koji postoji izmedju onoga o čemu vi razmišljate kao o svom rodjenju i svojoj smrti.

Vi stvarate rečenicu koristeći se slovima abecede svoga jezika. Koristite je u komunikaciji, pišete je ili je izgovarate. Dogadjaji se mogu promatrati na isti način kao psihološke rečenice koje žive abecedom osjećaja – iskustvene rečenice koje žive umjesto da su napisane, oformljene u povijesti  koja je proživljena, umjesto da je samo zabilježena u povijesti.

Rekao sam već da vaš jezik donekle programira vaše iskustvo. Ovdje se radi o jeziku osjećaja koji vam omogućava biološko opažanje, iskustva i komunikaciju. On formira prirodu dogadjaja koju ste u stanju da percipirate. On tako stvara iskustvo da ga možete osjetiti. Svi pisani ili govorni jezici moraju biti bazirani na biološkoj „abecedi“. U njoj postoji mnogo veći raspon nego u bilo kojem pisanom ili govornom jeziku.

Upotrijebio sam riječ kordela  da opišem izvor iz kojeg takvi jezici niču. Postoji mnogo korelacija izmedju vašeg tijela i vašeg jezika. Vaš govor ovisi o vašem disanju, čak i pisani jezik ovisi o brzini kojim vaše poruke stižu do nervnih završetaka. Biološke kordele tada moraju biti izvori fizičkih jezika, ali same kordele niču iz šireg znanja psihe koja je oformila fizički mehanizam.

Snovi su jezik psihe u kojem se jezik psihe ljudska priroda miješa u vremenu i van njega. Stiče senzitivna iskustva. Čovjek u snu trči iako leži u krevetu. On viče, iako niti jedna jedina riječ ne silazi sa njegovih usana. On i dalje posjeduje jezik mesa i taj jezik je na nerazumljiv način povezan sa mehanizmom tijela. On se bavi dogadjajima koji se nisu desili niti u spavaćoj sobi , a niti na bilo kojem drugom mjestu koje možete pronaći nakon što se probudite.

Kozmosom kruže informacije u takvom obliku i u takvom obimu da vi niste u stanju da obradite više od njegovog sasvim malog dijela.

Vaša fizička čula se ponašaju kao biološka abeceda, omogućuju vam organizaciju i percepciju odredjene vrste informacija kojima stvarate dogadjaje svoga svijeta i stvarate konture svoje stvarnosti.

Vaše svjesno znanje je u rukama nevidljivog, neizgovorenog psihološkog i psihičkog jezika koji omogućava unutarnju podršku komunikacije i prepoznavanja dogadjanja svjesnog života. Ti untarnji jezici izgradjeni su u vidu kordela, a kordele su fizičke organizacione   jedinice iz kojih su rodjene abecede. Abecede impliciraju kordele, ali ih ne sadrže ništa više no što engleski jezik sadrži ruski, francuski, kineski ili bilo koju drugu kombinaciju. Ukoliko govorite engleski niste u stanju da istodobno govorite i kineski jezik. Jedan isključuje drugi, čak i kada jedan implicira postojanje drugog u smislu da svi jezici imaju zajednički korijen.

Na neki način dogadjaji podsjećaju na komponente jezika, glasnih u živom obliku – ali ne samo ozvučenih. Oni su bazirani na abecedi osjećaja koja izranja iz neosjećajnih kordela. Rečenica je izgradjena od riječi, dijelova govora, glagola, imenica i pridjeva, subjekata i objekata, samoglasnika i suglasnika i ispod svega se nalazi struktura koja vam omogućava da govorite i pišete. Donekle dogadjaji se grade na isti takav način. Vi oformljujete i organizirate rečenice,govorite sudbinski, bez znanja metoda koji su umiješani u vaš govor. Tako, vi jedino postajete svjesni površine te aktivnosti.

Vi formirate dogadjaje na isti način, često nesvjesni da to činite. Izgleda da se dogadjaji dešavaju isto onako kako se izgovaraju riječi. U školi ste mislili na to kako se grade rečenice, a od svojih starijih naučili ste kako da govorite. Isto tako bili ste umiješani u stvaranje dogadjaja čak i prije trenutka svojeg rodjenja. Psiha obrazuje dogadjaje na način na koji ocean stvara talase s tom razlikom što su talasi oceana ograničeni površinom i veličinom, dočim dogadjaji psihe bivaju istog trenutka prevedeni i uključeni u psihološku mas-stvarnost. U budnom stanju susrećete se sa cijelim dogadjajem, da tako kažam. Susrećete se sa njim u areni budne svijesti. U snu i na drugim nivoima svijesti dolazite u kontakt puno direktnije sa oformljavanjem dogadjaja. Toliko ste nesvjesni tog procesa koliko ste nesvjesni i stvaranja rečenica u svakodnevnom životu koje kao da automatski struje iz vas.

Psiha u fizičkoj stvarnosti predstavlja kreatora dogadjaja i kroz njih ona doživljava svoju stvarnost kao što vi za vrijeme govora čujete svoj glas.

U snovima, medjutim, uključeni ste u unutarnje procese kojima se stvaraju fizički dogadjaji. Koristite psihološke komponente aktivnosti koje ćete, budni, oformiti u konsekventan tjelesni „jezik“ koji će dati rezultata u vašim dnevnim aktivnostima.

Dogadjaji, koje vi smatrate legitimnim, posjeduju unutarnju prirodu u vremenu koje spriječava te moguće verzije iz kojih oni narastaju – verzije koje se pojavljuju u snovima na jedan ili drugi način. Na primjer, ukoliko na engleskom jeziku kažete : „Ja sam ovdje.“ Ne možete to reći i na kineskom istovremeno. U tom smislu, u okviru svojih aktivnosti vi odabirete da „govorite“ jednim dogadjajem radije nego drugim. Vaše oformljenje dogadjaja, medjutim ne postoji jednostavno u vašem jedinstvenom psihološkom posjedu, naravno, ali postaje moguće zahvaljujući tjelesnoj abecedi.

Kao što je moguće da bilo koja osoba govori više jezika, tako da ste vi u stanju da drugačije svrstate svoje psihološke podatke od uobičajenog načina. Tijelo je sposobno da slaže zajedno različite jezike, da ih spaja. Na uobičajen način, na primjer, vaše tijelo može biti samo na jednom mjestu u odredjenom trenutku vremena i vaše iskustvo je u velikoj mjeri determinirano vašom tjelesnom pozicijom. Postoje biološki mehanizmi koji vam omogućavaju da šaljete različite verzije i modele svoga tijela van svoga primarnog boravišta i da percipirate sa tih područja. Dok spavate, u snu, vi to često radite, uspostavljate nove primljene podatke sa uobičajenim čulnim informacijama i organizirate ih vrlo lako. Što se toga tiče, preciznost vaše uobičajene čulne percepcije čvrsto počiva u toj velikoj unutarnjoj fleksibilnosti koja vam daje osnovu sa koje ćete stvoriti svoj odredjeni fokus.

Dogadjaji izranjaju kao izgovorene riječi. Što se dešava kada izgovarate i najkraću frazu? Atomi i molekuli vaših glasnih žica, jezika i usana ne razumiju niti jednu jedinu riječ jezika, pa ipak omogućuju da ga tečno govorite. Bez njihove pomoći i živog reagiranja niti jedna riječ ne bi mogla biti izgovorena.

Svaki od tih bezimenih atoma i molekula udruženih u beskrajnoj avanturi, vama neshvatljivoj, čini vaš govor mogućim i vaša stvarnost dogadjaja je konstruirana od kordela postupaka u kojem svaka izgovorena riječ posjeduje povijest koja seže duboko u anale vremena koje najstariji fosili pamte. Govorim vam na iskustven način za svaku riječ koja je izgovorena u vašoj sadašnjosti, ona evocira prošlo vrijeme, ili ju vi stimulirate u iskustvu i upravo zato je njena i vaša stvarnost koegzistentna.

U snovima je prošlost u sadašnjem vremenu. Dogadjaji se svugdje oformljuju. Vi stvarate i razgradjujete prošlost kao i budućnost. Izabirete izmedju tih iskustava jedno odredjeno jednako kao i dogadjaj u budnoj stvarnosti.

Kao što možete govoriti samo jednu rečenicu u jednom trenutku i samo jednim jezikom i kao što ta rečenica može zvučati zahvaljujući  samoglasnicima i suglasnicima, tako i rezultat kružnog znanja o iskustvu u kojem rečenica počinje i završava, postoji simultano. Ukoliko je njen kraj nepoznanica, početak neće biti započet tako vješto.

Na istovjetan način iskustveni dogadjaji, koji se dešavaju u vremenu, ovise o kružnom dešavanju u kojem su početak i kraj uvijeni jedan oko drugog, jedan ne postoji prije drugog, već postoje zajedno.

Na svjesnom nivou vi niste u stanju da obradite sve informacije koje su vam dostupne na ostalim nivoima. Informacije od kojih ovisi vaš osobni fizički  opstanak. Tada jezik operira kao sito omogućujući vam pristup podatcima odredjene vrste, dok druge blokira.

Kada izgovarate rečenicu imate na umu sva gramatička pravila. Vi ne stvarate šemu rečenice unaprijed. Jednostavno govorite više ili manje automatski. To se dogadja zahvaljujući preciznosti kako mentalnoj tako i fizičkoj. Kada preživljavate neki dogadjaj vi ne provjeravate pravila percepcije niti se pitate što je to. Vi jednostavno preživljavate ili percipirate.

Takovi doživljeni dogadjaji su tadjer posljedica procesa prečišćavanja. Oni postižu svoje fokusiranje, briljantnost i fizičku vrijednost dolazeći na istaknuto mjesto izmedju ostalih dogadjaja koji ostaju neprimjećeni. U snu vi koristite „unutarnju gramatiku“ dogadjaja. Skeleti unutarnjeg rada dogadjaja su tamo mnogo očigledniji. Aktivnosti nisu u potpunosti obasjane.

Mehanizam vašeg budnog, psihološkog ponašanja je briljantno skiciran. To stanje bi trebalo da je više iskorišteno nego sto jest i trebalo bi da bude. Uvijek će biti koprene izmedju budne i neprobudjene svijesti dok god budete samo fizički aktivni. Budna svijest jednostavno ne može da radi sa tako puno informacija. Jednostavno zaboravi sve ono što nije u stanju da zadrži i obradi.

Vaši snovi se odražavaju na staničnu stvarnost čak i kada je ta stvarnost odgovorna za činjenice koje ste sanjali. Snovi su prirodni „produkt“ uključene stanične svijesti. Kao što vatra daje i svjetlost tako i uključena stanična svijest daje snove.

Tada je svijest u takvom stanju u kojem realnost proizvodi  više energije i snage nego što fizički može biti pokazana u njenoj briljantnoj suradnji sa fizičkom stvarnošću. „Iskre“ proizvedene svakim trenutkom njenog iskustva imaju za poslijedicu  prispojena iskustva, percepciju koja neće odgovarati poznatom trenutku sadašnjosti - već sadašnjost iščezava u prošlosti.

Ti se dogadjaji nastavljaju samo djelomično u stanju sna gdje ne dolaze u direktan kontakt sa fizičkim iskustvom kao što to rade „budni“ dogadjaji. Sva ta paralelna ili alternativna iskustva se koriste za konstruiranje fizičkih dogadjaja koje vi opažate. Ponovimo još jednom, iskreno izgovarate rečenicu i zato njen kraj dolazi tako glatko čak  kada vi i niste svjesni onoga što želite reći. Jedan dio vas zna i početak i kraj rečenice.

U snovima znate i početak i kraj dogadjaja na isti način. Svaka vaša aktivnost nalazi se u životu u kontekstu sa svim ostalim dogadjajima od vašeg rodjenja pa do smrti. Sada vam se čini da upravo zato što govorite jednu odredjenu  rečenicu u odredjeno vrijeme radije nego ostalih deset mogućnosti, da je ta rečenica „ispravna“.Njene moguće varijante u gramatici ili u vremenu ili izrazu bježe od vas, u potpunosti. Postoji mogućnost da ste vi sve te varijante obradili nesvjesno, mada o tome ne postoji iskustvo. Znači, čak i u stvaranju rečenice vi koristite mogućnost i vaše tijelo donekle oponaša različite muskulatorne odgovore koji mogu biti uključeni u svaku neizgovorenu rečenicu.

Čak i kada izgovarate svoju rečenicu sa puno fine, svjesne nonšalancije, unutarnji izbor je ipak napravljen kao nesvjesni izbor komunikacije sa dogadjajem koji se dešava dok vi govorite.

Tako, dok je vaša aktivnost u životu u kontekstu svih ostalih aktivnosti izmedju rodjenja i smrti, to ne znači da je vašoj smrti predodredjeno da se desi u bilo koje odredjeno vrijeme. Kao što ste u stanju da promijenite rečenicu u sred svog izlaganja, a da možda niste toga niti svjesni, tako i živite svoj život manipulirajući mogućnostima. Vi ste osoba koja govori rečenicu i vi ste osoba koja živi svoj život. Vi ste veći od rečenice koju izgovarate i od života koji živite.

Vi se ne možete sjetiti svih rečenica koje ste danas  izgovorili. Eventualno imate općenitu ideju o tome što ste govorili. Čini se da ste rekli jednu stvar , u bilo kojem trenutku, radije nego drugu. Točno je da bi svjedoci pomogli  da se sjetite svojih rečenica – zasigurno izgleda da su dogadjaji u budnom stanju mnogo čvršći i ovisniji od dogadjaja u snu.

Budni dogadjaji se dešavaju i iščezavaju brzo. Direktno se doživljavaju uz puno učešće osjećaja ali radi trenutnog učešća dogadjajima se daju veće dimenzije nego dogadjajima koji se doživljavaju vansenzornom aktivnošću.

U snovima se obrada doživljenih dogadjaja ne obavlja detaljno već u širem, svjetskom kontekstu. Dogadjaji se grupiraju formirajući koherentnu zajednicu koja vam omogućava globalnu skalu aktivnosti. Buduća „povijest“ svijeta, na primjer, stvara se sada, kao što se u snu stvara svaki individualni čin sa mogućim dogadjajima u privatnom životu. Medjutim taj privatni život egzistira u kontekstu – socijalnom, političkom i ekonomskom – koji je svjesno shvaćen. Kada neka osoba konstruira različite moguće stvarnosti u snu, on ili ona čini to takodjer u širem kontekstu u kojem je mogući status svijeta već poznat.

Ovdje su dogadjaji već povezani u psihičkom tkivu koje je mnogo efektnije nego vaš fizički, tehnološki sistem komunikacije. Ovdje su kodovi stvarnosti iskorišteni. Znanje je primljeno i transmitovano u elektromagnetskim modelima tako da jedan model može da ponese mnogo više jedinica informacija nego li bilo što što ste vi napravili, tehnološki rečeno. Svaka stanica u tijelu sudjeluje u primanju i odašiljanju tih signala. Neke vrše dekodiranje na tom nivou tako da svaka informacija stiže tamo gdje je i upućena, rečeno fizičkim jezikom.

Mnoge informacije čak niti ne stignu do mozga mada je um svjestan tih podataka. U čovjeku psihofizička struktura u svakom trenu posjeduje kompletnu sliku primjerenih informacija o svim dogadjajima koji se na bilo koji način mogu odraziti i odražavaju na organizam. Sve aktivnosti se poduzimaju u odnosu na te informacije. U snu takvi podatci postaju prevedeni ponovno u pseudo-fizičku sliku refleksije dogadjaja koji se mogu odigrati u predvidjenim, mogućim sekvencama. Osvijetljene su prije negoli u spoljnjoj areni realnosti.

To premijereno prikazivanje se ne odražava samo na um već i na tijelo. Za vrijeme spavanja svaka stanica računa efekte mogućih dogadjaja na svoju stvarnost. Proračuni se vrše da bi cjelokupno tjelesno stanje moglo da ustanovi mogućnosti u vremenu i da izmjeri prednosti i mane. Tijelo učestvuje u sanjanju na mnogim nivoima.

Atomi i molekuli posjeduju takvu vrstu svijesti koju niste u mogućnosti da analizirate jer su skale vaših aktivnosti toliko različite. Oni su informativno sakupljački proces koji sadrži kodirana elektromagnetska svojstva koji se nalaze izmedju svih vaših dijelova. Atomi i molekuli i sve ostale „male čestice“ u kojima se nalaze predstavljaju informativno- prenosne procese i od njih ovisi vaše ukupno interpretiranje prirode dogadjaja.

Ponovno, stanično uskladjena svijest stvara snove. Svijest molekula proizvodi fizičku realnost dogadjaja koji joj odgovara.

Mišljenje je takodjer čvrsto ugradjeno u stvarnost stanično uskladjene svijesti.

Mišljenje zahtijeva vrijeme i postoji zahvaljujući umijeću stanične kompozicije. Svijest, koja nije fokusirana u staničnoj konstrukciji u vezi je sa vrstom direktnog prepoznavanja, sa razumijevanjem koje više dolazi na kružan način.

Kreativni akt je vaše iskustvo najbliže direktnoj spoznaji. Dok vaša svijest misli o sebi na fizički način, bili vi mrtvi ili živi, vi ćete i dalje u velikoj mjeri koristiti modele mišljenja koja su vam bliska. Vaša svijest je stanično uključena u život i ona percipira svoju stvarnost kroz stanične funkcije koje čine tjelesni mehanizam. Medjutim, psiha je šira nego što je fizički uključena svijest. Postoji širi kontekst u kojem vi postojite. Ona je isprepletena sa vašom stvarnošću mnogo više no što pretpostavljate. U tim situacijama kada ste u stanju da preusmjerite svoj fokus, svoje trenutno usredsredjenje, šire iskustvo psihe stupa na scenu. Tada ste u stanju da bar osjetite svoje postojanje van strogo stanične orijentacije. Iskustvo je kružno i upravo ga je zato toliko teško verbalno iraziti i organizirati koristeći se vašim uobičajenim šemama informacija.

Vi znate da Zemlja ima atmosferu. U vašem ograničenom prostornom putovanju vi uzimate zdravo za gotovo činjenicu da bi došljaci na vašu planetu susreli na njoj drugačije uvijete.

Postoji i pogreška u takvom računanju s obzirom na to da su astronauti unaprijed znali da će se susresti sa bestežinskim stanjem, npr. Vaše ideje i iskustvo o prostoru i materiji su determinirane vašim senzornim aparatima. Ono što je vama bitno može biti „prazan prostor“ za postojanje na sasvim drugačijem načinu. Vaša svijest i um, onako kako ga razumijete, predstavljaju „psihološku strukturu“ koja djeluje pod uvjetima na fizičkoj osnovi. Senzorni podatci su sredjeni i tako govoreći oni su manje ili više upakirani. Šira unutarnja stvarnost psihe je ekstenzivna kao i univerzum.

Kada informacije „padnu“ na vaš svjesni um, iz tih dalekih oblasti, mijenjaju se kao što se mijenjaju putujući kroz različite psihološke atmosfere dok na kraju ne prizemlje ili se ne iskoriste u seriji misaonih slika.

Vi ste konstantno „bombardirani“ takvim „stranim uplitanjem“. Fokus vaše svijesti to odbacuje dok se nalazite u uobičajenom, budnom stanju. Zvijezde stalno padaju na nebu, npr. A vi vidite samo po neku na noćnom nebu. Veoma je važno tijekom dana koristiti proces pročišćavanja da bi preciznost vašeg djelovanja bila održana. Ta fina preciznost se bazira na velikom broju informacija koje se sudaraju na raznim nivoima vaše psihološke stvarnosti. Tada ti podatci postaju sirov, nerazradjeni materijal iz kojeg nastaju fizčki dogadjaji.

U snu, dok je vaše tijelo manje bezbjedno i kada se odmara i kada ne postoji neophodnost preciznih aktivnosti, jasnije se javljaju ta psihološka uplitanja. Mnogi vaši snovi liče na rep komete, njihov stvarni život je proletio i vi vidite fleš njegovog nestanka kako udara u vašu mentalnu atmosferu i eksplodira u obilje iskri slika sna. Oni se mijenjaju putujući kroz vašu psihološku atmosferu. Ne možete ih primjetiti u svom uobičajenom stanju, niti oni mogu održati svoje prirodno stanje uranjajući u psihu. Padaju u šemama formirajući se prirodno u snove koji odgovaraju konturama vašeg uma. Konačna struktura snova odgovara samo vašoj stvarnosti i niti jednoj drugoj. Kada taj uplitajući materijal pada, mijenja se padajući okomito kroz vašu psihološku atmosferu i modificira u ovisnosti od uvjeta na koje nailazi.

Oblik kišne kapi koja pada na zemlju ovisi o zakonitosti koje imaju sa konturama zemljišta, vremenom, prirodom kiše, oblacima, visinom sa koje kišna kap pada i sa uvjetima koji su od bitnog značaja u odredjenoj oblasti ali i u udaljenim dijelovima svijeta. Ukoliko ste na pravi način ovo shvatili , gledajući u jednu jedinu kišnu kap, možete spoznati i protekle uvijete vremena cijele planete i u stanju ste da pratite mogućnosti budućih oluja ili čak vulkanskih erupcija. Naravno, vi to ne možete učiniti, ali je ipak moguće.

Modeli snova padaju u obliku psiholoških kapi. Oni prate konture vaše psihološke realnosti. Stvaraju stalno pomične fizičke modele u vašem umu šireći se u valovima prema van. Kiša koja pada u vaše dvorište u vidu toplih kapi, mekih i čistih. Može da preplavi vaš krov ali ne prestaje da mijenja oblik pri padu – u ovisnosti od uvjeta na koje nailazi. Tako ta „strana uplitanja“ čine istu stvar i snovi poput kišnih kapi, za ostale „više“ nivoe mogu predstavljati sasvim drugačiji oblik.

Na zemlji postoje gudure, brda, planine, doline, veliki kontinenti, mali otoci i kiša formira sebe u odnosu na te oblike. Vaše misli, snovi, namjere, emocije, vjerovanja – predstavljaju prirodni oblik vašeg uma i tako informacije, koje upadaju u vaš mentalni svijet, prate upravo te konture.

Ukoliko postoji jarak u vašem dvorištu on će uvijek sakupiti kišu koja pada. Vaša vjerovanja podsjećaju na receptivne oblasti - na otvorene bazene – koji služe za sakupljanje informacija. Ti „uplitajući podatci“ će uvijek pasti u takav bazen. Naravno, poprimajući njegov oblik. Vjerovanja su način strukture stvarnosti. Ukoliko prestrukturirate stvarnost, medjutim, dobit ćete mentalni vrt – čija pojava može biti tako rigidno konstruirana da prirodni oblici bilja i cvijeća ostanu potpuno neizraženi. Tada čak i vaši snovi i informacije padaju u tako oformljenu strukturu.

Vi znate da prirodni svijet konstantno mijenja svoj oblik. Predmeti slijede fizičke zakone upravo onako kako se i vi mijenjate iskušavajući ih, jednako tako kao što se i ruže neće promijeniti u kamen.

Ti uvjeti, medjutim, postoje samo na svjesnom nivou vaše percepcije. Šira psiha radi u okviru većih dimenzija dogadjaja i stanje sna predstavlja laboratoriju u kojoj se stvara vaša budna stvarnost. Zemlju bombardiraju kozmički zraci i ostale pojave koje vi niste u stanju da vidite ali koje su itekako bitne za vaš opstanak. U laboratoriji sna te informacije se obradjuju, zbrajaju u završno oformljene oblike i prijevode u snove koje vi moguće pamtite a moguće i ne. Snovi predstavljaju prijevod drugih dogadjaja, izrezani u oblike koje vi prepoznajete.

Svaki san koji pamtite potpuno je legitiman u obliku u kojem ga se sjećate, sastavljen od informacija koje su pale i poprimile obrise vaših namjera i ciljeva. Ali san je takodjer i simbol za drugu, nezapamćenu, svjesno nezabilježenu „zvijezdu padalicu“ i zaključak kako je neka sredina formirana.

Stvarnost snova je mnogo bliža istini prirode dogadjaja od vašeg iskustva koje se zasniva na fizičkim dogadjajima koji vas vode prema zaključku.

Snovi uvijek izgledaju kaotično upravo zbog toga što je vaša referentna točka tako mala da bi sadržavala dodatne dimenzije realnosti. Dogadjaji posjeduju kružnu prirodu. U snovima možete iskusiti i prošlost i budućnost. Fizički dogadjaji su stvarno formirani sada, na vaš način, upravo zahvaljujući interakciji prošlosti i budućnosti koja nije odvojena u realnosti već samo u vašem poimanju.

San je samo dio beskrajne trake, a nije beskrajna gumena traka. Čitate novine i nalazite se u stalnoj fizičkoj komunikaciji sa ostalim jedinkama svoje vrste. Novine „najavljuju buduće“ dogadjaje. Pojedinci ili vlade obraćaju pozornost na takove vijesti prilikom donošenja svojih odluka. Novine ne predstavljaju dogadjaje o kojima govorite, one su svoja varijanta dogadjaja. Pisana novinska povijest je komponovana od grupe simbola. Čitajući učite se kako da ih interpretirate. Ukoliko gledate vijesti na TV, tada imate širi pogled na dogadjaje vijesti. Kada promatrate slike rata u novinskom izvještaju vi još uvijek ne gledate kako ljudi umiru. Ono što gledate su simboli prevedeni u slike koje vizualno primate. Slike stoje umjesto ljudi, ali one nisu ljudi. Simboli nose poruke ali oni nisu dogadjaji o kojima govore.

Neki od vaših snova podsjećaju na novinske storije informirajući vas o dogadjajima koji su se desili u drugim  dijelovima psihe. Ostali snovi podsjećaju na televizijske slike vijesti noseći mnoge informacije o dogadjaju ali ga ipak ne sadrže.

Medjutim vi psihološki i fizički šaljete biltene snova kroz cijelu unutarnju komunikaciju. Na tom nivou pojedini snovi pomažu stvaranje mas-realnosti  a u nekim slučajevima izrastaju kao što uvjeti lokalnog vremena pridonose cjelokupnom svjetskom vremenskim prilikama i formiraju se u istom trenu.

Vaša Zemlja postoji u kontekstu fizičkog kozmosa. Vi postojite u kontekstu svoje psihe. Dogadjaji koje vi smatrate realnim ovise od svih ostalih odigranih dogadjaja u vašoj psihi kao što postojanje zemlje ovisi od ostalih aspekata fizičkog univerzuma.

Dogadjaji onako kako ih vi razumijete predstavljaju samo uplitanje multidimenzionalnih aktivnosti u prostoru i vremenu. Dogadjaji se reflektiraju na vaše snove čak i kada vaši snovi predstavljaju dogadjaje koje znate. Te koje ste iskusili i koje ste prihvatili na jedan ili drugi način. Bez negiranja ogromne vrijednosti vašeg iskustva dogadjaji kako ih vi poznajete predstavljaju samo jedan mali dio dogadjaja u koje ste vi takodjer intimno umiješani. Unutarnji multidimenzionalni oblik dogadjaja koji se dešavaju u okviru kojeg niste u stanju da sagledate niti da izgradite, ali vi i onako niste usmjereni u tom pravcu. Vi više volite da razmišljate o aktivnostima kojima se može fizički manipulirati.

Fizička manipulacija dogadjajima je psihološka vještina koja ima značajnu ulogu u usredsredjenju pažnje i svijesti koje donose bujno  i punim srcem vitalnost i značenje jednom relativno malom opsegu aktivnosti.

Ponavljam, ja ne želim da negiram vrijednost tog iskustva ali želim da istaknem usku specijalizaciju njegove prirode. Ta uska specijalizacija i uključivanje svijesti u prostor i vrijeme u mnogome spriječava ostale manje specijalizirane kontakte sa realnošću. Snovi vam uvijek predstavljaju nešto što izgleda kao dvosmislenost, neprozirnost, nešto što nema trenutni kontakt psihološke aktivnosti u vremenu i prostoru. Sa vaše točke gledišta vam izgleda da snovi i nisu dogadjaji ili da se oni ne dogadjaju iako se pojavljuju. Pomanjkanje normalnog vremena i prostora u snovima vam onemogućuje da podijelite svoje snove sa drugima kao što je običaj sa budnim snovima. Niste u stanju da potpuno zapamtite san. Ili vam se bar tako čini, u onoj mjeri kao što pamtite svjesno iskustvo. U aktualnosti vi svjesno pamtite  samo odredjene, jasno obasjane dogadjaje svog života, a obični detalji svakodnevnice nestaju kao što i snovi nestaju.

Vi posudjujete memoriju snova mada je niste svjesni. Velika doza lukavosti je umiješana u stvaranje dogadjaja. Vi izvanredno dobro upravljate s njom dok spavate. Stvaranje dogadjaja počinje prije vašeg rodjenja i snovi nerodjene djece se često miješaju sa snovima njihovih majki. Snovi umirućih uključuju i snove koji će ih pripremiti za buduće postojanje. Uistinu, kroz smrt je uključena ogromna akceleracija sna kao nove mogućnosti koje se uzimaju u obzir – akceleracija sna omogućava zamah novog rodjenja.

Ponešto od ovoga teško je objasniti ali je definitivno istinito reći da niti jedan dogadjaj ne posjeduje niti početak niti kraj.

To je istina života. To je istina sna. Informacije sna nisu praktične na uobičajeni način jer negiraju vaše direktno iskustvo. Zahtijevam, uz malo vježbe može se u sred sna sugerirati njegovo širenje na veće proporcije. Tada možete doživjeti san koji je proširen u drugom, ili čak u nekoliko drugih u isto vrijeme – a oni svi koriste aspekte neke teme ili mogućnosti : svaki je povezan sa onim ostalim mada sa vama ne mora biti ostvaren potpuni kontakt.

Svaki dogadjaj u vašem životu je sadržan u ostalim dogadjajima. Na isti način, svaki život se sadrži u svakom drugom životu. Osjećaj realnosti je mnogo „istinitiji“ u snu. Vi čak možete postati svjesni svog sopstvenog sanjanja. Možete dozvoliti svom „biću sna“ šire iskazivanje u budnom stanju. To se može ostvariti tehnikama koje su u mnogome povezane sa kreativnošću.

Kreativnost spaja budnu realnost i realnost sna, ona predstavlja prag na kojem se miješaju san i java u stvaranju konstrukcija koje ravnopravno pripadaju obema realnostima. Ne možete početi da shvatate stvaranje dogadjaja svog života dok ne shvatite vezu izmedju kreativnosti, snova, igre i ostalih dogadjaja koji stvaraju vaše budne sate. Donekle snovi predstavljaju vrstu izgradjene  nesvjesne igre. Vaš um sanja uživajući u svojoj igri, slobodan i oslobodjen brige praktičnog življenja. Snovi su slobodne igre uma. Spontana aktivnost se istovremeno trenira u umješnosti stvaranja praktičnih dogadjaja.

Mogućnostima se može žonglirati bez ikakvih fizičkih konzekvenci. Um slijedi svoje prirodne sklonosti. Ulaže puno više energije no što mu to vi dozvoljavate, upotrebljavajući je za stvaranje velikih „fantazija“- fantazija od kojih vi izabirete činjenice koje ćete iskusiti. U isto vrijeme san je umjetnost najviše prirode u kojoj sve profitira. Postoje konstruisani snovi na isti način na koji su konstruisane igre na javi. Postoje mas-snovi koje „mnogi prate“.Postoje teme i  mas-teme ali i sasvim privatne koje služe kao osnova okvira. Spontana aktivnost uma se nastavlja upravo zato što um u toj aktivnosti uživa.

…“

Dozvola za prijenos ovog materijala na ovu stranicu ,kao i lagane, praktički neprimjetne izmjene iz razloga kvalitetnijeg prijevoda na hrvatski jezik sa srpskog jezika, kao i izostavljanje usputnih komentara Ruburta i Josepha, u edukativne svrhe, odobrena od Setha

08.09.2012. u 11,10h

Hvala Seth.

2020  Song of Silence   globbersthemes joomla templates