background
logotype


          KVANTNO ENERGETSKO POLJE

Kroz kvantno energetsko polje sve stvari u ovom i svim ostalim univerzumima su povezani. Svaki životni oblik, svi dogadjaji i sva evolucija, u cjelosti.

Temeljna ideja kvantne fizike nas uči da smo mi jedno sa svemirom i da smo zajedno povezani misterioznom energijom zvanom Polje Energije Nulte Točke. Energija Nulte Točke je more virtualnih čestica koje leže ispod svake točke u svemiru. Ako bismo zamrznuli ove čestice koliko god je moguće približiti se apsolutnoj nuli, prema postulatima Newtonove znanosti, u njima ne bismo našli energiju. Umjesto toga, na zaprepaštenje znanstvenika, na ovoj Nultoj Točci i dalje ostaje ogromna količina energije. Neki znanstvenici su upravo ovu energiju nazvali Božjim umom.

Još 1916. Einstein, Stern i Nerns su tvrdili da je svemir prožet energijom nulte točke. Modernao uvjerenje je da je riječ o energiji kvantnog vakuma gravitacionog polja. To je more mikroskopskih vibracija u prostoru izmadju tvari. Kada se zbroje svi pokreti tj. valovi svih čestica u prostoru, dobija se neiscrpni izvor energije. Iz toga proizilazi da je sama materija čista  iluzija, s obzirom da je ona skup subatomskih čestica u stalnom pokretu u tom polju energije. I sve čestice su na taj način povezane tako da se gubi pojam vremena i prostora, egzistira informacija koja se prenosi, govorimo o fotonima. Fotoni su najmanje jedinice materije koje trenutno prepoznajemo. Ustvari, kada govorimo o fotonima, mi govorimo o svijetlu i informacijama.

Polje, koje se sastoji od elektromagnetskih valova ima svoju potku u skalarnim valovima koji proizilaze iz kretanja subatomskih čestica koji putuju mnogo brže nego svjetlosni valovi. To je u biti holografski model sveukupne egzistencije u svim vremenima, prošlosti, budućnosti i sadašnjosti. Što proizilazi da je sve SADA.

„Torzijski valovi su vrlo neobicni valovi zato što se nikada ne troše, što se šire do najudaljenijih kutova svemira bez gubitka snage i s tog aspekta žive vjecno. Torzijski valovi na svom putovanju kroz fizikalni vakum ne nailaze na bilo kakav otpor, pa stoga zadržavaju svoju energiju. Putujuci svemirom interferiraju s drugim torzijskim valovima. Tijekom vremena pletu tapiseriju povijesti svih dogadaja, ikada nastalih u svemiru od kretanja najmanjih subatomskih cestica do kretanja planeta i ekspanzije galaksija. Upamtite kako torzijske valove generiraju mnogi fenomeni, kao što su vibracije ili izmještanje materije, elektromagnetska energija i vlastite svijesne misli, na primjer.

Torzijska poja su stoga informacijska polja jer imaju ukodirano sve što je ikada ostavilo svoje tragove u formi torzijskih valova u ovom svemiru. To se spušta sve do zapisivanja svake male misli koja je ikada promišljana i svakog malog pokreta koji je ikada napravljen. Mustre interferencija torzijskih valova formiraju ogroman hologram koji prožima cijeli svemir. Kao što valovi mora formiraju mustre interferencije, što u teoriji omogucava dekodiranje kretanja brodova, koji su tu površinu pokretali, tako nam i torzijski valovi teorijski dozvoljavaju dekodiranje povijesti našeg svemira. Jedina je razlika izmedu valova mora i torzijskih valova u tomu što morski valovi gube svoju energiju razbijanjem o obale. Superpozicija torzijskih valova i njihov memorijski kapaciet je medutim beskrajan i vjecit. Torzijski valovi dozvoljavaju transfer informacija preko svemira, jer povezuju svaki atom sa svakim drugim atomom ma gdje bio, pa kako torzijski valovi putuju superluminalnim brzinama, oni bi mogli biti objašnjenje ne-lokalnih ucinaka, koje je predvidjela teorija i koji su empirijski otkriveni u kvantnoj fizici. Informacijsko polje koje kreiraju torzijski valovi omogucava koherentnost cjeline svemira, povezujuci svaki mali atom sa svom drugom materijom u svemiru, informirajuci ju o svojoj lokaciji i aktivnostima. U stvari znanstvenici otkrivaju vrlo visoka stanja koherencije u našem fizikalnom svemiru, koja se ne mogu lagano objasniti, ukoliko je svemir grupa pojedinacnih odvojenih dijelova atoma, molekula, planeta i zvijezda, koje održavaju kontakt samo razdvojenim silama kao što je gravitacija koja djeluje na njih. Kvantno isprepletene cestice drže svoj koherentni odnos vjecito i ne smeta ih bilo koja medusobna udaljenost, od nekoliko milimetara ili udaljenost galaksija. Takvo se koherentno odnošenje može jedino objasniti, ako neko nevidljivo polje prožima svemir i time ih medusobno povezuje.

Gore opisano informacijsko polje je profesor Emeritus Ervin Laszlo nazvao A-poljem. Laszlo je u zadnja cetiri desetljeca razvio integralnu teoriju svega; umjesto specijalirizanja u jednom posebnom podrucju, Laszlo je studirao mnoga podrucja znanosti i na kraju razvio integralnu teoriju sustava. Prema Laszlo-u A- polje je u svemiru osnovnije od energije i materije. To je primordijalno informacijsko polje koje je temelj naše svemirske medusobne povezanost svega sa svacim, cineci naše stajalište o razdvojenim entitetim u svemiru beskorisnim. U njegovoj teoriji sustava uopce nema odvojenih entiteta; ‘odvojeni’ entiteti koje mi promatramo u svemiru su svi implantirani u beskrajnu isprepletenu mrežu veza. A-polje torzijskih valova bi moglo biti novina za znanost, no njegova je egzistencija bila poznata tisucama godina na Istoku. Jedina je nova stvar u vezi s tim poljem, to što ga je ponovno otkrila Zapadna znanost. Istocnjacka duhovna tradicija je nazivala to polje Akasha poljem. Akasha je sanskrit rijec sa znacenjem radijacije ili sjajenja; ona je sinonim za eter. Akasha je maternica kreacije – radanja svih fizikalnih aspekata koji se mogu percipirati osjetilima prema istocnim tradicijama. U pradavnoj istocnjackoj duhovnosti, povijest je napisana unutar Akasha polja pod nazivom Akashic (akašicka) kronika, knjiga života, koja zapisuje sve što se ikada dogodilo ili ce se dogoditi u svemiru. Akašicka kronika ili zapisi sadrže pricu svake duše koja je ikada živjela na ovom planetu. Akašicki zapisi su holografska torzijska polja pojedinaca utjelovljena u veci hologram grupa ljudi kao što su nacije. Hologram nacija se ispreplece s hologramom covjecanstva Zemlje i slici onom što je Carl Jung nazvao kolektivnim umom covjeka.“- kaže Velimir G., preneseno sa  http://2012-transformacijasvijesti.com/kvantna-fizika/akasha-polje, preporučeno pročitati i vezane članke, izvanredni su.

Američki biolog Rupert Sheldrake je razvio teoriju morfičkih polja koja govori kako je svijest povezana sa nevidljivim kolektivnim poljem kojem je dao naziv morfičko polje.

Po toj teoriji svaki pojedini član skupine daje doprinos kolektivnom morfičkom polju, Coys je to isto polje zvao kolektivno nesvjesno.

Kako postoji bezbroj morfičkih polja, svi životni oblici predstavljaju po jednu osobenu morfogenešku strukturu, sva ona ulaze u kolektivno morfičko polje.

Tako i čovjek u svojoj ukupnoj cjelini ulazi u interakciju sa drugim poljima u kojima se razvija na svoj osoben način, konstantno aktivno sudjelujući u njegovom stvaranju, proširivanju i interakcijama.

Morfička Rezonanca & Morfičko Polje: Kolektivna Memorija

//Morphic Resonance & Morphic Fields: Collective Memory & the Habits of Nature

By DR. RUPERT SHELDRAKE

Izvor: http://www.newdawnmagazine.com

Riječ morphic dolazi od grčkog  morphe i označava formu ili oblik. Morfičko polje organizira oblik, strukturu i uzrke interakcije sustava pod njihovim utjecajem- uključujući i one životinja, biljki, stanica, proteina, kristala, mozga i uma. Oni su fizički u smislu da su oni dio prirode, ali oni još nisu spomenuti u knjigama fizike.

Svi samo-organizirani sustavi su cijeline sastavljene od dijelova koji su na nižoj razini cjeline- poput organele u stanicama , stanice u tkivima, tkiva u organima, organi u organizmu, organizmi u društvenim skupinama. Na svakoj razini, oblikovano morfičko polje daje cijelinu svojih karakterističnih svojstava, te koordinira sastavne dijelove.

Polja odgovorna za razvoj i održavanje tjelesne forme u biljaka i životinja se nazivaju morfogeneška polja.

Postojanje tih polja je prvi put predstavljeno 1920. i ovaj koncept se naširoko koristi u biologiji. No priroda tih polja je ostala nepoznata.

Predlažem da se dio veće obitelji polja zove morfičko polje. Ostale vrste morfičkih polja uključuju ponašanje i mentalna polja koja organiziraju ponašanje životinja i mentalne aktivnosti, i društvena i kulturna polja koja organiziraju društvo i kulturu. Sve te organizacije polja su različite vrste amorfnog morfičkog polja.

Morfička polja se nalaze unutar i oko sustava koje organiziraju. Kao i kvantna polja, ona rade na temelju vjerojatnosti. Oni ograničavaju, ili nameću red na inherentne i indeterminizirane sustave pod njihovim utjecajima.

Na primijer, od mnogih smijerova u kojima riba može plivati ili ptica letjeti, socijalna polja škola ili jata ograničenog ponašanja pojedinaca unutar njih, djeluju tako da se pomaknu u koordinaciju jedni sa drugima, radije nego slučajno.

Najkontravertnija značajka ove hipoteze je struktura morfičkog polja koja ovisi o tome što se dogodilo prije. Morfička polja sadrže neku vrstu memorije. Kroz ponavljanje, uzorci se organiziraju i postaju vjerojatnost, vrlo uobičajeno. Sila djelovanja ovih polja je snaga navike.

Što god objašnjava ovo podrijetlo, jedno novo morfičko polje i novi obrazac organizacije, koje dolazi u biće, polje postaje snažnije kroz ponavljanje. Što se češće obrasci ponavljaju, to vjerojatnije postaju.

Polja sadrže neku vrstu kumulativne memorije i postaju sve više uobičajena. Sva priroda je u biti uobičajena. Čak i ono što vidimo kao fiksni „zakon prirode“ može biti više poput navike, ukorijenjene tijekom dugog vremenskog razdoblja.

          Morfička Rezonancija

Sredstva kojima se informacije ili uzroci-aktivnosti prenose iz predhodnog u idući sustav iste vrste se naziva morfička rezonanca. Svaki dani morfički sustav , recimo vjeverice, „uskladjene su“ na predhodni sličan sustav, u ovom slučaju predhodnih vrsta vjeverica. Morfička rezonanca na taj način uključuje utjecaj ili slično tome, utjecaju obrazaca aktivnosti na kasnije obrasce aktivnosti, utjecaj koji prelazi prostor i vrijeme od prošlosti do danas. Ovi utjecaji ne opadaju kroz udaljenost i vrijeme. Što je veći utjecaj sličnosti sustava koji su uključeni, veći je utjecaj morfičke rezonancije.

Morfička rezonancija daje inherentnu memoriju na svim stupnjevima složenosti. U slučaju vjeverice, svaka pojedina vjeverica se oslanja na, i zauzvrat doprinosi, kolektivnoj ili skupnoj memoriji takve vrste. U ljudskom svijetu, ova vrsta kolektivne memorije odgovara onome što je C.G.Jung nazvao kolektivno nesvijesno.

Morfička rezonanca bi trebala biti prepoznatljiva u oblasti fizike, kemije, biologije, ponašanju životinja, psihologije i društvenih znanosti.

Long-uspostavljeni sustavi, poput cinka, kvarcnog kristala, molekula inzulina i mišićnih stanica upravljaju jakim morfičkim poljima, sa dubokim brazdama navika utvrdjenih tijekom milijuna godina, i s time se malo promijena može uočiti u tijeku nekoliko tjedana, ili čak godina, istraživanja. Oni se ponašaju kao da oni upravljaju fiksnim zakonima.

Nasuprot tome, novi sustavi pokušavaju pokazati veću tendenciju da se što češće ponavljaju. Oni bi trebali postati vjerojatnost, i trebali bi se dogadjati laganije kako vrijeme prolazi.

Na primjer, kada je sintetiziran novi kemijski spoj kroz istraživanja kemičara i kristaliziran, može potrajati dugo vremena da se kristal oblikuje po prvi put. Ovdje nema predpostojećeg morfičkog polja za rešetku strukture. No, kada se prvi kristali formiraju, oni će olakšati da se sličan kristal pojavi bilo gdje u svijetu. Što češće kristaliziranje dogadja  na jednom mjestu, olakšat će kristaliziranje negdje drugdje.

Novi spojevi doista imaju tendenciju da se kristaliziraju lakše što se češće čine. Kemičari objašnjavaju taj učinak u smislu kristalnog „sjemena“ novog kristala širenjem  diljem svijeta kao nevidljivim česticama prašine u atmosferi, ili učenja kemičara od drugih kako to učiniti. No hipoteza morfičkih polja predvidja da bi se to ionako trebalo dogoditi pod standardiziranim uvijetima, čak i ako se čestice prašine filtriraju iz zraka.

          Testiranja Morfičkog Polja

Postoji nekoliko mogućih načina na kojoj hipoteza morfičkih polja može postojati, i jest, istraženo eksperimentom. Neki testovi su pokušali otkriti polja povezujući različite dijelove sustava u prostoru; drugi istražuju efekte morfičke rezonance kroz vrijeme.

Najlakši način za testiranje morfičke rezonance je izravno raditi sa zajednicama organizama. Pojedinačne životinje, na primjer, mogu se odvojiti na takav način da ne mogu medjusobno komunicirati uobičajenim senzornim sredstvima. Ukoliko bi podatci još uvijek putovali izmedju njih to bi značilo postojanje medjusobnih veza  poput morfičkih polja. Prijenos podataka putem morfičkih polja mogu pomoći u objašnjavanju telepatije, koja se obično odvija izmedju članova grupe koji dijele socijalne ili emocionalne veze.

Jedno obećavajuće područje za ovu vrstu istraživanja se odnosi na telepatiju izmedju ljudi i domaćih životinja, kao što je objašnjeno u mojoj knjizi Psi koji znaju kada im vlasnici dolaze kući (Dogs That Know When Their Owners Are Coming Home) . Na primjer, mnogi psi i mačke čini se znaju kada se njihovi vlasnici vraćaju, čak i kada oni dolaze sa nerutinskog puta u nepoznatim vozilima, kao što su taxiji, i kada nitko kod kuće na zna da su na putu. Životinje, čini se reagiraju telepatski sa njihovim vlasnicima kroz 'namjeru'.

Neriješeni problemi životinjske navigacije, migracije, i takodjer povratka mogu ovisiti o nevidljivim poljima koja povezuju životinje u njihovim destinacijama. U stvari, to bi moglo djelovati poput nevidljivih elastičnih traka koje ih povezuju sa njihovim domovima, koji služe kao  „atraktori“(u grani matematike poznat kao dinamika, atraktori prestavljaju granice prema kojima su dinamički sustavi ucrtani).

          Morfička Rezonanca u Razvoju & Ponašanju

Nakupljanje navika može se promatrati eksperimentalno samo u slučaju novih obrazaca razvoja i ponašanja.

To je već dokazano iz eksperimenata na voćnoj mušici gdje se pojavljuje morfičko polje u razvoju organizama. Kada su jaja muha bila izložena kemijskim utjecajima (dietil eter), neka od njih su se razvila nenormalno, pretvorili su se u muhu sa četiri krila umjesto sa dva. Kako se ovaj eksperiment ponavljao iz naraštaja u naraštaj, sve više i više muha se razvijalo sa 4 krila, čak i ako njihovi preci nisu nikada bili izloženi kemikalijama.

Mnogo je indicija da se životinjsko ponašanje može razvijati brzo kroz kolektivnu memoriju koja je izgradjena koroz morfičku rezonancu. Konkretno, velike prilagodbe su se dogodile u ponašanju domaćih životinja u cijelom svijetu.

Jedan od primjera se tiče stražara stoke. Rančeri diljem Američkog Zapada su pronašli da mogu uštedjeti novac sa stočnim stražarima pomoću lažnih umjesto pravih, koji se sastoje od pruga oslikanih preko ceste. Stvarni čuvari goveda su izgradjeni od niza paralelnih čeličnih cijevi ili tračnica sa prazninom izmedju njih, koji se čine teški za prelazak stoke, i bolni za pokušati. Medjutim, današnja stoka čak i ne pokušava prijeći ih. Lažni čuvari rade baš kao i pravi. Kada im se stoka približi, tada „stavlja kočnice na sve četiri“, kako se jedan rančer izrazio. Čak i telad koja ih susreće prvi put ih izbijegava, jednako kao i stoka koja je predhodno izložena pravim čuvarima, čak i ako nikada prije nisu vidjeli čuvara stoke. Ova averzija može dobro odgovarati morfičkim poljima predhodnih članova vrste koja su naučila izbjegavati čuvare stoke na teži način.

Tu su i podatci iz laboratorijskih pokusa na štakorima i drugim životinjama koji ukazuju da se takvi učinci pojavljuju. U jednoj seriji eksperimenata naučili su štakora kako da pobjegne iz labirinta vode. Nove serije štakora su testirane iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu. Kako je vrijeme prolazilo, štakori u laboratorijima diljem svijeta su bježali sve više i češće.

           Veza sa Kvantnom Fizikom

Neke fizičare je zaintrigirala veza izmedju morfičkih polja i kvantne teorije, uključujući i Johna Bella (Belov teorem) i Davida Bohma, čije teorije ukazuju da se, na temelju nelokalnih kvantnih sustava, ukazuje da su izvanredno u skladu sa idejom morfičkih polja.

Te veze su takodjer istražene od strane kvantnog fizičara Amit Goswami i njemačkog kvantnog fizičara Hans-Peter Durr-a.

Ali ukoliko još uvijek nije jasno kako bi točno morfička polja uklopili u kvantnu fiziku, to je samo zato što su implikacije kvantne teorije za komplekse složenijih sustava poput stanica i mozga još uvijek nepoznate.

          Imlikacije Ljudskog Ponašanja & Kreativnosti

Morfička rezonancija ima puno implikacija za razumijevanje ljudskog učenja, uključujući stjecanje jezika. Kroz kolektivnu memoriju na kojoj individualci počivaju, i na one koji doprinose, trebalo bi biti lakše za naučiti ono što je bilo prije.

Morfička rezonanca  bi mogla revolucionirati naše razumijevanje kulturnog naslijedja, te utjecaja predaka. Richard Dawkins je dao ime „meme“ za „ pojedinačnu kulturnu transmisiju(prijenos)“ i 'memi' se može promatrati kao kulturno morfičko polje. Morfičko polje takodjer baca svijetlo na mnoge vjerske prakse, uključujući rituale.

Hipoteza morfičkih polja ima dalekosežne poslijedice u svim granama znanosti. Konkretno, to ukazuje na novo razumijevanje prirode uma, koji više ne treba gledati u ograničenjima u unutarnjoj strani glave. Baš kao što se magnetna polja proširuju izvan površine magneta, i elektromagnetska polja izvan mobitela, tako i um nadilazi mozak kroz mentalna polja. Kada gledamo nešto, recimo stablo, slika stabla se projicira kroz ta polja do mjesta gdje stablo zapravo je. Naši umovi dodiruju ono što traže. To daje objašnjenje za našu sposobnost da osijetimo kada nas netko gleda s ledja. Tu postoji mnogo dokaza u istinitost   u tom smislu, raspravljao sam  u mojoj nedavnoj knjizi  The Sense of Being Stared At, And Other Aspects of the Extended Mind .

No hipoteza morfogeneških polja ima inherentna ograničenja. To pomaže objasniti kako se ponavljaju obrasci organizacije; ali to ne objašnjava kako su izašli na vidjelo na prvom mjestu. To ostavlja otvorenim pitanje evolucijske kreativnosti. Ova hipoteza je kompaktibilna sa nekoliko različitih teorija o kreativnosti, u rasponu od ideje do svih noviteta da je to stvar slučajnosti, do objašnjenja u smislu božanske kreativne moći. Evolucija, poput naših života, je medjuigra izmedju navike i kreativnosti.

A new, completely revised edition of Rupert Sheldrake’s book on morphic fields and morphic resonance A New Science of Life was published by Icon Books (UK) and by Inner Traditions (US) under the title Morphic Resonance.

If you appreciated this article, please consider a digital subscription to New Dawn.

Footnotes

 1. R. Sheldrake, The Presence of the Past: Morphic Resonance and the Habits of Nature, Times Books, New York, 1988
 2. Ibid., Chapters 13 and 14.
 3. R. Sheldrake and P. Smart, A dog that seems to know when his owner is coming home: Videotaped experiments and observations, Journal of Scientific Exploration 14, 233-255; R. Sheldrake and P. Smart, Testing a return-anticipating dog, Kane, Anthrozoos 13, 203-12.
 4. R. Sheldrake, Dogs That Know When their Owners Are Coming Home, And Other Unexplained Powers of Animals, Part V, Crown, New York, 1999
 5. For a discussion of this idea, see R. Sheldrake, T. McKenna, and R. Abraham, The Evolutionary Mind, Chapter 4, Trialogue Press, Santa Cruz, 1998.
 6. Sheldrake, The Presence of the Past, Chapter 8.
 7. R. Sheldrake, Cattle fooled by phoney grids, New Scientist, Feb 11, 1988, 65.
 8. Sheldrake, The Presence of the Past, op. cit. Chapter 9.
 9. D. Bohm and R. Sheldrake, Morphogenetic fields and the implicate order. In: R. Sheldrake, A New Science of Life (second edition), Blond, London, 1985, 234.
 10. A. Goswami, Eine quantentheoretische Erklärung von Sheldrakes morphischer resonanz. In: Rupert Sheldrake in der Diskussion (eds H.P. Dürr and F.T. Gottwald), Scherz Verlag, Bern, 1997
 11. H.P. Dürr, Sheldrakes Vorstellungen aus dem Blickwinkel der modernen Physik. In: Rupert Sheldrake in der Diskussion (eds H.P. Dürr and F.T. Gottwald), Scherz Verlag, Bern, 1997.
 12. R. Dawkins, The Selfish Gene, Oxford University Press, Oxford, 1976.
 13. R. Sheldrake and M. Fox, Natural Grace, Doubleday, New York, 1996.
 14. R. Sheldrake, The Sense of Being Stared At, And Other Aspects of the Extended Mind, Crown, New York, 2003.
 15. R. Sheldrake, The Rebirth of Nature, Bantam, New York, 1990.
 16. Rupert Sheldrake je biolog i autor više od 80 stručnih radova i desetak knjiga.Bivši Research Fellow of Royal Society, studirao je prirodne znanosti na Sveučilištu u Cambridgeu, gdje je uzeo Ph.D. U biokemije i filozofije na Sveučilištu Harvard, gdje je bio Frank Knoxov suradnik. Bio je jedan od Fellow Clare College, Cambridge University i direktor studije u biokemije i stanične biologije. On je direktor Perrott-Warrick projekta, financiranog od Trinity College, Cambridge University, te suradnik Instituta za noetičke znanosti. Njegove knjige su nova znanost o životu: hipoteza formativne causation (JP Tarcher, 1981., novo izdanje 2010), prisutnost prošlosti: morfička rezonancija i navike prirode (Times knjige, 1988), ponovno rađanje prirode: ozelenjavanje znanosti i Boga (Bantam Books, 1991.), Psi koji znaju kada im vlasnici dolaze kući: i drugi Neobjašnjive Moći životinja (kruna, 1999) i osjećaj da je gledao u: i drugi aspekti Extended Mind (krunski Publishers, 2003). On živi u Londonu sa svojom suprugom, Jill Purce, i dva sina. Njegova web stranica je www.sheldrake.org.

© Copyright New Dawn Magazine, http://www.newdawnmagazine.com. Permission granted to freely distribute this article for non-commercial purposes if unedited and copied in full, including this notice.

***************************************

Preporučena literatura:

http://www.4shared.com/document/yN6W07R7/McTaggart_-_Polje.html

Talbot – Holografski Svemir.pdf               http://www.sendspace.com/file/duk3hb

https://dzonson.files.wordpress.com/.../etar-sveproc5...‎ itd. google je bogata riznica, sve je moguće pronaći.

Ukoliko vas interesira stručno objašnjenje, pretpostavljam da će vam ovaj pdf  pomoći u tome:

http://www.scl.rs/papers/QFT1notes.pdf IKvantna teorija polja

"Praznina između dva elektrona jednaka je prostoru
između dvije galaksije! U tom praznom polju, ne samo da nema materije i energije, već su nestali
i vrijeme i prostor.
Taj prazni prostor je KVANTNO POLJE!
To je polje koje povezuje sve u svemiru.
Kada je kvantno polje aktivno, ono stvara pojave u vremenu i prostoru."
rekao je D.Chopra

          Kvantna biologija svijest svjesnost

Ljudsko energetsko polje

           SVE ŠTO JESTE, ŠTO STE BILI I UVIJEK ĆETE BITI

                                     Je Frekvencija

                        I Tvoja DNA Je Ultimna Antena

Cijelo tvoje postojanje…sva materija, sav život, sva iskustva- sve duguje svoje postojanje svijetu frekvencije. Apsolutno sve je frekvencija. Ne možete imati iskustvo na ovom planetu bez privlačenje kroz frekvencije. Svaka emocija, uključujući ljubav i mržnju koje se uskladjuju sa odredjenim frekvencijama. Zdravlje je frekvencija. Bolest ima frekvenciju. Vaši organi su svaki ponaosob sinkronizirani na odredjenoj frekvenciji, kao i cijelo tijelo koje rezonira na odredjenoj vlastitoj frekvenciji. Vi ste simfonija frekvencije dok se projicirate kroz ovaj univerzum i stvarate svoju fizičku realnost. Vi ste gospodar svoje energije, i s time ste u mogućnosti sve kontrolirati, sve što činite i sve što doživljavate. Od dana kada ste rodjeni do dana umiranja, ništa nikada neće promijeniti činjenicu da ste obje frekvencije i odašiljač i prijemnik koji se mijenja sa vašim unutarnjim i vanjskim okruženjem.

DNA ima dvije strukturne karakteristike fraktalne antene, elektroničkog provodjenja i samo simetrije. Elektronička vodljivost omogućuje kretanje električki nabijenih čestica unutar tijela i taj protok proizvodi našu životnu silu.

Sam život kakav poznajemo neraskidivo je isprepleten geometrijskim oblicima, od kutova atomskih veza u molekulama aminokiselina, kako bi spiralno uvrtali DNA, prema sferičnim prototipovima stanica, sa prvim stanicama organizma koje predstavljaju mjehur tetrahedralnih i zvijezda (duplih) tetrahedralnih formi prije diverzifikacija tkiva za različite fiziološke funkcije.

Molekule DNA, rožnica našeg oka, pahuljice, borovi češeri, latice cvijeća, kristal dijamanta, grananje stabala, nautilus ljuske, zvijezde koje se vrte, galaksije sa spiralom unutar sebe, zrak koji udišemo, i svi oblici života koje poznajemo izlaze iz bezvremenskih geometrijskih kodova.

Naša ljudska tijela na ovom planetu razvila su se sa zajedničkom geometrijskom progresijom od jedan do dva do četiri do osam primarnih stanica i izvan njih.

Univerzum je više od 99.999% prazan prostor, uključujući i vlastita tijela. Sve fizičke tvari su izgradjene od atoma koji su uglavnom prazan prostor. Ako je jezgra veličine klikera, elektroni bi bili čestice prašine pola milje daleko. U svakoj fizičkoj tvari ima puno praznog prostora. Unutar tog praznog prostora je inteligencija i frekvencija.

Gdje god da pogledamo, mineralna inteligencija je utjelovljena unutar kristalnih struktura i nepokolebljivo slijedi geometrijsku točnost. Svi obrasci rešetke kristala izražavaju načela matematičkog savršenstva i ponavljanje temeljne biti, svaki sa karakterističnim spektrom rezonanci definiranim kutevima, duljinama i relacijskim usmjerenjima atomskih dijelova.

Zlatni omjer segmenata u 5 točki zvijezde (pentagram) su Platon i Pitagora smatrali svetim u svojim školama misterija. Imajte na umu da je svaki veći ili manji dio vezan uz pi omjer, tako da se moć serije zlatnog omjera podiže sukcesivno višim (ili nižim) moćima koje automatski generira.

Fibonacci omjer se pojavljuje u omjeru broja spiralnih krakova u tračnicama, populaciji zečeva, u slijedu obrazaca listova koji su utisnuti oko grane, i bezbroj mjesta u prirodi gdje su na snazi samogenerirajući obrasci. Sekvenca je racionalna progresija prema iracionalnom broju utjelovljenja u suštinskom zlatnom omjeru.

Svijet i univerzum oko nas su ispunjeni svetom geometrijom i zlatnim omjerom. Od školjke do ljudskog tijela, od univerzuma do atoma, svi oblici koji se mogu naći su prožeti svetom geometrijom. Sveta geometrija se može provjeriti matematički, to polje ima veliki interes za mnogo vjerskih zajednica, u kojima se oko toga može naći mnogo duhovnih značenja. Znanstvenici, arheolozi, matematičari i mnogi duhovni istraživači proučavaju svetu geometriju kao pouzdanu.

Ljudski genom ja upakiran sa najmanje četiri miliona genskih prekidača koji se nalaze u dijelićima DNA koje su prije odbacivali kao „junk“ (smeće), ali se ispostavilo da tkz. „junk“ DNA igra ključnu ulogu u kontroli kako stanica, organa i drugih tkiva i njihovog ponašanja. Otkriće, smatra se najvećim znanstvenim probojem, ima ogromne poslijedice za ljudsko zdravlje i svijest, jer mnoge složene bolesti se pojavljuju zbog sitnih promijena u stotinama genskih prekidača.

Kao što su znanstvenici zaronili u „junk“-dijelove DNA koji nisu stvarni geni koji sadrže upute za proteine- otkrili su složeni sustav koji kontrolira gene. Najmanje 80% tog DNA je aktivno i potrebno. Još oko 15-17% ima veće funkcije koje znanstvenici još uvijek dekodiraju.

Većina molekula u tijelu su električne dipole. Ovi dipoli elektronski funkcioniraju kao pretvarači u tome što su u stanju pretvoriti akustične valove u električne valove i električne valove u zvučne valove.

Znatan broj membranskih proteina i DNA se sastoji od spiralnih zavojnica, koje funkcioniraju kao prigušujuće zavojnice. Biološka tkiva mogu imati supravodljiva svojstva, ako neki membranski proteini i DNA zapravo funkcioniraju kao električne zavojnice i mogu omogućiti stanici da prolazno proizvede vrlo visoke električne napone .

Kronična bolest nastaje kada napon padne ispod odredjene razine napona. Stanice tada nemaju dovoljno energije da bi pravilno radile i ukapavale dovoljnu količinu kisika, prebacivanje sa aerobnog (sa kisikom na raspolaganju) metabolizma na anaerobni(bez kisika) metabolizma.

Prirodna svojstva biomolekularnih struktura omogućuju staničnim komponentama i cijelim stanicama da osciliraju i rezonantno komuniciraju sa drugim stanicama. Stanice tijela i stanične komponente posijeduju sposobnost da djeluju kao električni rezonatori.

Profesor H.Frohlich je predvidio da se  temeljna oscilacija u staničnim membranama odvija na frekvencijama reda 100 GHz i da biološki sustavi imaju sposobnost stvaranja i korištenja koherentne oscilacije i reagiraju na vanjske oscilacije.

Budući da se stanične membrane sastoje od izolacijskih materijala stanica će se ponašati kao dielektrični rezonator i proizvest će rasčišćavanje magnetskog polja u prostoru oko sebe. Ova polja ne zrače energiju, ali su sposobna za interakciju sa sličnim sustavima.

Aplikacije odredjenih frekvencija po učestalosti frekvencija generiranih uredjaja može ometati ili poboljšati stanične rezonance i stanični metabolizam i električne funkcije. Promjene mjerenja vode koja je strukturirana u stanici ili u ECM će utjecati na konfiguracije i tekućih kristala svojstava proteina stanične membrane, membrane organela i DNA.

Zdrava tkiva imaju više strukturirane vode nego nezdrava tkiva. Kliničari koji prepoznaju tu činjenicu su otkrili da odredjene vrste glazbe, toniranje, pjevanje, zvučne vilice, pjevanje zdijela, magnetska voda, odredjene vrste generatora frekvencija, tretmani fototerapijama i homeopatskim pripravcima je moguće poboljšati strukturiranje vode u tkivima i zdravlju, kada ih se pravilno koristi.

Elektricitet, nosioci naboja i električna svojstva stanica.

Stanice tijela sastoje se od tvari. Materija sama sastoji se od atoma, koji su miješavina negativno nabijenih     elektrona, pozitivno nabijenih protona i električki neutralnih neutrona. Kada su elektroni istjerani iz svoje orbite oko jezgre atoma, akcija elektrona je poznata kao električna energija. Elektroni, atom ili materijal sa viškom elektrona ima negativan naboj.

Postoji više struktura u stanicama koje djeluju   kao elektroničke komponente. Ako biološka tkiva i komponente bioloških tkiva mogu primiti ili prenijeti električnu, akustičnu(zvučnu) magnetsku, mehaničku i toplinsku vibraciju tada je moguće objasniti fenomene kao što su:

1.Biološke reakcije na atmosferske elektromagnetske i ionske poremećaje (pjege, grmljavinske oluje i potrese).

2.Biološke reakcije na Zemljina geomagnetska i Shumannova polja.

3.Biološke reakcije na iscijeljujuće ruke.

4.Biološku reakciju na strojeve koji proizvode električne, magnetne fotonske i akustične vibracije (generatori frekvencija).

5.Medicinske uredjaje koji detektiraju, analiziraju i mijenjaju elektromagnetna polja (biopolje)

6.Kako tehnike kao što je akupunktura, moxibustion i laser (fotonska) akupunktura može dovesti do iscijeljujućih učinaka i kretanja Chia?

7.Kako tijelo radi primijenjujući tehnike kao što su duboke masaže tkiva, Rolfing, fizikalne terapije, kiropraktika itd.  u promicanju ozdravljenja?

8.Holografska komunikacija

9.Kako djeluju neuronske terapije

10.Kako elektrodermatologija radi preglede.

11.Kako neki pojedinci imaju sposobnost osijećaja, tumačenja i ispravljanja promijena u biopolju drugog pojedinca.

Električno polje treba mjeriti ne samo kao jako ili slabo, već i kao niski prijenosnici i visoki nositelji informacija.

Ruski biofizičar Pjotr Garjajev i njegovi kolege istraživali su vibracijsko ponašanje DNA. Oni podvlače:“ Živi kromozomi funkcioniraju poput solitonic/holografskih računala koristeći endogene DNA laserskim zračenjem.“ To znači da su uspijeli modulirati odredjene uzorke frekvencije laserskih zraka i to je utjecalo na frekvenciju DNA, a time i na samu genetsku informaciju.

Buduće da se električna polja obično definiraju kao toplinski jaka mogu biti niska u biološkim informacijama i električna polja koja se obično smatraju toplinski slabima ili ne-jonizirana mogu biti visokog sadržaja bioloških informacija ukoliko je odgovarajuća opremljenost za primanje u biološkim tkivima. Slaba elektromagnetska polja su: bioenergetska, bioinformativna, neionizirajuća i netoplinska u vršenju mjerljivih bioloških učinaka. Slaba elektromagnetska polja imaju učinke na biološkim organizmima, tkivima i stanicama koji su visoke specifične frekvencije i krivulja im odgovara na doziranje koje je ne-linearno. Budući su učinci slabih elektromagnetskih polja nelinearni, polja u ispravnim frekvencijama i amplitudama prozora mogu proizvesti velike poslijedice, koje mogu biti korisne i štetne.

Homeopatija je primjer korištenja slabih polja sa blagotvornim elektromagnetnim učinkom. Primjeri toplinski slabih, ali sadržajem informativnog polja  je na ispravnom frekvencijskom području vidljive svijetlosti i iscijeljujućeg dodira. Biološka tkiva imaju elektroničku komponentu koja može primiti, zadržati i prenositi slabe električne signale koji su zapravo ispod toplinske buke.

Biološki organizmi koriste slaba elektromagnetska polja (električna i fotonska), komuniciraju sa svim dijelovima sebe kroz električno polje koje može nositi informacije putem frekvencija i kolebanja amplituda.

Biološki organizmi su hologrami.

Ti zdravi biološki organizmi imaju koherentna biopolja a nezdravi organizmi imaju prekide i neintegrirane signale. Govori se da je frekvencija, a s time i vibracija varijabilna ovisno o okolnostima. Genetski val informacije DNA, zabilježen unutar polarizacije povezanih fotona, kao kvantno nelokalni, čini širokopojasnu korelaciju radio vala pomoću polarizacije fotona.

Trenutno na ovom planetu vlada veliki raskol u uvjerenjima vezano uz rezonantnu frekvenciju. Ima onih koji vjeruju da svi mi vibriramo na istoj frekvenciji, bilo da je u pitanju vibracijska brzina energetskih točaka ili vibracijska brzina jetre. Mnogi od njih su oni koji vjeruju da su doista shvatili vibracijske stope različitih organa, drugih dijelova tijela i eteričnih polja te su izmislili instrumente, izradili trake ili stvorili strojeve koji na neki način projiciraju ispravnu rezonantnu frekvenciju natrag u tijelo kako bi iscijelili i ozdravili ono što vas muči.

Zatim, tu su drugi koji vjeruju da smo svi jedinstvena vibracijska bića; da su frekvencije naših organa i tjelesnih sustava različiti i nisu isti.

Jedna činjenica će uvijek ostati…svi smo mi energija ograničene frekvencije. Kao što smo protumačili i naš univerzum je vodjen od strane jednog nedostižnog pojma koji znanstvenici još uvijek smatraju tajanstvenim, što je još intrigantnije. Do tog dana kada će se više istraživanja posvetiti tome kako frekvencije utječu na cijelo naše postojanje, odgovori na tu misteriju će ostati bez odgovora.

Izvori (Sources):

spiraloflight.com

royalrife.com

healingsounds.com

audiophile.org

nytimes.com

Josh Richardsonis blogger, healer, and a constant pursuer of the natural state of human consciousness.

http://galacticconnection.com/everything-ever-will-frequency-dna-ultimate-antenna/

*************************************************************************

Ovaj tekst, dio teksta osobito podvlačim jer ukazuje na bit postojanja stvari:

           SVE ŠTO JESTE, ŠTO STE BILI I UVIJEK ĆETE BITI

                                     Je Frekvencija

                        I Tvoja DNA Je Ultimna Antena

Cijelo tvoje postojanje…sva materija, sav život, sva iskustva- sve duguje svoje postojanje svijetu frekvencije. Apsolutno sve je frekvencija. Ne možete imati iskustvo na ovom planetu bez privlačenje kroz frekvencije. Svaka emocija, uključujući ljubav i mržnju koje se uskladjuju sa odredjenim frekvencijama. Zdravlje je frekvencija. Bolest ima frekvenciju. Vaši organi su svaki ponaosob sinkronizirani na odredjenoj frekvenciji, kao i cijelo tijelo koje rezonira na odredjenoj vlastitoj frekvenciji. Vi ste simfonija frekvencije dok se projicirate kroz ovaj univerzum i stvarate svoju fizičku realnost. Vi ste gospodar svoje energije, i s time ste u mogućnosti sve kontrolirati, sve što činite i sve što doživljavate. Od dana kada ste rodjeni do dana umiranja, ništa nikada neće promijeniti činjenicu da ste obje frekvencije i odašiljač i prijemnik koji se mijenja sa vašim unutarnjim i vanjskim okruženjem.

          Tako da sada možemo početi od početka, počnimo sa našim čakrama, našim energetskim centrima i kanalima, aurom itd…redom

 

 

ČAKRE

ljepsl9

   Čakre su naši energetski centri. One su manifestacija života, napajaju nas neophodnom energijom i povezuju sva naša suptilna tijela. Često  govorimo da pripadaju i odgovaraju odredjenim fizičkim organima, žlijezdama. Chakra je riječ sanskritskog porijekla i znači u prijevodu kotač. Doslovni prijevod riječi chakra znači: „okretanje kotača Zakona“. Danas se ta riječ primjenjuje na niz energetskih centara koji u obliku virova u prosječnog čovjeka sjaje mutnim sjajem, ali kada su probudjene zrače svjetlucavim, plamtećim sjajem i povećane su veličine, poput živog svjetla.

   One su stožasti vrtlozi, koji se vrte velikom brzinom i metaboliziraju energiju, a boje čakri povezane su s frekvencijom energije, koju čakra metabolizira pri određenoj brzini.

   Čakre se dijele na tri grupe: donje, srednje i gornje. Zovu se na taj način fiziološkim, osobnim i duhovnim.

   Zatim su tu sporedne čakre, od vitalnog značaja, i više čakre.

   Prva i druga čakra posjeduju samo nekoliko latica i prihvaćaju samo dvije vrste sila koje pripadaju zemlji(vatrena, zmijolika) i suncu(vitalna).

   Druga ,treća, četvrta i peta  dovode energiju koja označava osobnost .

   Šesta i sedma su odvojene, i one se aktiviraju u odredjenoj fazi duhovnog razvoja.

   Centri variraju u svjetlu i veličini kod različitih ljudi.

   Uvijek se govori o sedam glavnih čakri, sedam energetskih centara, od vitalnog značenja za ljudsko tijelo.

   One utječu na funkciju organa, krvotok, aktivnost hormona, ali i na emocije i misli. Transformiraju kozmičku životnu energiju.  Čakre ju metaboliziraju i pripremaju za tjelesne, duhovne i misaone procese. Svakoj čakri pripada određena boja, simbol, mantra, element i kristali koji odgovaraju energetskim frekvencijama pojedinog energetskog vrtloga.

   Svaka čakra ima svoju prednju i svoju stražnju stranu. Prednja strana povezana je s čovjekovim osjećajima ( A ),a  stražnja( B ) čakra s voljom.

  

To su:

 

 Prva čakra - korijenska čakra - Muladhara

ljepsl1

   Prva čakra je temelj cijelog sustava čakri. Element je zemlja.

   Nalazi se na bazi kralježnice, izmedju medjice i anusa, perineum centar,   i  crvene je boje. Djeluje na nadbubrežnu žlijezdu. Njen je element zemlja i ona se odnosi na fizičko preživljavanje, uredjuje naš odnos prema materijalnim stvarima vezanim uz dom, obitelj, društveni položaj, tradicionalne odnose, volju za životom. Kada je snažna i razvijena donosi ravnotežu i sklad, svjesni ste svoje svrhe u životu, sposobni se radovati, kao centar fizičkog zdravlja donosi vitalnost i fizičku snagu. Dobro razvijena prva čakra donosi materijalnu sigurnost, stabilnost, izdržljivost, povjerenje, strast.

Ima snažan utjecaj na bazu kralježnice, stopala, noge, kosti, imunološki sustav, debelo crijevo.

   Negativni aspekti jesu tromost, egoizam, strah vezan uz egzistencijalna pitanja, impulsivna djelovanja što se najčešće očituje kroz nedostatak samopouzdanja, sklonost depresijama, različitim vrstama straha i vezivanja uz osobe koje su „jače“.

   Tjelesni poremećaji koji se očituju nedostatnim ili nepravilnim funkcioniranjem prve čakre su česta crijevna oboljenja, sklonost opstipacijama, bol u križima, česti hemeroidi, bolesti urogenitalnog trakta, poremećaji krvnog tlaka.

Planet koji vlada prvom čakrom je Merkur.

Mantra je LAM

Ima 4 latice koje simboliziraju četiri vrline koje treba razviti na ovome nivou.

 

Druga čakra –sakralna čakra - Svadhistana

ljepsl2

   Narandžaste je boje. Element je voda.

   Nalazi se u području sakruma, iznad spolnih organa, dva prsta ispod pupka. Djeluje na spolne žlijezde, proizvodnju spolnih stanica, hormone.

   Značenje naziva svadhistana znači slatkoću i označava odnos koji imamo prema tjelesnim i spolnim užitcima. U njoj su pohranjene najdublje želje i žudnje. Kroz tu smo čakru sposobni osjećati.

   Utječe na spolne žlijezde, spolne organe, organe donjeg dijela tijela, zdjelični prostor, maternicu, urogenitalni trakt, sakrum. Utječe na izražavanje spolnosti, samopouzdanje i razinu kreativnosti.

   Donosi svijest o vlastitoj seksualnosti, vitalnosti i životnoj radosti. Utječe na moć, plodnost, primarno ženska kreativna energija.

   Kada je u negativnom aspektu može dovesti do ovisnosti, ljubomore, osjećaju krivnje, može djelovati agresivno i destruktivno i može dovesti do ovisnosti o seksualnim užitcima, raznih stvaralačkih kriza kao i do seksualne nemoći.

   To je čakra partnerskih odnosa i kada je ta čakra dobro razvijena i energetski snažna donijet će uspjeh kroz sve vrste odnosa koje budete stvarali, od partnerskih, obiteljskih ili poslovnih. Ukoliko je ta čakra u energetskom disbalansu, blokirana ili slabo protočna, odrazit će se negativno na sve vrste odnosa koje stvarate i dovesti do raznih oboljenja koja su vezana za to područje.

Ovom čakrom vlada planet Venera.

Mantra je VAM.

Ima 6 latica i govori o vrlinama koje bismo trebali razviti.

 

Treća čakra- čakra solarnog pleksusa – Manipura

ljepsl3

   Ova čakra je žute boje. Element je vatre.  

   Veže se za osobnu moć i samopoštovanje.

    Smještena je iznad pupka, iza područja želuca. Vezana je uz gušteraču koja izlučuje inzulin, razne encime i utječe na izmjenu ugljikohidrata. Rasporedjuje životnu energiju kroz tijelo, zona utjecaja je primarno želudac, gušterača, žučni mjehur, jetra, nadbubrežne žlijezde, tanko crijevo i srednji dio kralježnice.

   Predstavlja naš ego, intelekt i um.

   Povezana je sa izražavanjem osobne moći u odnosu na svijet.

   Utječe na razvoj samosvijesti, spontanosti , osjećaju suosjećanja i senzibilnosti, samopoštovanja, sposobnost brzog djelovanja u kritičnim situacijama, etiku.

   U svojim negativnim aspektima može dovesti do bezosjećajnosti, ljubomore, opsjednutošću moći, agresivnosti.

   Kada je energetski protok kroz tu čakru blokiran ili nedostatan dovodi do čestih noćnih mora, nesanice, nedostatka samopouzdanja, straha,  nesigurnosti i ljutnje.

   Kao bolest, ukoliko deficit ima dulji vremenski tijek, može dovesti do raznih poremećaja i bolesti poput bolesti jetre, dijabetesa, bolesti želuca, slezene i žuči, pretjerane tjelesne težine itd.

Ovom čakrom vlada planet Mars.

Mantra je Ram.

Ima 10 latica i podučava nas samopoštovanju.

 

Četvrta čakra – srčana čakra – ANAHATA

ljepsl4

   Zelene je ili ružičaste boje. Element je zrak.

   Nalazi se na području srca iza prsne kosti.

   Ova čakra djeluje na naš odnos prema ljubavi i suosjećanju, kroz nju protječu energije koje nas povezuju sa svime što postoji , što je stvoreno.

   Leži u sredini čakrenog sustava i povezuje donje i gornje čakre, njihov je posrednik i provodnik.

   Četvrta čakra je sjedište moći bezuvjetne ljubavi.

   Djeluje na prsnu žlijezdu, srce, krvožilni sustav, pluća, ramena, ruke i na dijafragmu.

   Dobro razvijena srčana čakra razvija suosjećanje, toplinu, bliskost, toleranciju i bezuvjetno prihvaćanje u svim prilikama i moć opraštanja i otpuštanja. Donosi blagodati umjetničkog izražavanja bez obzira da li je u pitanju glazba, slikarstvo , kiparstvo ili nešto drugo, osjećaj za harmoniju i osjećaj za ljepotu. Zašto kažemo kada vidimo nešto lijepo da je to govor srca i govor ljubavi?

   Dovodi do osjećaja osobne vrijednosti i zdravog rasudjivanja.

   U svom negativnom aspektu može dovesti do bezosjećajnosti, ogorčenosti i narcisoidnosti.

   Kada je u pitanju slab enegetski protok ili blokada na razini četvrte čakre mogu se manifestirati problemi u kontaktima sa drugim ljudima ili živim bićima, povlačenje, osamljivanje, čak do neprijateljskog odnosa prema okolini.

   Na tjelesnoj razini deficit se manifestira kao fizička bolest poput srčanih tegoba, bolova u prsima, respiratorne tegobe, visok ili nizak krvni tlak itd.

   Fizički ima utjecaj na debelo i tanko crijevo, metabolizam, želudac, pluća, srce i područje osrčja.

Ovom čakrom vlada planet Jupiter.

Mantra je YAM.

Ima 12 latica, uči nas ljubavi i prihvaćanju i suosjećanju.

 

Peta čakra– grlena čakra – VISSUDHA

ljepsl5

   Svijetloplave je boje. Element je eter.

   Nalazi se na području grla.

   Ova čakra je središte komunikacije. Sjedište inspiracije i neovisnosti. Naglašava mentalnu energiju, sposobnost učenja i koncentracije te racionalno razmišljanje. Ona dovodi težište na dobro i kvalitetno verbalno izražavanje naše istine, misli i osjećaja, izvanrednih diplomatskih izražavanja. Povezana je sa višim oblikom volje .

   Kao i odlučnošću da sprovedemo vlastitu volju vlastitim odabirima na vlastiti način, izrazimo svoje potrebe i htijenja i to i ostvarimo. Ona je sjedište karme. Uzroka i poslijedice. Označava vjeru, samospoznaju i osobnu vlast.

   Ima izravan utjecaj na štitnjaču, pluća , usnu šupljinu, vratne kralješke , hipotalamus i jednjak.

   U nerazvijenom obliku može dovesti do sumnje, straha, stanja kajanja, tuge i onoga „da sam samo…“, povučenosti, strah od izolacije, teškoće u izražavanju, mucanje, strahove vezane uz izražavanja vlastitog mišljenja itd.

   Bolesti vezane uz poremećaj jesu bolesti grla, zuba, vratnih kralježaka, bolesti štitnjače, smetnje u govoru.

Petom čakrom vlada planet Saturn.

Mantra je HAM.

Broj latica je 16, podučavaju nas kako izraziti vlastitu volju.

 

Šesta čakra– čeona čakra, treće oko  – AJNA

ljepsl6

    Indigo je boje . Element je eter.

    Smještena je na području čela, iznad korijena nosa, izmedju obrva.

    Šesta čakra znači znanje. To je duhovno središte, omogućava svjesnost. Djeluje na funkciju hipofize, kompletan sustav endokrinih žlijezda i utječe na živčani, imunološki sustav i na psihu. Upravlja malim mozgom, lijevim okom i nosom.

   Zadužena je za intuiciju, mudrost, spoznaju i maštu. Djeluje na intuiciju i razvoj paranormalnih osjetila.

   U pozitivnim aspektima donosi stvaralačku energiju, dobru kontrolu misli, samouvjerenost, prosvijećenost, inteligenciju i mudrost. Povezana je sa univerzalnom ljubavlju.

   Ukoliko čakra nije otvorena to dovodi do zbunjujućih misli koji često nemaju uporište u stvarnom životu. Intuicija nije razvijena ili osoba negira svoje potencijale i sposobnosti. Ne upušta se u dublja istraživanja.

   Ukoliko je šesta čakra blokirana tada su česte poteškoće sa sinusima, česte su glavobolje i migrene, češće su psihogene bolesti, problemi sa vidom, mrene.

Njom vlada planet Uran.

Mantra je OM

Broj latica je 2, naučimo svoju mudrost.

 

Sedma čakra– krunska čakra – SAHASRARA

ljepsl7

   Ljubičaste je ili bijele boje.

   Nalazi se na vrhu glave, tik iza tjemena, i povezana je sa višim umom, znanjem i čvrstom integracijom fizičke i duhovne razine.

   Sjedište je epifize, upravlja velikim mozgom, desnim okom, živčanim i mišićnim tkivom i kožom.

   Središte je svjesnosti i samospoznaje. Duboko nas povezuje sa duhovnom stvarnošću, sa spiritualnošću, i poimanjem Boga. Sedma čakra duboko ponire u sve čakre i puni ih vitalnim energijama, hrani cjelokupno tijelo. Kroz nju posežemo za mističnim i stječemo spoznaje od vitalne važnosti za daljnji duhovni razvoj.

Njom vlada planet Neptun.

Mantra je AUM.

Čakra sa 1000 latica,lotos sa 1000 latica, povezuje sa božanskim.

………

      Svjesni smo pet osjetila: dodir, sluh, miris, okus i vid. Sva ova osjetila su blisko povezana sa čakrama. Za dodir je zadužena prva čakra, za sluh, miris i okus grlena, a za vid šesta čakra.

                                  

     Sporedne , nove i više čakre

„Dr. David Tanselv, specijalist radionike u svojoj knjizi Radionika i suptilna ljudska tijela (Radionics and the Subtle Bodies of Man) navodi da se sedam glavnih čakri nalazi na mjestima gdje se nepomične zrake svjetla sijeku dvadeset i jedan put. Dvadeset i jedna sporedna čakra nalaze se na mjestima gdje se energetske zrake sijeku četrnaest puta. (vidi sliku 7-2B). One se nalaze na sljedećim mjestima: jedna ispred svakoga uha, jedna iznad svake dojke, jedna na mjestu gdje se susreću ključne kosti,


 1. Sedam glavnih čakra
 2. Dvadeset i jedna sporedna čakraSlika 7-2.Položaj čakra (Dijagnostički pregled)
 3. 7 2 brenan

jedna na dlanu svake ruke, jedna na tabanu svake noge, jedna odmah iza svakoga oka (nije prikazano), po jedna vezana za svaku gonadu, jedna u blizini jetre, jedna povezana sa želucem, dvije povezane sa slezenom, jedna iza svakoga koljena, jedna u blizini timusa i jedna u blizini solarnog pleksusa. Njihov je promjer samo oko 7,5 cm, a udaljene su od tijela 2,5 cm. U iscjeljivanju su veoma važne dvije sporedne čakre koje su smještene na dlanovima.

     Na mjestima gdje se energetske zrake sijeku sedam puta stvaraju se još manji vrtlozi. Mnogo je sitnih centara snage na mjestima gdje se te zrake sijeku još više puta. Tanselv kaže da bi ti sićušni vrtlozi veoma lako mogli odgovarati akupunkturnim točkama kineske medicine.

     Svaka glavna čakra na prednjoj strani tijela ima par na stražnjoj strani tijela, a zajedno se smatraju prednjim i stražnjim oblikom iste čakre. Prednji oblici su povezani s osjećajima osobe, stražnji s njezinom voljom, a tri čakre na glavi s mentalnim procesom osobe. To je prikazano na slici 7-3. Tako čakra 2 ima 2A i 2B komponentu, čakra 3 ima 3A i 3B komponentu, i tako dalje kroz šest čakri. Čakre 1 i 7 možete smatrati parom ako želite, jer su one krajnje otvorene točke glavnoga vertikalnoga toka snage koji se kreće gore i dolje uzduž kralježnice i u koji su usmjerene sve čakre. Točke ili vrhovi čakri gdje se one povezuju s glavnim tokom snage, nazivaju se korijenima ili srcima čakri. Unutar tih srca nalaze se pečati koji između slojeva aure kontroliraju izmjenu energije kroz tu čakru. To znači da svaka od sedam čakra ima sedam slojeva od kojih svaki odgovara sloju polja aure. Svaka čakra izgleda drugačije u svakom od tih slojeva, kao što će biti opisano potanko kada budemo opisivali svaki sloj. Da bi određena energija tekla kroz čakru iz jednog u drugi sloj, mora proći kroz pečate u korijenu čakra. Slika 7- 4 prikazuje polje aure sa svih sedam prožimajućih slojeva, i svih sedam prožimaiućih slojeva čakra.

     Može se vidjeti energija koja iz univerzalnoga energetskoga polja utječe u sve čakre (slika 7-3). Kao da svaki energetski vrtlog upija ili uvlači energiju iz UEP-a. Izgleda da djeluju poput vrtloga fluida koje znamo u vodi ili zraku, kao što su virovi, cikloni, morske pijavice ili uragani. Otvoreni kraj normalne čakre u prvome sloju aure ima promjer od oko 15 cm na udaljenosti od 2,5 cm od tijela.“

- izvadak iz knjige „Iscijeliteljske ruke“ Barbare Ann Berennan

 

    Povezanosti čakri

            Centri osjećaja:

Nalaze se sa prednje strane tijela

-2a čakra, pubični centar – izražava se kvalitetom ljubavi u odnosu na suprotan spol, interakcijom u davanju i primanju, i mentalnom i spiritualnom ispunjenošću.

-3a čakra, solarni plexus – govori o osobnom odnosu u odnosu na mjesto u univerzumu, osobnom izražavanju, širenju i osjećaju zadovoljstva u cjelini.

-4a čakra, srčani centar – rukovodi osjećajima prema drugim ljudima, bićima i pojavama i odnosom prema životu.

-5a čakra, grleni centar – rukovodi verbalnim izražavanjem i asimilacijom iz okoline.

            Centri volje:

Centri volje su smješteni na ledjima, tj. sa stražnje strane tijela i par su prednjim čakrama .

-1.čakra, centar trtične kosti – regulira količinu životne fizičke energije i željom za životom.

-2b, sacralni centar – utječe na količinu seksualne energije.

-3b,centar dijafragme – bavi se iscijeljivanjem i brigom o osobnom zdravlju.

-4b,nalazi se izmadju lopatica – vlada i upravlja voljom ega i osobnom voljom prema vanjskom svijetu.

- 5b, nalazi se na bazi vrata – vlada osobnim doživljavanjem sebe u cjelini, kao i u društvenom okruženju.

            Mentalni centri:

-6b, izvršni mentalni centar – vlada praktičnom stranom, cjelovitim iznošenjem ideja i vizija.

-6a, čeoni centar – vlada sposobnošću i moći opažanja i razumijevanja mentalnih pojmova.

7., krunski centar – vlada integracijom sjelovite ličnosti i u korespodenciji je sa duhovnim stajalištima čovječanstva u cjelini.

                                      

       MERIDIJANI , LINIJA HARE , KUNDALINI….

ljepsl10


   Meridijani su energetski kanali u tijelu, često se zovu i nadiji. Kroz meridijane se prenosi tjelesna energija, prana  ili ki .

  Ki  dolazi i sa neba i sa zemlje i životna je snaga bića. U čovjeku je prisutna i osobna ki energija, energija sa kojom se radja.

   Dok se zemaljski i nebeski ki uvode u tijelo izvana, izvorni ki se nalazi unutar tijela i smješten je u prostoru izmedju pupka i trbušne čakre, ispod bubrega ( vrata života) u samom centru tijela. Na japanskom taj prostor se naziva hara ( tan tien), u Kini je poznat kao trostruki grijač, a u Indiji pod nazivom Sakralni (sveti) centar.

   U Reikiju Ki  je Božica svijesti, životna energetska snaga i spona izmedju fizičkog, energetskog i duhovnog tijela.
Svi veliki duhovni sustavi u svom teorijskom i praktičnom bavljenju energetskim kanalima navode tri osnovna kanala, središnji – kao najvažniji i  najpovezanijim sa stanjem svijesti, osobnim  i duhovnim razvojem, zatim, lijevi i desni kanal koji se određuju kao polaritetni muški i ženski, aktivni i pasivni, topli i hladni, itd.
Tijelo ima nekoliko velikih meridijana i stotine manjih. Ukupno 72000 energetskih kanala. To su energetski kanali eteričkog tijela koji prodiru do fizičkog nivoa. Fizički centralni živčani sustav je odijeljen od nadija. Meridijani završavaju u seketsu, refleksnim točkama ruku i stopala. Ta mreža razgranatih kanala predstavlja most izmedju eteričnog i fizičkog tijela, ali jednako tako i izmedju eteričkog i viših vibracionih tijela.

  Jedan veliki merdijan ide prema dolje, prednjom stranom tijela od krune na vrhu glave, prema dolje kroz treće oko, grlenu čakru, srce, prednju čakru solarnog pleksusa, pupak, seksualnu čakru i završava se na perineumu (meka oblast izmedju genitalija i anusa). U kineskom sustavu ovaj meridijan je nazvan funkcionalni kanal. Odgovarajući veliki meridijan na zadnjoj strani tijela kreće od perineuma kroz baznu čakru, meng mein, zadnju čakru solarnog pleksusa, zadnje srce, grlo do krune. Naziva se vladajući ili funkcionalni kanal. I tako na taj način, spajanjem rukovodećeg i funkcionalnog meridijana spaja se kompletan energetski krug što  tvori „ mikrokozmičku orbitu“ ili  "mali nebeski krug".
Isti kanal je u Hinduizmu poznat kao Sushumna – kundalini put. Na njemu su smještene glavne čakre .
U kabali, ovaj kanal se naziva Srednji stup, Stup ravnoteže ili Stup svijesti.

   Kundalini je inherentan sustav duhovne energije u tijelu. Sastoji se od 7 glavnih centara ili čakri, 3 glavna kanala – Sunčev (Desni kanal ili Pingala-nadi), Mjesečev (Lijevi kanal ili Ida-nadi) i Centralni (Sushumna-nadi) kanal, te nebrojeno mnogo manjih kanala. Granaju se i pretrvaraju u cjelokupnu tjelesnu energetsku mrežu.

Energija tjelesnih i mentalnih funkcija teče kroz Sunčev i Mjesečev kanal. Energija koja teče kroz Centralni  kanal vezana je za duhovni rast.

Sunčevim kanalom (Pingala) dominira raja ( akcija, strast), dok je kod Mjesečevog kanala (Ida) dominantna sattva( čistoća, znanje). Energija naizmjenično teče kroz Ida i Pingala kanale. Ovaj obrat se događa svake 3-4 minute. Iako se tok energije tako često mijenja, pošto se Ida i Pingala križaju preko tijela, obje strane tijela primaju adekvatnu energiju oba tipa. Na ovaj način se održava ravnoteža između 2 tipa energetskih tokova.

Neprobudjena kundalini energija leži u osnovici kralježnice, savijena u obliku spirale (spiralna zmija). Ona je kundalini shakti , snaga svjesnosti.

Kada se probudi uzdiže se uzduž sushumne, putuje kroz čakre i iznad krunske čakre spaja se sa Shivom, čistom svjesnošću. To jedinstvo se opisuje kao blaženstvo, prevladavanje tjelesnosti i stapanje Zemlje sa nebesima.

„Proces rasta Kundalinija i otvaranja Trećeg oka aktivira vašu pinealnu žlijezdu, koja je hiper-dimenzionani zvjezdani ulaz izgrađen u vašoj ljudskoj psihologiji. Aktivacija Kundalinija je rezultat balansiranja svih vaših čakri i povećanja ženske snage Božice Shakti iz vaše Korjenske čakre u Božansko Jedinstvo sa muškom snagom Boga Shive u Krunskoj čakri. Ovo sjedinjenje i uravnoteženje muških i ženskih energija, poznato kao Mistično vjenčanje, otvara vaše Treće oko i potpuno aktivira vaš «pinealni zvjezdani prolaz». Sa otvaranjem vašeg pinealnog prolaza, vi možete prihvatiti multidimenzionane, vrtložne valove direktno u vašu dnevnu svjesnost i zemaljsko vozilo.“- podučavaju Cs.


                                      

     AURA

ljepsl14

                                

   AURA, njeno značenje, povezanosti i  boje

   Aura je elektromagnetsko energetsko polje. Okružuje svaku osobu, životinju, biljke ili predmete.

   Kada govorimo o ljudskom energetskom polju, ono je podijeljeno na više slojeva koji se medjusobno prožimaju i okružuju i stvaraju savršeno biće koje vi jeste.

   Aura je blisko povezana sa čakrama, tj. čakre su povezane sa aurom. Svaka čakra predstavlja i povezana je sa odgovarajućim slojem aure. Prva čakra sa prvim slojem, druga sa drugim slojem aure itd. do sedme čakre i sedmog sloja aure.

   Očitavaju se i drugi, viši slojevi, više frekvencije aure od sedmog sloja, medjutim vaša frekvencija mora biti viša da biste ih mogli očitovati.

 

                                 SEDAM SLOJEVA AURE

ljepsl12

   Ili sedam nivoa ljudskog energetskog polja. Sedam nivoa postojanja. Svaki nivo ili sloj ima svoju frekvenciju, ili oktavu. I svaki naredni viši sloj je u višoj frekvenciji.  Fizičko tijelo je najgušći sloj .

   Prva tri sloja aure predstavljaju fizički, emocionalni i mentalni plan .

ljepsl16

   1.sloj aure – Eteričko tijelo, svijetlo plavo, titrajuće i svjetlucavo ili sivo, do tamnije sive boje. Ponekada se vidi i do tamnomaslinasto zelene, u ovisnosti o osobnom stanju osobe kojoj pripada. Vrtlozi čakri vidljivi su u istoj nijansi kao fini rotirajući vrtlozi unutar prvog sloja. Prvi sloj aure je širok oko 6 mm do 5 cm i okružuje fizičko tijelo. Njen oblik prati fizičko tijelo . Debljina prvog sloja je u ovisnosti od osobe, osobenosti, medjutim i brige o svom tijelu, tako da koliko se vi više brinete o njemu i živite zdravim aktivnim životom, i on će biti snažniji, deblji i elastičniji.

   2.sloj aure -  Emocionalno tijelo, uočava se od 7,5 cm izvan fizičkog tijela, sadrži u sebi sve boje čakri, poput duge, sve dugine boje. Raznobojni oblaci energije koji okružuju vaše tijelo, fine teksture, u stalnom kretanju i mijenjanju oblika, intenziteta boje, moćno govore o vašem općem zdravstvenom i emotivnom stanju.  U tom polju možete vidjeti kako radost i vitalnost doslovno igraju vatromet boja, intenzitet emotivne uključenosti, ljubav prema sebi i prema drugima. Dešava se da ponekad ti oblaci boje teku usporeno, da su zamućeni ili mutni, gube sjaj i tada znate da ta osoba ima osobnih problema u izražavanju ljubavi ili prihvaćanja, prema drugima ili češće prema sebi. Ponekad praktično znaju stagnirati i ometati zdravo funkcioniranje drugih polja, govore o teškim depresivnim stanjima, mržnji i neprihvaćanju samoga sebe što nakon odredjenog vremena dovodi do fizičke manifestacije odredjenih bolesti u fizičkom tijelu.

   3.sloj aure – Mentalno tijelo, uočava se na razdaljini 7 – 20 cm od fizičkog tijela, svijetlo žute je boje, izrazito fine teksture, pulsirajuća energija poput koprene raste i smanjuje se u stalnom protoku, pojavljivanju i nestajanju, neprestano, duž linija drugog polja. Povezan je sa svim mentalnim procesima u tijelu, kada je snažan i vitalan spremni ste za sve izazove, aktivno sudjelovanje i učenje, stjecanje novih spoznaja, jasnog racionalnog razmišljanja. Pozitivnog stava i razmišljanja. Kada je ovaj sloj aure slabo izražen, slabopokretan ili sklon stagnaciji tada možete biti krutih stavova, često bez interesa za intelektualna dostignuća, gajiti negativne stavove prema svojoj okolini ili prema samome sebi.

   4.sloj aure – Astralni nivo. Ili astralno tijelo. Uočava se na 10 – 30 cm od fizičkog tijela. Ovo je nivo „ JA – TI „ veza. Odnosa prema drugima. Prema drugim osobama, medjutim i prema biljkama, životinjama, prirodi, planetu i univerzumu. Sadrži sve boje, liqidne  konfiguracije. U tom polju se nalaze svi oni osjećaji koji se mogu naći u ljudskim odnosima i interakcijama. Poput čiste , otvorene ljubavi, radosti i sreće, do bola i tuge, ljutnje, bijesa , mržnje, zavisti itd. U ovisnosti o osjećaju razvijaju se intenzivnije odredjene boje koje mogu biti snažne i jasne ali isto tako i zamućene i slabog intenziteta. Moguće je vidjeti gustu ljepljivu sluz kada je protok energije četvrtim poljem usporen ili stagnirajući. U ovom polju se razvijaju veze prema vašim roditeljima, djeci, obitelji, partnerima, prijateljima. Što ste više okruženi ljudima tih veza ima više.

Ovaj sloj predstavlja most izmedju fizičkog i duhovnog svijeta.

   5.sloj aure– Eterički kalup. Ovo je nivo božanske volje. Uočava se na razdaljini 30 – 60 cm od fizičkog tijela. Gledajući ovaj nivo imate osjećaj da gledate negativ fotografije. Indigo plave boje sa praznim prostorom koji koordinira sa oblikom prvog polja, kalup je za oblik vašeg tijela, kao i za sve ostale oblike. Tu se nalazi obrazac božanske volje i božanskog Plana, vaše mjesto u njemu i vaša svrha. Taj šablon neprestano pulsira i neprestano se mijenja. On je osjećaj za red, osjećaj svrhe i snažne volje. Kada je ovaj nivo snažan i vitalan, vi ste dobro uskladjeni sa božanskom voljom, znate svoje mjesto u svijetu, osjećate snažnu vezu sa svime što vas okružuje i imate snažno izraženu volju. Ukoliko je ovaj nivo slab ili iskrivljen imaćete osjećaj da niste dobro ili dovoljno povezani sa mjestom koje vas okružuje, spoznaja svrhe neće biti jasna ili je nećete niti imati, nećete biti skloni preciznosti niti urednosti i većina stvari će vam biti besmislena.

   6.sloj aure – Nebesko tijelo. Uočava se u razdaljini 60 – 85 cm od fizičkog tijela. To je nivo osjećaja unutar našeg duha. Poput zraka svjetlosti zrači u svim pravcima. Vrlo je visoke frekvencije i nema izraženu strukturu. Ovo je nivo božanske ljubavi. Kroz ovaj nivo se spajate u osjećaj blaženstva, ekstazu. Najčešće u meditaciji, ali jednako tako i u molitvi ili nekom drugom izvoru posebne ljepote, poput zvuka prekrasne melodije, lijepe slike, boravka u čistoj prirodi daleko van bilo kojeg naselja, morske pučine. Neba. Kada je ovaj sloj slabo izražen, ili odvojen tada vi nemate osjećaj duhovnog sjedinjenja, vjerojatno ste odvojeni od religije u bilo kojem obliku i ne vjerujete u postojanje više svrhe.

   7.sloj aure –  Nivo božanskog Uma. Uočava se na razdaljini 75 – 105 cm od fizičkog tijela. To su vrlo snažne zlatne zrake( bijelozlatne) koje se prepliću i stvaraju sve oblike fizičkog tijela. Vrlo intenzivne i snažne, stvaraju zlatno jaje koje čuva i štiti sve što se nalazi unutar njega. Ovaj nivo služi za očuvanje cjeline svih sedam slojeva i vrši korespodenciju izvan energetskog sustava 7 tijela. Kada je ovaj sloj aure zdrav vi ste spojeni na univerzalni um , znate svoje mjesto u cjelokupnoj kreaciji. Imate vrlo jasne ideje i svu sposobnost da ih sprovedete u djelo. Kada nije, nemoguće je pronaći savršenstvo izražaja u nesavršenosti, višu svrhu ili ćete se osjećati izolirano i usamljeno. Sedmi nivo vam dozvoljava da razvijete više sposobnosti percepcije, telepatiju itd.

                         Interakcije izmedju auričnih polja

                         Boje i oblici aure

  Boje i oblici unutar energetskog polja govore o osobnom potencijalu, osjećajima, zdravstvenoj situaciji, interakciji sa drugim ljudima, stvarima i pojavama, otvorenosti prema božanskim utjecajima, spoznajama i percepcijama. Ukoliko su boje jasne i blistave i vaši osjećaji i stavovi će biti jasni, ukoliko nisu, ukoliko su boje zamućene i bez sjaja tada aura govori da imate neriješenih problema na odredjenom polju i da je vrijeme i potreba da se pobrinete za sami sebe.

                                         ZNAČENJA BOJA U AURI

CRVENA BOJA AURE –Povezana je sa fizičkim tijelom, srcem i cirkulacijom. Najgušća je boja, stvara najviše trenja. Trenje privlači ili odbija; novac, brige ili opsesije, bijes ili nepraštanje, tjeskobu ili nervozu.

Duboko crvena: Uzemljen, realističan, aktivan, snažne volje, orijentiran opstanku.

Mutno crvena: Ljutnja (odbijajuće).

Čisto crvena: Moćna, energična, natjecateljska, seksualna, strastvena.

Ružičasto-blještava(svijetla) i svijetlo crvena: Puna ljubavi, osjećajna, senzualna, umjetnička, privržena, čista, suosjećajna; nova ili iznova oživljena romantična veza. Može ukazivati na sposobnost Slušanja (Vidovitosti zvuka?).

Tamno i mutno ružičasta: Nezrelo i/ili neiskreno ponašanje.

Narančasto-crvena: Samouvjerenost, kreativna moć.

U dobrom, svjetlom i čistom stanju, crvena energija može služiti kao zdravi ego.

NARANDŽASTA BOJA AURE –Povezana je sa reproduktivnim organima i emocijama. To je boja vitalnosti, dobrog zdravlja i uzbuđenja. Puna energije i izdržljivosti, kreativna, produktivna, avanturistička, hrabra, društvene i druželjubive prirode, ona koja trenutno doživljava stres u vezi sa apetitima i ovisnostima.

Narančasto-žuta: Kreativna, inteligentna, okrenuta detaljima, perfekcionistička, znanstvena.

ŽUTA BOJA AURE –Povezuje se sa slezenom i životnom energijom. To je boja buđenja, inspiracije, inteligencije i dijeljene akcije, kreativna, razigrana, optimistična, opuštena.

Svjetlo ili blijedo žuta: Pomaljajuća ili Izranjajuća psihička i duhovna svjesnost; optimizam i nadanje, pozitivističko uzbuđenje oko novih ideja.

Svijetlo-limun žuta: Pokušava održati moć i kontrolu u poslovnim i osobnim odnosima i vezama; strah od gubitka kontrole, prestiž, poštovanje i/ili moć.

Čista metalno-zlatna, sjajna i svjetla: Duhovna energija i moć aktivirani i probuđeni; inspirirana osoba.

Tamna smećkasto žuta ili zlatna: Učenik ili netko tko se napreže u učenju; pretjerano analitičan, čak do te mjere da se osjeća umornim i pod pritiskom; pokšava nadoknaditi "izgubljeno vrijeme" pokušavajući naučiti sve odjednom.

ZELENA BOJA AURE – Veže se uz srce i pluća. To je vrlo udobna i zdrava boja prirode. Kada vidite ovu boju aure, ona obično predstavlja rast i ravnotežu i ponajprije nešto što vodi do promjena. Ljubav prema ljudima, životinjama, prirodi; učitelj, društven.

Svjetlo smaragdno zelena: Iscjelitelj, također ljubavi orijentirana osoba.

Žuto zelena: Kreativan sa srcem, komunikativan.

Tamno ili mutno šumski zelena: Ljubomora, zamjeranje, osjećanje da je žrtva svijeta; okrivljuje sebe ili druge; nesigurnost i malo samopoštovanje ; nedostatak razumijevanja osobne odgovornosti; osjetljiv na ono što doživljava kao kritiku.

Tirkizna: Povezana je sa imuno sustavom. Osjetljiva, suosjećajna, iscjelitelj, terapeut.

PLAVA BOJA AURE –Vežemo ju uz štitnjaču. Hladna, smirena i sabrana. Brižna, puna ljubavi, voli pomagati drugima, osjetljiva, intuitivna.

Nježno plava: Smirenost, jasnoća i komunikacija; iskrenost, intuitivnost.

Svjetlo kraljevski plava: Vidovitost, vrlo duhovna priroda; darežljivost; na pravom putu; nove prilike dolaze.

Tamno ili mutno plava: Strah od budućnosti, strah od samo-izražavanja, strah od suočavanja i izricanja istine.

INDIGO BOJA AURE –Se povezuje sa trećim okom, vizualnom i pituitarnom žlijezdom. Intuitivna, osjećajna, dubokih osjećaja.

LJUBIČASTA BOJA AURE –Odnosi se na pinealnu žlijezdu i živčani sustav. Najosjećajnija i najmudrija od boja. To je intuitivna boja u auri i otkriva parapsihološke moći usklađenja sa samim sobom. Intuitivna, vizionarska, futuristička, idealistička, umjetnička, magična.

BOJA LAVANDE– Mašta, vizionarska, sanjarska, eterična.

SREBRNA BOJA AURE –to je boja obilja, kako duhovnog, tako i fizičkog. Puno srebrne boje može se očitovati kao puno novca i/ili buđenje kozmičkog uma.

Svjetlo metalno srebrna:Prijemčiva za nove ideje, intuitivna, brižna.

Tamno i mutno siva:Ostatci strahova koji su se nakupili u tijelu, sa potencijalom stvaranja zdravstvenih poteškoća, pogotovo ako su sive nakupine u određenim predjelima tijela.

ZLATNA BOJA AURE –Je boja prosvjetljenja i božanske zaštite. Kada je viđena unutar aure, to nam govori da je ta osoba vođena za njihovo najveće dobro. To je božansko vodstvo. Zaštita, mudrost, unutrašnje znanje, duhovni um, intuitivni mislilac.

CRNA BOJA AURE –Privlači ili uvlači energiju u sebe i čineći to, transformira ju. Hvata svjetlo i proždire ga. Obično ukazuje na dugotrajno nepraštanje (prema sebi ili drugome) nakupljeno u specifičnim područjima tijela, što može dovesti do zdravstvenih problema; također može ukazivati na entitete unutar nečije aure, čakre ili tijela; prošli život izaziva bol; neotpuštena žalost nakon pobačaja ako se pojavljuje na jajnicima.

BIJELA BOJA AURE –Reflektira drugu energiju. Stanje čistog svjetla. Često predstavlja novu, još neodređenu energiju u auri. Duhovna, eterična i nefizičkih kvaliteta, transcendentna, od viših dimenzija. Čistoća i istina; anđeoske kvalitete.

Bijele iskrice ili bljeskovi bijelog svjetla: anđeli su blizu; može ukazivati da je osoba trudna ili da će uskoro biti.

ZEMLJANE BOJE AURE –Tlo, drvo, mineral, biljka. Te boje pokazuju ljubav prema Zemlji, pokazuju uzemljenost i vide se na onima koji žive i rade na otvorenome … graditeljstvo, poljoprivreda i sl. Te su boje važne i dobar su znak.

DUGINE BOJE –Trake duginih boja, štrče kao Sunčeve zrake iz ruke, glave ili tijela: Reiki iscjelitelj ili zvjezdoosoba (netko tko je u prvoj inkarnaciji na Zemlji)

PASTELNE BOJE –Osjetljiva/osjećajna mješavina svjetla i boje, više nego li osnovne boje. Pokazuje osjetljivost i potrebu za smirenošću.

MUTNO SMEĐI „PREMAZ“ –Držanje za određene energije. Nesigurnost.

MUTNO ZELENI „PREMAZ“ –Blokirajuće energije. Držanje na odstojanju.

               Koji je smisao odredjivanih boja u auri?

   Boja je manifestacija frekvencije, a frekvencija je manifestacija svijesti, ili bolje rečeno, nečije stanje svijesti. Zbog toga, čitajući auru možete odrediti nečije stanje svijesti, ukoliko znate koje boje odgovaraju kojem stanju.

   Npr. ukoliko je intenzitet bijele i ljubičaste pojačan, naročito ukoliko je bijela pojačana i eteričnija- to govori o proširenju percepcija i duhovnosti.

   Aura se mijenja iz trenutka u trenutak. Radeći na sebi, pročišćavajući sebe i djelujući po i kroz Božanske Zakone i Božansku Ljubav vaša aura može postati kristalno jasna, čistih nezamućenih boja i odražavati duh Krista kroz svoje cijelokupno postojanje.

   Kroz prizmu sedam Zraka Duha Svetoga, i kao sedam puteva Kristovog Puta u korelaciji smo sa sedam zraka i sedam čakri.

Ljubičasta boja je usmijerena na čakru sjedišta duše, bijelo svijetlo je usmijereno na bazu kralježnice, baznu čakru. Ove čakre pojačavaju frekvencije svijesti i očituju se kao ljubičasta svijetlost i bijelo svijetlo. Ljubičasta svijetlost je boja slobode i ima kvalitetu milosrdja. To je energija transmutacije, vidjena u auri označava da je duša slobodna i da komunicira sa Bogom.

Bazna čakra daje natrag čistu bijelu svijetlost, kada se Alfa i Omega, simbolički Božanski polariteti muških i ženskih energija, održavaju u čistoći.

Ukoliko je aura bijelo-žuta, gotovo zlatna, osobito oko glave, označava da je osoba preplavljena mislima, koje omogućuju umu čovjeka kontaktirati sa Univerzalnim Umom Boga. To je moguće postići kroz meditacije Buddhe ili Krista, tu se nalaze ključevi koji otključavaju krunsku čakru, koja je žuti centar.

Ružičasta boja ružičaste Božanske Vatre Ljubavi izlazi kroz srčanu čakru i kada je osijećaj ljubavi i privrženosti, odanosti čist, tada ta boja djeluje poput oblaka ružičaste svijetlucave boje koji raste u svim smijerovima.

Ukoliko je ljubičasta boja sa odsjajem zlatne i rubinske, to je boja koja izlazi iz solarnog plexusa., što označava osobu aktivnu u službi i majstora mira.

Zelena, smaragdno-zelena izlazi iz čakre trećeg oka i iskazuje dobru manifestaciju istine i obilja. To su osobe koje su posvećene znanosti kroz njenu praktičnu primijenu.

Kada je maslinasto-žuta ili maslinasto-siva, smedjkasto-zelena, to govori o materijalizmu i nepoštovanju božjih zakona. Što govori puno.

Električno plava označava prisutnost snage i čistoće, označava majstorstvo govora i komunikacije grlene čakre.

'Zamrljane' boje su odraz nesavršenih misli i osijećaja.

U iznenednim situacijama dolazi do 'praska' boja, najčešće iz solarnog plexusa, patnja se osijeća kao pokreti'leptira'. Iznenadni stres će proizvesti 'mrljave' ljubičaste tonove, poput eksplozije, strah se očituje kao smedja, crna ili siva tvar.

   „Želim da shvatite, da jednostavnim zazivanjem Svijetla Kristovog, čovijek može prevladati ružno zelenilo ljubomore i ljutnje, zamućenu žutu sebičnog intelektualizma, grimiznu crvenu sirovih strasti, pa čak i ljubičasto-crnu kroz pokušaje samooptuživanja.

Vidite druge jasno, ne zaboravite da čovjek mora prvo u sebi vidjeti prekrasan kristal kozmičke čistoće, zatim izvaditi špranju iz svoga oka da bi mogao izvaditi trun iz oka brata svoga.

Do čišćenja vaših percepcija, moći ćete uživati u cijelom procesu promatrajući Krista u sebi i drugima, čime će se svaki poremećaj u auri razbistriti kroz prirodnu manifestaciju djetinje ljepote kozmičke nevinosti“— rekao je Majstor Kuthumi.

      Zvijezdani nivo

   Tomislav Budak na svojoj web stranici navodi:

  "Zvjezdani nivo povezan je s izvornom suštinom našeg bića. Iza aure i čakri kao sredstava energetske komunikacije te iza hara nivoa kao razine u kojoj nailazimo na svijest o svojim ciljevima i akumuliramo energiju potrebnu za njihovo ostvarenje, nalazi se zvjezdani nivo koji predstavlja razinu naše izvorne prirode. Na zvjezdanom nivou nalazimo našu pravu individualnu suštinu, neovisno o egu, duši i svim ostalim razinama osobnosti. Naš istinski identitet jest naša božanska priroda. Ova priroda ima sedam osnovnih dimenzija koje se manifestiraju kroz sedam zvjezdanih centara. Zvjezdani centri pred nama otkrivaju fascinantan svijet naše izvorne prirode, sa svim njenim neograničenim potencijalima. Energija zvjezdanih centara provlači se kroz sve energetske centre na nižim razinama te kroz sve stanice i atome našeg fizičkog tijela. Tako zvjezdani centri nisu više točke energetske komunikacije ili energetske akumulacije - to su centri koji, kao i zvijezde, sami zrače vlastitu energiju.

Zvjezdana razina nalazi se jednu dimenziju dublje od hare i predstavlja temelj na kojem počivaju sve ostale razine - hara nivo, aura i fizičko tijelo. Model zvjezdanih centara koji ću ovdje iznijeti uvelike se razlikuje od meni jedinog poznatog sličnog modela, a to je onaj Barbare Ann Brennan. Ona spominje jedan energetski centar na zvjezdanoj razini, zove ga "core star" te navodi i njegove karakteristike. Upravo pod utjecajem njenog modela započeo sam vlastito istraživanje ove razine. U prvo sam vrijeme jednostavno preuzeo njeno tumačenje i smatrao ga konačnim. No, moj se osobni razvoj, kao i razvoj mojih najbližih suradnika, spontano kretao u smjeru dubljeg uranjanja u zvjezdanu razinu, što je ubrzo dovelo do sasvim novog modela ovog nivoa. Naše iskustvo zvjezdane razine u ovom je trenutku takvo da se ona sastoji od sedam osnovnih energetskih centara od kojih svaki predstavlja po jedan od osnovnih aspekata naše izvorne prirode. Svaki je zvjezdani centar povezan s jednom od osnovnih razina Božje kreacije, odnosno jednom od razina onoga što popularno zovemo rajem.

Prvi zvjezdani centar, ako ih promatramo kroz njihovu vezu s rajskim razinama, nalazi se na centralnoj tjelesnoj osi, točno na pola puta između duše i grlene čakre. Prva razina naše izvorne božanske prirode jest bezuvjetna, univerzalna ljubav koja se doživljava kao naša izvorna suština. Zato sam ovaj centar nazvao centrom ljubavi. Karaterizira ga potencijal za ostvarenje potpuno ispunjenih i sretnih odnosa s drugim bićima. Ljubav ovdje postoji sama po sebi, bez potrebe da bude izazvana nekim vanjskim podražajem. Ona je i gradivno tkivo čitavog univerzuma jer u ovome centru svoj izvor također imaju četiri, odnosno pet elemenata (zrak, voda, vatra, zemlja i eter) od kojih je sastavljen svemir. Elementi se ovdje mogu doživjeti u svom najčišćem obliku u kojem oni predstavljaju čistu svijest (zrak), čistu ljubav (voda), čistu energiju (vatra), čistu akciju (zemlja) i čistu komunikaciju (eter). Mistici su oduvijek govorili da je Bog stvorio manifestirani svemir kao kristaliziranu ljubav i zato nije neobično da pet elemenata imaju izvor u centru povezanom s ljubavlju. Svaki zvjezdani centar u sebi također nosi upisan i po jedan primordijalni kod pa tako u centru ljubavi možemo pronaći tip našeg primordijalnog odnosa.

Drugi zvjezdani centar, kao i svi ostali, također se nalazi na centralnoj osi našeg tijela, malo iznad pupka. To je centar koji Barbara Brennan zove "core star" i povezan je s onim aspektom naše izvorne božanske prirode koji nazivamo kreativnošću. Iz tog sam razloga ovu točku jednostavno nazvao kreativnim centrom. Ovdje se nalazi naš sveukupni izvorni kreativni potencijal. U ovom je centru također i izvor zadovoljstva. Životno je zadovoljstvo direktno povezano s ostvarenim ili neostvarenim kreativnim impulsom. Postoje razni načini na koje se kreativni impuls može ostvariti u praksi, međutim u kretivnom centru pronaći ćemo takozvanu "ljubav života" o kojoj govori švedski mistik Emanuel Swedenborg. Riječ je o tipu kreativne aktivnosti koji nama osobno najviše odgovara, odnosno o primordijalnom kreativnom impulsu. Pored ljubavi života u kreativnom centru možemo također naći i osnovne arhetipove kreativne realizacije koje je ezoterijska znanost još u pradavnim vremenima oblikovala u sustav dvanaest znakova zodijaka. Svaki od znakova predstavlja jedan specifičan tip i polje kreativnog ostvarenja, odnosno jedan od osnovnih Božjih identiteta.

Treći zvjezdani centar nalazi se između druge čakre i donjeg dan tiena. Ja sam ga nazvaocentrom mira. Ovaj zvjezdani centar u sebi sadrži izvornu zdravu matricu svih organa našeg fizičkog tijela, naše aure i centara na hara nivou pa ga možemo smatrati čuvarom izvorne čistoće naših tijela, odnosno njihove svetosti kao neke vrste Božjeg hrama. Mnogi duhovnjaci smatraju tijelo i materiju nečim niskim, prljavim ili čak zlim. No, ukoliko materiju promatramo kroz vizuru trećeg zvjezdanog centra, doživljavamo je jednako vrijednom i svetom kao i sve druge oblike postojanja ili razine egzistencije. Tijelo je sveta tvorevina, hram duha, a materija sredstvo Božje manifestacije i kreativne realizacije. Zato tijelo treba biti sveto oruđe prosvijetljenom biću koje će se njime koristiti kao sredstvom svojeg ostvarenja u materijalnom svijetu. Izrazom "bodhisattva" moguće je vrlo dobro opisati ovaj zvjezdani centar. Bodhisattva je prosvijetljeno biće koje živi u fizičkom tijelu. Da bismo postigli prosvjetljenje, pored ostalih preduvjeta koji moraju biti zadovoljeni, fizičko će tijelo morati biti zdravo i pročišćeno. Također, da bi prosvijetljena duša ostvarila sebe u materijalnoj realnosti, ona mora imati zdravo i pročišćeno tijelo. Stoga će rad na osvješćenju i oslobađanju ovog centra proizvesti vrlo snažne reakcije u fizičkom tijelu. Zato centar mira ima nezaobilaznu ulogu u svakom procesu iscjeljivanja tijela. 

Pored usuglašavanja naših tjelesnih organa i energetskih tijela s njihovom izvornom savršenom matricom, bitna je funkcija ovog centra dovođenje osobe u stanje potpunog mira. Mir će također čovjeka povezati s istinom koja leži iza svih dualnosti, svakog kretanja i svakog procesa. Otkrivanjem primordijalnih polariteta koji se nalaze upisani u ovom centru i njihovom neutralizacijom moguće je ući u stanje dubokog mira. Preko ulaska u stanje mira ljudi se povezuju s onim dijelom svoje prirode koja jednostavno jest sama po sebi, onakva kakva je izvorno stvorena od Boga. Tako je, pored povezivanja s univerzalnom ljubavlju te izvornim kreativnim impulsom, ulazak u stanje mira način da se doživi naša izvorna priroda. U ovom centru svoj izvor također imaju i energije deset planeta našeg planetarnog sustava. Svaka od planeta predstavlja jedno polje osobne realizacije, odnosno tip svijesti i aktivnosti koje su odraz izvornih motivacijskih potreba svakog ljudskog bića.

Četvrti zvjezdani centar nalazi se negdje između kreativnog centra i pleksus čakre te nalikuje na zlatnu kuglu koja je, slično donjem prednjem dan tienu, postavljena malo ispred centralne vertikalne osi. Ovaj centar u sebe skuplja energije do sada navedena tri zvjezdana centra i omogućuje pronalazak odgovarajuće forme preko koje ćemo u materijalnom svijetu ostvariti potencijale zapisane u prva tri centra. Zato sam isprva ovaj centar nazvao koordinacijskom točkom, no ovaj je naziv kasnije promijenjen u centar realizacije jer preciznije opisuje njegovu osnovnu karakteristiku. Karakteristike centra realizacije toliko su fantastične da nalikuju više na čaroliju ili magiju, nego na neku uobičajenu ljudsku funkciju. Naime, ovaj je centar u stanju pronaći odgovarajuću formu za ostvarenje bilo koje naše ideje. Kao magični šešir iz kojeg mađioničar vadi zečeve, golubove, marame ili najrazličitije druge predmete, tako će i centar realizacije iz sebe iznjedriti rješenje za bilo koji problem koji imamo, odnosno formirati put do realizacije nekog našeg opravdanog i prirodnog cilja.

Tip svijesti koji donosi centar realizacije vezan je uz spoznaju svog izvornog identiteta, a on bi glasio - "ja sam manifestirani Bog". Naglašavam da je način na koji osoba sebe doživljava kroz ovaj centar daleko od bilo kakvog egoizma, manije veličine ili prikrivenog sotonizma. Riječ je o svijesti o tome da je Bog u nama, a ne izvan nas i da smo mi manifestirani Bog. Mi smo kralj našeg zemaljskog kraljevstva. Zato se izvor bezuvjetnog ispunjenja koje donosi jednost sa svojom božanskom prirodom nalazi u nama, a ne izvan nas. Radeći na čišćenju ovog centra osoba može postići veoma visok stupanj slobode jer će sebe postupno deidentificirati od vanjskih izvora ispunjenja i centrirati se u svojoj izvornoj prirodi. Ona tada nije ovisna o bilo kakvom vanjskom podražaju, nije vezana za pojedine osobe, mjesta, svoje estetske kriterije ili duhovne učitelje koji bi se nalazili izvan granica njenog vlastitog bića. Zato centar realizcije donosi beskonačno i bezuvjetno unutarnje ispunjenje koje ljudi obično doživljavaju kao stanje ekstaze u zoni pleksusa koja se širi prema ostalim dijelovima tijela te prema van, u našu okolinu. Takvo unutarnje ispunjenje stvara potrebu za slavljem, odnosno za kreiranjem nekog oblika ritualnog života koji neće biti nametnut izvana, već je slobodno odabran i prihvaćen od strane svake pojedine osobe. Ona će takav ritualni život živjeti bez osjećaja dužnosti ili prisile te s neskrivenim užitkom jer je sama, na slobodan način, odabrala životni stil koji joj donosi najveće ispunjenje. Primordijalni kod koji je moguće otkriti povezivanjem s centrom realizacije jest primordijalni identitet.

Navedena četiri zvjezdana centra čine neku vrst cjeline i povezani su s prve četiri rajske razine. One uvelike nalikuju zemaljskim razinama, manifestiranom svemiru, odnosno svjetovnom životu jer je riječ o sferama višeg astrala koje predstavljaju neku vrst energetske matrice prema kojoj je kreiran materijalni svijet. Naime, sve što je stvoreno od Boga možemo jednom rječju nazvati Kreacijom. Prve četiri razine Kreacije u potpunosti su povezane s manifestiranim svijetom, odnosno svjetovnim životom. Svjetovni život ima svoj temelj u odnosima baziranim na ljubavi, u kreativnom radu, u djelovanju za opće dobro te u ritualnom životu. No, pored ove četiri, postoje još tri rajske razine i tri zvjezdana centra čije su karakteristike nešto suptilnije te su povezane sa spiritualnim životom i razinama koje postoje neovisno o materijalnom svemiru. Te su tri razine od posebnog interesa misticima, odnosno duhovno orijentiranim osobama. One su nešto apstraktnijeg karaktera od prve četiri razine i ponekad zahtijevaju poseban životni stil da bi bile prepoznate i uklopljene u svakodnevni život. Međutim, takozvani "svjetovni život" nije ništa manje bitan od duhovnog života. Skladan svjetovni život predstavlja zdrav temelj za duhovni život. Upravo bi zato sve razine egzistencije kod uravnotežene i ostvarene osobe trebale biti ravnopravno zastupljene.

Prvi se od tri gornja centra, odnosno peti zvjezdani centar po redu, nalazi na samom vrhu čela, malo iznad gornjeg dan tiena i zove se centar svetosti. Poniznost, milosrđe, suosjećanje i sposobnost praštanja jesu osnovne karakteristike svijesti koju donosi ovaj centar. On ima jednu nadosobnu dimenziju i prati ga osjećaj pripadnosti velikom kozmičkom bratstvu prosvijetljenih bića koja sebe stavljaju u službu općim, univerzalnim ciljevima. No, taj se cilj redovito odnosi na nesebično pomaganje drugima. Tip ispunjenja koje donosi ovaj centar jest sposobnost radovanja tuđoj sreći i uspjesima, odnosno duboko unutarnje zadovoljstvo koje dolazi kao posljedica davanja i pomaganja drugima. Način djelovanja i pomaganja ovdje je našto pasivnijeg karaktera i obično poprima oblik neke duhovne aktivnosti kao što je molitva, njegovanje ili iscjeljivanje. Centar svetosti također donosi svijest o sebi kao svjetlosnom biću, slobodnom svemirskom putniku koji se zajedno s ostalim dušama kreće prema izvoru svjetlosti, odnosno prema sjedinjenju s Bogom. U ovom centru nalazi se i izvor sedam iscjeljujućih zraka koje mnogi napredni iscjelitelji navode kao bitno sredstvo njihovog rada.

Slijedeći, šesti zvjezdani centar nalazi se desetak centimetara iznad glave i zove se centar jedinstva. Njega karakterizira svijest oslobođena bilo kakvog procesa ili suprotnosti, odnosno povratak u stanje izvorne jednosti. Preko ovog centra moguće je ući u samadhi, u stanje jednosti s Bogom. Međutim, za razliku od četvrtog zvjezdanog centra gdje se Božja priroda doživljava u manifestiranom aspektu, centar jedinstva omogućuje doživljaj Boga u svim njegovim aspektima, dakle i u nemanifestiranom stanju, onakvog kakav uistinu jest izvan svih oblika, bilo materijalnih ili energetskih. O izvornoj se prirodi Boga može malo toga reći, međutim, može se ponešto reći o praktičnoj vrijednosti iskustava koja donosi ovaj centar. S obzirom da se postojanje suprotnosti u centru jedinstva doživljava kao iluzorno, ovdje ćemo naići na ono što se popularno zove vjerom.

Naime, nepostojanje suprotnosti, odnosno napuštanje dualnosti, u potpunosti isključuje postojanje bilo kakve sumnje. Kako ovdje ne postoji nikakva razlika između subjekta i objekta i nema procesa, tako nema niti sumnje koja je po svojoj prirodi proces. No, vjera koju donosi šesti zvjezdani centar ponešto se razlikuje od vjere u tradicionalnom religijskom smislu. Prava vjera morala bi biti posljedicom osobnog duhovnog iskustva. Vjera u objavu koju je donio netko drugi, makar to bio i vrhunski duhovni autoritet, ne spada u domenu osobnog iskustva i samim time ne može se nazvati znanjem. Ukoliko osoba nema vlastito duhovno iskustvo, ona neće biti u stanju sebe na ispravan način uskladiti sa svojom spiritualnom prirodom i živjeti u skladu s njom. Tako ovdje nije riječ o vjeri utemeljenoj na obiteljskoj ili nacionalnoj tradiciji, odnosno vjeri zbog toga što bi iz nekog razloga bilo dobro da se vjeruje. Riječ je o vjeri koja proizlazi iz nepostojanja sumnje u Boga kao svoje najdublje, izvorne prirode. Iz te će vjere osoba moći izgraditi osobine kao što su optimizam, povjerenje, prepuštanje, sigurnost, mir, nepostojanje straha, ljutnje ili tuge zbog odvojenosti od Boga. Ovdje više nema razloga za otuđenost, već je osoba u stanju živjeti u harmoniji sa sobom, drugim ljudima i prirodom. Ekološka svijest proizlazi iz činjenice da ne postoji suštinska razlika između životnih oblika i da su svi oblici međusobno povezani. U spiritualnom smislu osoba s pročišćenim šestim zvjezdanim centrom postaje svjesna sebe kao "kralja nebeskog kraljevstva", tvorca vlastitog univerzuma u kojem ne postoji ništa što nije ona i što bi bilo odvojeno od nje. Bog je jedan, ali to ne znači da postoji samo jedan pravi Bog, već da je sve što postoji Bog, da nema ništa što nije Bog. Bog je sveprisutan i predstavlja jedinstvenu izvornu suštinu svega što postoji i svega što ne postoji.

Sedmi zvjezdani centar vodi nas još dublje u mističnu prirodu Boga. On se nalazi otprilike tridesetak centimetara iznad glave i povezuje nas sa sedmom razinom raja. Kad se netko nalazi u "sedmom nebu" tada, između ostalog, ima osjećaj kao da lebdi i ne osjeća nikakvu patnju. Upravo su ovo dvije najtipičnije karakteristike sedmog zvjezdanog centra. Zato bi njegovo ime moglo biti centar savršenstva. Razlog za ovakvo ime jest u tome što ovdje sebe doživljavamo kao savršeno biće koje je samo sebi izvorom ljubavi, sreće, znanja ili istine. Mi smo ta ljubav koju tražimo, u nama je svo potrebno znanje, mi smo cjelovito i savršeno biće potpuno ispunjeno samo sobom. Postojanje se ovdje doživljava prije kao Božji san, kao iluzija stvorena u svrhu samoprepoznavanja. Tako ovdje nailazimo na svijest o nepostojanju patnje. Razlika između centra realizacije (u kojem se također nalazi svijest o sebi kao Bogu) i sedmog zvjezdanog centra jest u tome što preko centra realizacije mi svjesno kreiramo vlastitu realnost, a ovdje je svako kreiranje potpuno suvišno. Mi već jesmo cjelovito i ostvareno biće i svaka će akcija samo narušiti izvornu ravnotežu i savršenost.

Razlika između šestog i sedmog centra jest u tome što je šesti centar povezan sa spoznajom izvorne Božje prirode, a kod sedmog centra nema više nikakvog spoznavanja. Ovdje je prije riječ o doživljaju Boga kroz stanje potpune slobode i rasterećenosti. Zato ovaj centar prati iskustvo statičnosti, ne-djelovanja, jednostavnosti i običnosti te potpune sigurnosti i zaštićenosti. Kako je sedmi zvjezdani centar po svojim osnovnim karakteristikama mističan, tako on naizgled nema prevelike veze s pojavnim svijetom i svjetovnim životom. No, mogućnosti njegove praktične primjene jesu velike. Osjećaj sigurnosti i zaštićenosti, sposobnost da, pored rada i aktivnosti, svjesnim ne-djelovanjem postignemo svoje ciljeve, mir i sigurnost u sebe, ljubav prema sebi, zadovoljstvo i sveznanje jesu poželjna unutarnja stanja koja sasvim sigurno predstavljaju zdravu osnovu za bilo kakvu konkretnu aktivnost. Zato je ovaj centar neka vrsta kreativnog i spiritualnog uzora (učitelja) koji se nalazi u nama samima te nas vodi prema potpunom samoostvarenju. On je savršena matrica nas samih i zato bismo mogli reći da je ovo centar putem kojeg se Bog manifestira kao savršeno ljudsko biće.

Pored navedenih sedam zvjezdanih centara postoji ih još sedam koji se nalaze iznad navedenih i tvore niz niz koji vjerojatno ide u beskraj. Međutim, smatram da je o zvjezdanim centrima iznad sedmog suvišno govoriti. Osobe koje uspiju osvijestiti i pročistiti sedam osnovnih zvjezdanih centara moći će same otkriti karakteristike onih koji se nalaze iznad njih. Karakter ovog teksta ne dozvoljava temeljitije bavljenje ovom temom, ali je i karakter viših zvjezdanih centara takav da je o njima bolje šutjeti. Razlog za šutnju nije mistifikacija, već su karakteristike ovih centara izrazito suptilne pa je o njima teško govoriti. Zato je meditacija na energetske centre jedini pravi način da se ostvari neposredno i osobno iskustvo dimenzija svijesti o kojima je ovdje riječ. Mapa koju sam ovdje iznio može poslužiti kao pomoćno sredstvo, ali mapa nije teritorij i stoga bih želio čitatelje uputiti na praksu kojom je, nasuprot verbalnim informacijama, moguće steći i istinsko praktično znanje."

             

      Sfere Kauzalnog Tijela

   I tu je bila

  Duga

  U krugu oko

  Trona.

 Otkrovenje 4:3

Zgrćite svoje blago na nebu…

Doista, tamo gdje je tvoja riznica, i tvoje će srce isto biti.

Matthev 6:20-21

Oko petnaest metara iznad glave su sfere duginog duhovnog svijetla, odakle tvoje Više Sebstvo zrači Božanske energije da blagoslovi sav život. Te sfere koncentričnog svijetla dolaze iz vašeg kauzalnog tijela, ili božanske „riznice“. One su vidjene od svetaca, yogija, vidovnjaka i ljudi koji su imali iskustva blizu smrti.

Sfere vašeg kauzalnog tijela sadrže sva božanska postignuća koja je vaša duša usidrila u svim svojim boravcima na Zemlji, iz života u život. Svaki puta kada- ili jedna od vaših osobnosti iz prošlih života- ima blagotvornu misao, osijećaj ljubavi, pravi motiv ili konstruktivnu akciju, ta energija je uzašla u vaše kauzalno tijelo unutar 24 sata, dodajući svijetlu koje je već tamo. Kada postanemo svijesni energija našeg kauzalnog tijela, možemo ih prizvati. To je poput kozmičkog bankovnog računa božanske energije na koju se možete osloniti za ispravno dijelovanje.

Kauzalno tijelo je slično biseru, gdje sloj po sloj, sfere svijetlosti okružuju Ja Jesam Prisutnost u središtu.

Naše uzročno (kauzalno) tijelo ima sedam vanjskih prstenova, ili energija sfere. Ovih sedam energetskih sfera su sedam zraka, ili emanacija Boga. One drže vibraciju i oslobadjaju odredjenu božansku kvalitetu koje odgovaraju sedam velikim glazbenim notama. Tu su i pet tajnih zraka sa unutarnje strane koje odgovaraju pet manjim glazbenim notama.

Moćna Ja Jesam Prisutnost je najviša spiritualna razina vašeg bića. Možete komunicirati sa Andjelom Prisutnosti koji  se nalazi u ovim sferama buddhičke svijesnosti. To je Božja personifikacija za vas na budičkoj razini. Ljudi koji su dosegli i utjelovili tu razinu svijesti su bude.

Od ove razine postojanja, Bog je stvorio Božanskog posrednika za nas, naše Sveto Kristovo Sebstvo. Ovaj Božanski posrednik prebiva na Kristovom planu svijesti i posreduje u ime naše duše, voli je, promatra ju i potiče je na rast svijesti tako da može uravnotežiti svoju karmu i uzaći natrag u srce Ja Jesam Taj Koji Ja Jesam. Oni koji su ujedinili svoju svijest sa njihovom Svetom Kristovom Svijesti postaju mladenke Krista, a zatim Kristova Jedinstva, poput Isusa.

Ljubljeni, sada smo sinovi Božji, i još se ne može pojaviti što treba biti.

Ali mi znamo da kada se On pojavi bit ćemo slični Njemu, jar vidjet ćemo Ga kao što On jest.

-John 3:2 (Ivan)

          Putovanje sa Sedam Arkandjela Kroz Sfere Tvojeg Božjeg Identiteta

Božanske energije duginih boja su pohranjene u tvojem uzročnom tijelu i takodjer su izražene od bezbrojnih uzašlih majstora, andjela, elohima i kozmičkih bića koji služe na toj odredjenoj specifičnoj zraci.

Pozivamo vas sada na putovanje kroz sfere kauzalnog tijela sa sedam arkandjela, koji utjelovljuju specifične energije, vibracije i službu svakog područja. Takodjer vas pozivamo da istražujete na ovoj stranici gdje ćete naučiti više o svakoj sferi.

 

Svaki prsten na našem kauzalnom tijelu se izražava kroz Sefirot  na našem drvu života, kao što je opisano u Kabali. Deset Sefirota su plodovi Božje svijesti na granama našeg stabla života. Kroz deset Sefirota, možemo umanjiti neformiran Ein-Sof- Božanskog Izvora koji je sa one strane moćnog stabla života – u formirani, u manifestaciju. Božanska energija koja čini svaki prsten našeg kauzalnog tijela i teče kroz naše čakre – energetske centre u našem tijelu, otpuštaju       te božanske kvalitete u naš svakodnevni život ukoliko smo ih u stanju prihvatiti.

Bijela Sfera-bijela sfera našag kauzalnog tijela sadrži energije čistoće, discipline, radosti i božanske geometrije. Ovo područje se odnosi na našu baznu čakru, i to je izraženo kroz Sefirah Keter u Kabalističkom Drvetu Života.

Žuta Sfera- Žuta sfera našeg kauzalnog tijela sadrži energiju mudrosti i akcije Kristove Prosvijetljenosti. Ovo područje se odnosi na našu krunsku čakru i izražava se kroz Sefirote Hokhmah i Binah.

Pink (ružičasta) Sfera-Ružičasta sfera našeg kauzalnog tijela sadrži energiju ljubavi , ljepote i kreativnosti. Ovo područje se odnosi na našu srčanu čakru i izražava se kroz Sefirot Hesed i Gevurah Din.

Violet (Ljubičasta) Sfera- Ljubičasta sfera našeg kauzalnog tijela sadrži energiju slobode, praštanja, božanskog rituala i duhovne preobrazbe. Ovo područje se odnosi na čakru našeg sijedišta duše i izražava se kroz Sefirot Tifaret.

Grimizna i Zlatna Sfera- Grimizna i zlatna sfera našeg kauzalnog tijela sadrži energiju službe, usluge i božanske pravde. Ovo područje se odnosi na naš solarni plexus i izražava kroz Sefirot Netzah i Hod.

Zelena Sfera-Zelena sfera našeg kauzalnog tijela sadrži energije istine, iscijeljenja, glazbe, obilja i božanske znanosti. Ovo područje se odnosi na čakru trećeg oka i izražava se kroz Sefrirot Jesoda.

Plava sfera- Plava sfera našeg kauzalnog tijela sadrži energiju vjere, zaštite, dobre volje i božanske moći. Ovo područje se odnosi na našu grlenu čakru, i izražava se kroz Sefirot Malkhut.

Pet tajnih Zraka- Pet tajnih zraka su božanske pastelne zrake koje sidre suptilne energije u sekundarnu srčanu čakru- tajne komore srca- kao i kroz manje čakre na našim rukama, nogama, slezeni. Tajne zrake se nalaze izmedju bijele i žute sfere kauzalnog tijela i izražene su kroz kvazi- Sefirot Da'at.

No oni će sjediti svatko pod svojom lozom i pod svojom smokvom. I nitko ih neće plašiti. Iz usta Gospodara vojski je govorio.

Micah 4:4

Bijeli Sefirot našeg kauzalnog tijela je naša duhovna točka porijekla, i utjelovljuje bit svake druge sfere. Naša duša, i duša našeg blizanačkog plamena, nastale su iz iste jezgre bijele vatre, gdje je prisutna naša Moćna Ja Jesam Prisutnost, prije no što smo krenuli na putovanje kroz druge sfere naših individualnih kauzalnih tijela.

Bijela sfera je sfera kroz koju se naše duše. Kada naša duša nauči sve lekcije, uravnoteži karmu i upozna duhovne uvijete za uzašašće, ona završava sa smrtnim planovima i postaje besmrtna.

Bijelo svijetlo je Četvrta Zraka Boga. Ova Zraka je u službi Serapisa Beya, Chohana Četvrte Zrake i vladara Hrama Uzašašća u Luxoru, kao i Arkandjela Gabriela i Hope,  Moćnog Serafima,  Elohim Purity i Astera i  mnogih drugih uzašlih majstora i andjeoskih bića. Pojačana je na zemlji Petkom.

Dar Duha Svetoga poznat kao „činiti čuda“ spada u tu zraku. Čuda se dogadjaju kada je djelovanje intenzivne posvijećenosti usmijereno u bijelo svijetlo, čime se postiže promijena na fizičkom planu. Ova sfera sadrži Božansku Riječ koju Hindusi zovu „Vach“- mistični zvuk koji radja božansku kreativnost, kao što je zapisano u Evandjelju po Ivanu: „U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.“

Bijela sfera našeg kauzalnog tijela je kozmičko spremište nade, samodiscipline, sklada, poniznosti, nevinosti, čistoće i božanskog savršenstva. To se manifestira u svijetu oblika kroz fizičke znanosti, uključujući fiziku i kemiju, kroz discipline matematike i geometrije, te kroz arhitektonska i inžinjerska dostignuća koja su postignuta u drevnim i modernim civilizacijama.

Duše koje pojačavaju osobine bijelog svijetla tijekom života na Zemlji, imaju razvijeniju bijelu sferu u okviru njihovih kauzalnih tijela. To su umjetnici, glazbenici, kipari, arhitekti, planeri i onih koji je koriste, pročišćavaju i u svom radu koriste bijelu zraku božanske čistoće. Ona takodjer uključuje i one koji su služili u oružanim snagama- uključujući vojne i obrambene stratege, one koji rade na sigurnosti i u policijskim upravama, i sve one koji brane plamen života.

Bijelo svijetlo je vozilo za Božansku Majku u svijetu forme, a nalazi se unutar jezgre svakog atoma. Takodjer se nalazi u našoj baznoj čakri kao kundalini energija. Kada se intenzivna kundalini energija budi, ona privlači bijelo svijetlo Božanskog Oca iz centra kauzalnog tijela. Taj polaritet tvori kozmičku razmijenu izmedju alfa i omega energija, gdje svijetlost prelazi iz Duha u materiju , a tada iz materije u Duh, što dovodi do radjanja Kristove Svijesti u nama kroz djelovanje Duha Svetoga.

Vatreni tijek kozmičke čistoće uzdiže se spinalnim oltarom i priprema nas za uzašašće. To prožima ono što je prolazno i dijeli stvarno od nestvarnog u nama. Ona izmiješta ljudski ego svojom upornom voljom, intelektom, i ponosom, tako da možemo pronaći svoje pravo samopouzdanje u Boga. Kako se to duhovno ubrzanje odvija, mi ćemo otpustiti negativne navike zlouporabe bijelog svijetla, uključujući lijenost, usporenost, neurednost, samopovladjivanje, samosažaljenje, samoopravdavanje, kolebljivost, fanatizam, zlobu, rasipnost, rastrošnost i zlouporabu seksualne energije. Bijela svijetlost nam takodjer pomaže da premostimo podijeljenosti, tako da možemo obuhvatiti božanski Zakon Jednoga, gdje ljubimo Boga svim srcem, i naših susjeda poput sebe.

Plod našeg stabla života na bijeloj sferi našeg kauzalnog tijela je Sefirah Keter. Keter je Sefirah koju kabalisti nazivaju kruna, vrhunac duha, te ishodište božanskog plana. Ta Sefirah je Božanska svijest o samome sebi. U knjizi Kabbalah: Ključ svoje unutarnje snage (the book Kabbalah: Key to Your Inner Power, Elizabeth Clare Prophet) , Klare Prophet piše: „Kada god djelujete čistim srcem i neokaljanim motivima, želeći samo slaviti Boga, potičete množenje svoje bijele sfere, potičete protok svijetlosti Ketera u svijet.“

Naziv Keter znači „ja ću se očitovati u vanjskim dogadjanima“. Božje ime koje se povezuje sa ovim Sefirotom je Ehyeh Asher Ehyeh, što znači Ja Jesam taj koji Ja Jesam. Meditirajući na Keter i recitirajući to ime Boga pomaže prevazići otvoreni ili suptilni ateizam, uključujući i bilo koje ne-vjerovanje u Boga i spas svoje duše i da nam da pobjedu u ovom otjelovljenju. To nas oslobadja ponosa i pomaže nam proširiti istu poniznost, milost i oprost koji Bog proširuje nama, u našim odnosima sa drugima, preovladavajući spoticanja. Takodjer jača naše shvaćanje da svaka akcija koju poduzimamo u ovom svijetu proizvodi reakciju na svijetu neba, bilo dobro ili loše. Kroz Keter nalazimo ispunjenje hermetičke maxime „kako je gore, tako je i dolje“, i daje njegovu odgovarajuću izjavu „kao što je dolje, tako je i gore.“

Žuti Sefirot kauzalnog tijela je trajno mjesto Buddhe, i Uma Boga. Ta žuta zraka je zraka plamena božanske iluminacije, fokusirana kroz krunsku čakru. Naša krunska čakra je spiritualni centar kroz koji sidrimo svijetlo Buddhe. Kroz tu čakru, doživjet ćemo budičko prosvijetljenje i univerzalnu božansku svijest koja kaže: „Ja Jesam posvuda u svijsnosti Boga.“

Djelovanje žute zrake u drugoj sferi kauzalnog tijela i na krunsku čakru odvija se u izravnom djelovanju polariteta bijelog svijetla usidrenog u baznoj čakri i prvoj sferi kauzalnog tijela. Ova akcija žutog svijetla sabire svijetlo Božanskog Oca, u polaritetu do plamena Božanske Majke usidrenog u bijeloj zraci.

Ljudi koji imaju veliku žutu sferu u njihovim kauzalnim tijelima su proveli mnoge živote u potrazi i proučavanju znanja, i viših duhovnih znanja mudrosti. Negativne osobine koje spriječavaju širenje osvijeljavanja plamenom uključuju mentalnu tvrdoglavost, lijenost, gustoću, tvrdoglavost i indiskreciju, ne-želju za učenjem, za duhovnim razlučivanjem ili za povećavanje našeg jedinstva sa Bogom Ocem kroz „Ja i moj Otac smo Jedno“ svijesti koju je Isus podučavao.

Kada smo proširili plamen iluminacije kroz krunsku čakru postigli smo jedinstvo sa Ocem, koji nas podučava i priprema nas za slijedeći ispravan korak. Prakticirali smo prisutnost Boga. Usidrili smo Um Boga, kako je govorio Apostol Pavle: „ Dopusti da um bude s tobom kao što je bio sa Kristom Isusom.“ Sidrimo i proširujemo božansku svijest koja je sadržana unutar žute sfere našeg kauzalnog tijela kroz krunsku čakru unutar samog mozga koji blista zlatnim sjajem Kristove svijesti.

Žuta zraka plamena iluminacije služi Majstor poznat kao Lord Lanto, zajedno sa majstorom Confucius, Braćom Zlatnog Plašta, Arkandjel Jophiel i Christine, Elohim Apollo i Lumina, i mnogi drugi andjeli i uzašla bića. Darovi Duha Svetoga koji podpadaju kroz tu žutu zraku su darovi Riječi Mudrosti i Riječi Znanja. Eterička Sjedišta fokusa Plamena Iluminacije za planet uključuju Grand Teton Retereat i Katedralu Prirode u Kašmiru. U Grand Teton Retreatu Lord Lanto pomaže dušama blizanačkih plamenova da se ujedine na unutarnjim planovima za veću misiju službe čovječanstvu.

Plodovi našeg stabla života na žutoj sferi našeg kauzalnog tijela su Sefirot Hokhmah i Binah. Hokhmah je Sefirot mudrosti i Binah je Sefirot razumijevanja i objelodanjenja vanjskih izražaja ljubavi. Kada god preuzimamo novu razinu duhovnog razumijevanja i prosvijetljenja, mi umnožavamo moć žute sfere našeg kauzalnog tijela. Povećavamo protok Božje Mudrosti i Razumijevanja u svijetu.

Naziv Hokhmah znači „vječno postojanje“ , i ime Binah znači: „otkupljenje, sloboda i spasenje“. Božje ime povezano sa Hokhmah je Jah a ime Boga povezano sa Binah je YHVH, koji se naziva Elohim. Meditiranje na te Sefirote Hokhmah i Binah pomaže nam uskladiti se sa Umom Boga; imati taj um, kao što je Apostol Pavao rekao, koji je bio u Isusu Kristu. Hokhmah fokusira mudrost Božanskog Oca. Energija otpuštena kroz taj Sefirot nam pomaže transcedirati(nadići) osijećaj gluposti koji je matrica stavila iznad nas od strane palih, pri čemu dijelimo etiketu „glupo“ i drugim ljudima. Binah oslobadja sveobuhvatno razumijevanje Božanske Majke, da nas blagoslovi i iscijeli od osijećaja antipatije prema sebi i prema drugima.

Ružičasti Sefirot kauzalnog tijela je treća sfera koju otvaramo. Ova sfera sadrži energiju ružičaste zrake Božanske Ljubavi, koja je takodjer ukorijenjena u našoj srčanoj čakri.

Otkrivamo puninu discipline ljubavi koja nas vodi kako bi mogli davati i primati iz univerzuma, bez ometanja. Sada, ljubav Oca i Sina, koja je osnažena u žutoj sferi, se nastanjuje u srcu voljene djece koja drže zapovijedi Krista. Kontemplirajmo o „malo dalje“ demonstrirano od Saint Therese of Lisieux. Mi znamo da je naša snaga savršena u slabosti, kao što je Isus učio, i da je Božja milost dovoljna. Mi obgrljujemo djetinju svijest koja će nas odvesti u kraljevstvo nebesko, u ružičastu sferu kauzalnog tijela.

Božanska ljubav je izražena kao najčišća ljubav, milosrdje, suosijećanje i odgajanje. Ljubav je urodjeni plamen odgovornosti, gdje odgovaramo našom sposobnošću da budemo poput Njega, ljubimo kao što Bog ljubi. Uronjeni u plamen ljubavi, mi smo dionici Duha Svetoga, koji ultimno otapa sve što je protiv ljubavi, kao milosrdno djelovanje božanskog suda.

Majstor Serapis opisuje ružičastu sferu kao razvijajuću ružu. U diktatu 1981.kaže Ljubav Koja Ima Hrabrost da Bude, on objašnjava:

„ Krug latica ove sferične komore se kreće od najdelikatnije ružičaste osijetljivosti kroz srce novorodjene bebe, kucanje ptica u proljeće, osijetljivost šaputanja sunca, nježnost povjetarca, opterećenje srca voljene osobe. Nježne nijanse ružičaste i zlatno-ružičastog sjaja ovijajuće zrake u pokretu, a zatim kroz intenzivniju manifestaciju rubinskog svijetla i rubinske zrake, koja poput laserske zrake, kroči dalje u obranu ljubavi“. Serapis Bey uči da je Rubinska zraka bitan element ljubavi, kojom svi protuljubavni osijećaji poput npr. mržnje biva uhvaćena unutar same sebe i samoponištena.

Serapis uči da se ljubav ne uči. Ljubav jednostavno jest. I kada imamo prazninu u srcu, mi znamo da je Bog tu, i tada kažemo: „Lo, Ja Jesam ovdje ispod, onako kako si ti odredio gore“. Tu je ljubav za elementalni život, ljubav andjela, i ljubav o kojoj je Isus govorio kada je rekao, „ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas.“ Sreapis nam govori da možemo naći savršenu ljubav u srcu voljene osobe, pogotovo kada smo usredotočeni na Boga koji prebiva u tom srcu. Možemo je tražiti u majčinom osmijehu, u nježnosti oca, u slatkoći djetetove molitve navečer, ili u radosti u području osobnog izražavanja. Nalazimo je u algebarskoj formuli, čitanju zvijezda, pa čak i kroz jednostavne recepte koji donose radost onima koji sudjeluju u rezultatima. Mi je pronalazimo u pjesmi ptica u zoru, rosi na ruži, i kada meditiramo na rascvijetaloj prirodi.

Proširujemo ružičastu sferu kauzalnog tijela onda kada smo proširili božanske standarde ljepote, ko-kreativnosti s Bogom, velikodušnost, samoposvećenje, božansku utjehu, klanjanje Bogu, odanost, sposobnost njegovanja života, te održavanje plamena slobode kao ljubavi u akciji.

Blokirani smo doživljavanju Božanske ljubavi i ulaska u ružičastu sferu kada smo uključeni u mržnju, samomržnju, blagu antipatiju, iritantnost, tvrdoću srca, i svih samosabotirajućih konstrukcija koje dolaze iz neriješavanja unutar psihe.

Ljudi koji imaju snažno izraženu ružičastu sferu su oni, koji su u mnogim životima sudjelovali u iskazivanju suosijećanja u službi životu, kao i umjetnici koji nastoje razviti obrasce klasične ljepote, likovne umjetnosti i kreativne suradnje sa Bogom.

Arkandjeli Chamuel i Charity, Majstor Paul Venecijanski, Elohim Heros i Amora, Božica Ljepote i mnogi drugi uzašli majstori i Andjeoska bića pomažu nam pojačati ružičastu sferu Božanske Ljubavi. Dar Svetog Duha kroz otpuštanje ove zrake je dar raspoznavanja duhova. Možemo pozvati svake noći da budemo odvedeni u Retreat Paula Venecijanskog u Chateau de la Liberte i  Temple of Sun (Hram Sunca) Božice Liberty, gdje su naše duše podučavane na putu božanske ljubavi.

Plodovi našeg stabla života ružičaste sfere našeg kauzalnog tijela su Sefiroti Hesed i Gevurah. Hesed je Sefira ljubavi i milosrdja, a Gevurah je Sefira snage, namjere i božanskog suda. Kada god donesemo novi prirast božanske ljubavi, dobrote i ljubavi kroz Hesed mi umnažamo moć ružičaste sfere našeg kauzalnog tijela. Kada je priliv božanske ljubavi odbijen ili zlostavljan, vatra Gevuraha se spušta kao božanski sud da povrati ili poništi sve što je anti-ljubav. Kada izražavamo energiju Heseda slijedimo Isusove riječi, „Ne sudi da ti ne bi bilo sudjeno.“ Kada izražavamo Sefirot Gevurah, ispunjavamo Isusove riječi „ Zbog suda Ja Jesam dolazim.“ Ove dvije naizgled suprotstavljene pozicije rade u polaritetu da usidre cijeli spektar božanske ljubavi, od najnježnije ružičaste do najintenzivnije rubinske zrake. Meditirajući na te Sefirote pomaže nam otjelotvoriti mnogih vrlina ljubavi. Enrgija otpuštena iz Heseda pomaže nam transcedirati apatiju prema patnjama svijeta, postati suosijećajni poput Buddhe, tražeći spasenje i za ono naizgled nespasivo. Energija otpuštana iz Gevuraha nam pomaže da usvojimo disciplinu Boga, koji je „ obuzdavanje onih koje voli“. Mi razumijemo da kroz disciplinu Majke/Oca Boga smo postali učenici koji nastoje prevladati sve okrutnosti prema životu, iznutra i izvana.

Naziv Hesed znači „mogućnost, autoritet i tanscedencija“, i ime Gevurah znači „jak i silni“ Božje ima povezano sa Hesedom je El, a ime Boga povezano sa Gevurah je Elohim.

Sada se premiještamo iz ružičaste u Ljubičastu Sferu, razumijevajući da je energija ljubavi ovdje izražena kao ljubičasti plamen slobode.

Ljubičasti plamen je radostan, ispunjavajući aspekt Božije svijesti koji preobražava sve negativne stvari, oprašta naše grijehe protiv života i vraća dušu cijelovitosti božanskog plana. Kroz djelovanje ljubičastog plamena doživljavamo proročanstvo koje je izrekao Isus „ I Bog će obrisati  svaku suzu sa očiju njihovih i neće više biti tuge, jer će te stvari postati prošlost.“ Pročišćavanje ljubavi ljubičastim plamenom, grimizna mrlja se pretvara u suštinsku bijelu. Svaki erg energije koji je prošao kroz našu svijest tijekom tisuća godina prolazi kroz svetu vatru. To je inicijacija procesom vatre, ispitujući svaki čovjekov rad bilo koje vrste. Kroz ljubičasti plamen Duha Svetoga, sva energija koju smo koristili- Božja energija- je izuzeta od vanjskog oblaganja ljudske svijesti i poslana nazad u naše veliko kauzalno tijelo života.

Ljubičasta zraka kroz alkemijske ovlasti pretvara ljudske nečistoće svijesti u zlato Kristove Svijesti. To nas oslobadja od svakog vezivanja stanja tijela, uma i duše. To oslobadja naše ljudske energije zarobljene od davnine, negativnih spirala, te obnavlja naš savršeni vibracioni nacrt- elektron po elektron. Ljubičasta zraka je usidrena u našim čakrama na razini čakre sijedišta duše. Što više magnetiziramo tu spiritualnu zraku kozmičke slobode, to više je naša duša sposobna da ispuni tajne komore srca, gdje se odvija alkemijsko vjenčanje sa Kristovim Sebstvom, pripremajući nas na završno uzašašće u svijetlost.

Kada smo prizvali ljubičasti plamen kroz mantre, molitve, pjesme ili zazive, mi spuštamo ljubičaste energije dolje iz našeg kauzalnog tijela da nam pomogne u našim svakodnevnim životima. Ljubičasti plamen ispunjava široke otvorene prostore izmedju elektrona i jezgre atoma, gdje ostatci negativnih misli, osijećaja i energije bivaju akumulirani. Ti karmički ostatci mogu biti tako teški poput betona ili kao sluz, kao melasa koja se odlaže u našim stanicama i području aure, izazivajući fizičke degeneracije, mentalnu neposlušnost, tvrdoću srca, nedostatak osijetljivosti za potrebe drugih i ostalih duhovnih blokada. Što više zazivamo ovo svijetlo, inteligentnu tvar u ime sveg života, to više ubrzavamo našu svijest na eteričkoj, mentalnoj, emocionalnoj i fizičkoj razini. Ovo djelovanje duhovne slobode, pojačava bijeli plamen  suštine našeg kauzalnog tijela, pomaže nam da dovršimo nedovršene cikluse, tako da možemo izgraditi novi, bolji život za sebe i druge.

Usluge koje smo učinili pozivanjem ljubičastog plamena u svijet oblika se prikupljaju u našoj „kozmičkoj riznici“. Ljubičasti plamen koji pozivamo postiže duhovnu transmutaciju koju smo prizvali, a zatim se uspinje natrag u ljubičasto područje našeg kauzalnog tijela, umnožavanjem alkemije našeg Kristohoda.

Darovi Duha Svetoga koji su povezani sa ljubičastim područjem kauzalnog tijela su dar proroštva i dar činjenja čuda. Kroz djelovanje ljubičastog plamena širimo dar intuicije koji nam pomaže da se prisijetimo budućnosti i pomaže nam da očistimo cijelu našu svijest, kao i svijet za preciznu primjenu univerzalnih zakona.

Ljudi koji su akumulirali snažno usmijerenje ljubičaste zrake tijekom života na zemlji su oni koji su služili uspostavljanju slobode života s, kroz ispravno korištenje alkemije i duhovnih rituala, uključujući sveti red svećenika i svećenica loze Reda Melchizedeka. Medju mnogima koji su služili ljubičasti plamen, mi visoko poštujemo voljenog majstora Saint Germaina, Chohana Sedme Zrake i Vladara Doba Vodenjaka, koji je odlučio objaviti i sponzorirati ove božanske energije za čovječanstvo, u poslijednjem stoljeću.

Saint Germain je služio ljubičasti plamen slobode, alkemije i proročanstva kroz mnoga životna razdoblja na zemlji. Nakon što je uzašao on je obećao  duhovno postignuće kroz podršku čovječanstvu kako bi mogli svijesno primiti svijesnost ljubičastog plamena. Saint Germain je izabrao sponzorirati ovu objavu božanske energije za čovječanstvo da bismo mogli eksperimentirati sa alkemijom samo-transformacije kroz tu svetu vatru. Danas, postoji najmanje milijun duša,  na unutarnjim ili vanjskim razinama koji su svijesni ljubičastog plamena ili imaju ekvivalent ljubičastog plamena, čak i ako mu ne znaju ime. Neki pozivaju ljubičasti plamen. Oni vide svijetlost, oni su mu privučeni, i oni ga magnetiziraju u svoje aure iz vlastitog kauzalnog tijela.

Saint Germain služi sa svojim blizanačkim plamenom, Lady Master Portia, sa Arkandjelom Zadkielom i Svetom Ametist, sa Elohim Arkturusom i Viktoriom, i sa mnogim drugim majstorima i andjelima. Njihov cilj je proširiti svijest o ljubičastom plamenu ovdje dolje, jer ljubičasti plamen je ključ za dovodjenje u Zlatno Doba Vodenjaka. To zlatno doba se već dogadja u eteričkim sjedištima i gradovima na nebeskom svijetu iznad ovog planeta. To je prorokovano kroz spuštanje „Novog Jeruzalema“ i to je Božanska Volja za čovječanstvo. Igramo svoju ulogu u ovom božanskom planu svaki puta kada smo pozvali djelovanje sedme zrake kroz mantre, dekrete i pjesme posvećene ljubičastoj vatri.

Naše duše se podučavaju u alkemiji ljubičastog plamena noću, kada posijećujemo eterička učilišta majstora ljubičastog plamena, dok spavamo, uključujući Spilju Simbola i Hram Pročišćenja gdje se okuplja Svećenstvo Melchizedeka. Možete pozvati Arkandjela Mihaela i andjele ljubičastog plamena da vas odvedu na ove duhovne vježbe tijekom sati spavanja, u skladu sa Božjom voljom za vašu životnu nit.

We also invite you to partake in invoking the miracle violet flame each day on internet radio at www.blogtalkradio.com/violetflamemiraclesYou may also visit our website, www.violetflamemiracles.com to read more about the benefits of giving violet flame mantras and expanding that sphere of your causal body.

Plod našeg stabla života na ljubičastom području našeg kauzalnog tijela je Sefirah Tifaret. Na višim razinama stabla života, možemo kontaktirati  božansku prisutnost Ja Jesam koji Ja Jesam, kako se to kaže u Bibliji, koji ne može sadržavati grešnost. Tifaret, srednji na stablu života, je Sefirah Božanskog Sina, univerzalnog Krista koji posreduje izmedju Boga i čovjeka; univerzalni Vishnu koji čuva i održava sav život.

Božanski posrednik zahtijeva prije trona Boga, prije viših Sefirota, u ime svih života koji su još u stanju  postajanja. Ova alkemija opraštanja i transmutacije oslobadja dušu i omogućava joj da se popne više na ljestvici božanske savršenosti. Kao što je Isus rekao: „Budite savršeni, kao što je i vaš Otac na nebu (u višim sferama i Sefirot ovog tijela) savršen.“ Kroz milosrdno posredovanje Tifareta primamo poticaje da rastemo više i otpuštamo grijeh iz naše svijesti. Isusov učenik Ivan je svjedočio djelovanje Tifareta kada je napisao:“ Jer Bog nije poslao svog Sina na svijet da sudi svijetu; već da bi po njemu svijet bio spašen.“ Krist, Božanski Sin, Tifaret, koji je bio utjelovljen kao Isus, dolazi svakom čovjeku kao put, istina i život- uspinjući se stablom života, uspinjući se spinalnom stabljikom.

Naziv Tifaret označava „strastvenost, i esenciju Boga“. Majka Tereza je opisala tu „strast“ kao ljubav Krista, kada je rekao: „ Unaotoč svim slabostima, Bog je u ljubavi s nama.“

Ime Boga koje asocira sa Tifaretom je YHVH, koje je izraženo kao Adonai. Meditirajući na Tifaret nam pomaže očitovati Božansku ljepotu i sklad naše temeljne i esencijalne prirode, tako da možemo prevladati ružnoću i hirove jednog života koji nije u skladu sa božanskim ciklusom manifestacije. Ljubičasti plamen je duhovni čin opraštanja i preobrazbe koji nam pomaže da pronadjemo jasan put za Tifaret, za Božansku Ljepotu i manifestaciju. Prema riječima Izaije: „VI pripremate put Gospodinu.“

U Grimiznoj i Zlatnoj Sferi kauzalnog tijela možemo pronaći praktičnu primijenu ljubavi kroz službu i usluge. Ta zraka je fizički usidrena u našem fizičkom tijelu putem naše solarne čakre.

Čakra solarnog plexusa je mjesto gdje se vežemo za naše emocije i nit osijećaja. Ova čakra je kreirana kao „sjedište sunca“ unutar našeg auričkog polja i namijenjena je da bude sjajan štit zlatne energije, solarni neprolazni prsten  („ring-pass-not“)iznad donjeg abdomena. Za mnoge ljude, madjutim, je ovo područje često suočeno sa pomiješanim energijama pobune, uznemirenosti, straha i nemira. Kada zovemo grimizni plamen da očisti naše izazovne emocije, možemo povratiti našu duhovnost, pečat našeg solarnog plexusa i sidriti osijećaj dubokog trajnog mira. To je proročanstvo dao Isus kada je rekao: „ iz naših trbuha će teći rijeke žive vode.“ Takva je alkemija grimizne i zlatne zrake i Princa Mira. Kada je plexus zapečaćen u svijetlu, postaje rezervoar po svim pitanjima božanskog mira.

Grimizna i zlatna zraka takodjer fokusira božanske energije bratstva i služenja i usluga. To je Isus podučavao svoje učenike kada je rekao „Tko će biti najveći medju vama neka bude sluga svima.“ Mandat za one koji služe u grimiznoj i zlatnoj zraci je „Ich dien. Služim. Ja sam čuvar brata svoga. Nije sluga veći od svog Gospodara, koji je Krist nerodjeni u srcu braće.“

Grimizna i zlatna zraka širi se u nama kako i mi nastojimo biti srce, glava i ruke Boga gdje god su potrebni. Kao što je Sveta Tereza Avilska napisala „ Krist nema tijelo sada, nego tvoje. Niti ruke, niti stopala na zemlji, osim tvojih.“ Ovo shvaćanje je odijeknulo i Dannionu Brinkeleyu nakon njegovog iskustva blizu smrti. Dannion voli reći ljudima:“ Ako Bog nije danas mogao doći ili ti poslati, koja je razlika koju ćeš učiniti?“

Naša služba na testiranjima grimizne i zlatne zrake je kada god mi možemo biti nesebični i žrtvovati svoje osobne „manje“ motive i želje za veće dobro koje traži da se izrazi kroz nas. Istinska služba i usluga omogućuje volji našeg višeg sebstva da se očituje kroz nas.

To je teška inicijacija za nas koja testira naše emocije- možemo li otpustiti želju koja kontrolira naše vanjske okolnosti sa stajališta ljudskog ega.

Isus nam je pokazao put kroz ove inicijacije, kada je molio: „ Oče, pusti neka ova kupa prodje pored mene. Ipak, ne moja volja već Tvoja bit će učinjena.“ Trebamo „otpustiti i dopustiti Boga.“, i usmijeriti svoje emocije na Boga. Pitali smo za  razapinjanje, „dati do boli“, kao što je Majka Tereza rekla. Povreda dolazi iz potrebe da se otpusti na ponosu zasnovane vezanosti i naši ljudski mehanizmi kontrole, uključujući ocijenjivanje kakve bi stvari trebale biti. Moramo postati Dobri Samarićani i shvatiti razliku kada vidimo potrebu, čak i kada je ono što je potrebno neugodnost za naša ljudska stajališta.

Mi predajemo božanskoj volji da manifestira kroz nas, poput malog djeteta držeći majstorovu ruku, slijedeći vodjenje: „ Tek kada postanete kao malo dijete, vi ćete ući u kraljevstvo nebesko.“ Kroz taj samo-prazneći proces, Bog postaje sve. Naša ljudska odvojenost se rastapa u ništavilo. Mi se u potpunosti poistovijećujemo sa unutarnjim svijetlom, i radosno idemo naprijed sa dječjom jednostavnosti, potpuno ovisni o Bogu.

Mi volimo Boga „svom našom dušom, srcem i umom“, kao što je Isus učio, i volimo bližnje svoje poput sebe samih. Puni zamah i snaga božanske želje ispunjava naše emocije i oslobadja se kroz naš solarni plexus kao rijeka žive vode. Mi spajamo naše želje uz Božju želju da bi bio Bog, u svim našim mislima, osijećajima i postupcima. Zatim, moćne energije naših emocija uključujemo u višu brzinu božanskih energija u pokretu, doživljavajući novu razinu samokontrole i duhovnog osnaživanja.

U knjizi Intermediate Studies of the Human Aura, majstor Djwal Kuhl objašnjava da su energije spuštene iz tijela želja Boga koje su usidrene u našem solarnom plexusu neograničene u izdavanju blagoslova čovječanstvu. Ove subliminarne energije umnožavaju naše talente, riječi i rad, bez obzira da li je naša darma jedna od onih iscijeljujućih ili od znanosti, odnosno donosi natrag obilje, ili podržava umjetnost i kulturu Božanske Majke.

Mi sada djelijemo kao istinski ko-kreatori sa našim božanskim sebstvom i doživljavamo radost svetosti, radost Gospodina, radosne energiju uskrsnuća koja slijedi razapinjanje tvrdoglavog ljudskog ega. Purpurna i zlatna zraka- usidrena kroz naš osijećajni svijet, kroz solarni plexus, za umnožavanje energija života- postala je ključna za pobjedu naše besmrtnosti.

U njegovom diktatu The Emerald Tablet of the Heart (Smaragdne Tablice Srca) , majstor Hermes Mercurius Trismegistus piše: „ Do osnivanja sunca  jedne želje unutar tijela želja, sva energija i život koji si ikada poslao će žuriti kući prema centru tog mjesta sunca.  Jednousmijerena želja biti Bog, njegov izaslanik,  njegov glasnik, njegova manifestacija- ta jednousmijerenost rezultira trenutnom manifestacijom iz Magneta Velikog Centralnog Sunca , velikog sunčevog diska. Centriranje, zatim kroz tijelo želja, sva karma i negativna i pozitivna, sva energija ikad kvalificirana Riječ ili Rad vraća se Suncu otkupljenja.“

Ljudi koji imaju snažne vibracije  grimizne i zlatne zrake, i veliku grimiznu i zlatnu sferu u njihovim kauzalnim tijelima, služili su kroz mnoga životna razdoblja u pomaganju drugima. To uključuje ministre, misionare, vodje zajednica, iscijelitelje, učitelje, psihologe, terapeute, zakonodavne savjetnike, sociologe, javne službenike, one koji rade u zdravstvu i socijalnoj skrbi, i ono što je najvažnije, majke i domaćice.

Grimiznu i zlatnu sferu takodjer imaju oni koji su majstorirali govor i komunikaciju. Kroz ovu zraku možemo izraziti suosijećanje, nježnost i osijetljivost prema drugima. Darovi Duha Svetoga koje donosi ova zraka su darovi različitih vrsta jezika i darovi tumačenja jezika.

Još jedan ključni aspekt grimizne i zlatne zrake odnosi se na provedbu zakona i pravde, što uključuje pravnu obranu onih koji pate od ruku drugih koji manipuliraju zakon iz sebičnih, nepravednih i zlih svrha. Ljudi koji su postigli majstorstvo grimizne i zlatne zrake su usidrili veću količinu svojeg Kristohoda. Na taj način, oni postaju duhovno osnaženi osporavati tamu i obmane koje se suprotstavljaju svijetu držača svijetla. U svom sučeljavanju sa tamom, grimizna i zlatna zraka postaju djelovanje božanskog suda protiv tame koja ne smije prevladati.

Grimiznu i zlatnu zraku služe Isus, Lady Majstor Nada, Arkandjeli Uriel i Aurora, Elohim Peace i Aloha, i mnogi drugi majstori, andjeli i sveci koji su proširili tu sferu božanske svijesti. Možemo naučiti puno više o ovoj sferi svijetla posijećujući Lady Nadin Hram Ruža, Arabian Reatreat i Hram Mira, noću, tijekom sna.

Plodovi našeg stabla života grimizne i zlatne sfere našeg kauzalnog tijela su Sefirot Netzah i Hod. Netzah je Sefirot izdržljivosti, pobjede i uskrsnuća. Hod je Sephira sjaja, veličanstvenosti i predaje, na slavu Boga. Ime Hod znači „ vrhovni zapovijednik iznad nebeskih i zemaljskih snaga.“

Na ovoj razini stabla života, mi vježbamo božansko djelovanje o kojem je Isus govorio: „ Dolazim ne donoseći vam mir, donosim mač“. Isus, Princ Mira, otkriva kroz ovu izjavu da je akcija mira dvosijekli mač, dijeljenjem stvarnog od nestvarnog, i odvajanja kukolja od žita. Mi držimo taj mač božanskog sjaja i veličanstva, i puštamo vatru Netzah i Hoda, da povrate energije rata, kako bi se prerezale i ograničile ovlasti vrhovništva tame kako bi prestao rat brata protiv brata diljem svijeta.

Božje ime povezano sa Netzah je YHVH Tzevaot, izgovarano kao Adonai Tzevaot i prevodi se kao „Jahve nad Vojskama“ (ili „Lord of Hosts“) Božje ime povezano sa Hodom je Elohim Tzevaot, preveden kao „Bog nad Vojskama“ („God of Hosts“). Kada pozivamo ta dva imena Boga, mi pozivamo vojske Neba, da porazi zaraćene, oboje, kako medju našim članovima, tako i na planetarnoj razini. To je akcija čišćenja koja nam u konačnici pomaže unijeti u svijest istinsko bratstvo koje je postalo zaštitni znak Vodenjaka.

Što više meditiramo na Sefirote Netzah i Hod, više ćemo shvatiti najviše izraze slave i uspijeha. Prevladat ćemo ljudsku požudu i pohlepu povezanu sa ambicijom, kao i zapovijedanje našeg ljudskog ega i inspririrati čudjenje i divljenje.

Naš rad, posvećen slavi Boga, postaje „ponuda mogućnosti“ koja donosi sudjenje vatrom i postiže trajnost prisutnosti Boga.

Sada ulazimo u Zelenu Sferu kauzalnog tijela, gdje se nalaze božanske energije iscijeljenja, istine, znanosti i vječne mladosti. Zelena zraka je potraga za božanskom znanošću, Istoka i Zapada, koja donosi cjelovitost i majstorstvo u četiri niža tijela, čovjekovo eteričko, mentalno, emocionalno i fizičko tijelo. Sadržan u toj sferi je moćni Smaragdni Matrix koji tijelu donosi ozdravljenje tijela, uma i duše, izdizanje naše psihe i oslobadjanje od podvijesnih laži kako bi naši osijećaji mogli odražavati ljubav Božju.

Majstor Serapis podučava da dok putujemo kroz zelene sfere kauzalnog tijela, inicijacije vatre i vode se sintetiziraju i ujedinjuju u našem srcu, otpuštajući dvostruko svijetlo Škorpiona (element voda- duh nesebičnosti) i Strijelca (element vatra- duh pobjede). Kroz zelenu zraku, suština vatre našeg eteričkog nacrta se spušta u element vode našeg emocionalnog tijela. To sidri dublji osijećaj cjelovitosti u naš osijećaj svijeta, tako da ne dotičemo tamu koja se pojavljuje iznutra i izvana. Kao što smo savladali emocije, mi postajemo gospodari astralnih, a potom fizičkih ravni. Hodamo zemljom našim osobnim svijetlom osobnog Kristohoda koje emanira iz auričnog polja, prkoseći svijesti smrti i obrtanju spirale raspada.

Zelena zraka otapa nepovjerenje. Ona razbija naš osijećaj ograničenja. Kada smo suočeni sa prijetnjama, teretom, kušnjom i iskušenjima, možemo doživjeti novu razinu neuništivosti Božjeg plamena. A kada naš osijećaj svrhe postane izobličen, možemo pozvati, u ime Isusa Krista, andjele smaragdo-tirkizne zrake da zapečate naš um tako da bismo se mogli bolje nositi sa stresnim situacijama života.

Zelena zraka je ekstremno praktična. Ona obuhvaća geometriju, matematiku, dizajn, projektiranje, inžinjering, muziku i umjetnost. Takodjer ima veze sa stvaranjem i održavanjem okruženja koja podržavaju život i pomaže onima koji su u našoj skrbi. To uključuje i rad za život, kupnju hrane, kuhanje i održavanje kuće. Svaki puta kada pospiješujemo nešto dobro od duha do materije i širimo to svijetom, mi gradimo Grad Četverokuta (Foursquare=što može podrazumijevati i 4 kvadrata, apsolutnu stabilnost i čvrstinu)i hram ljepote, omogućujući vanjsku manifestaciju kao odraza unutarnje ljepote duše.

Zelena sfera  se spušta u manifestaciju kroz sve-videće oko Boga. Zelena zraka je proniciva akcija istine i božanske vizije koja predstavlja život slobodan od ropstva. To aktivira našu čakru trećeg oka. Inicijacija trećeg oka ima veze sa držanjem Bezgrešnog koncepta za druge. Postajemo slobodni od naših prošlih impulsa pogrešnog vidjenja, krivih osijećaja, krivog procijenjivanja i osijećaja krivnje. Učimo vidjeti i brinuti za druge, bez omalovažavanja. Što više učimo koristiti korektno naše treće oko, više ćemo uočiti krivo gledanje i na temelju činjenja prosudbi Isus je rekao: „Ne sudite, da vam ne bi bilo sudjeno. Prvo uzmite iver iz svog oka, a tada ćete vidjeti jasnije izvaditi trun iz oka svoga brata.“

Majka Marija objašnjava što znači držati se Bezgrešnog koncepta u njenom diktatu: The Science of  the Immaculate Concept(Znanost o Bezgrešnom Konceptu). Ona kaže: „ Za sve od Boga što vidite i potvrdjujete na račun čovječanstva, upisano je u Knjizi Života kao tvoja svijest sebstva kao Boga. Tako da sve ono što tvrdiš za druge, sam postaješ… I taj zakon je takodjer izražen kroz molitvu:“ Oprosti nam grijehe naše kao što i mi opraštamo onima koji čine prijestupe protiv nas.“ U omjeru u kojem duša oprašta sve u svom krugu poznanika, tako i Bog oprašta duši…Životni vijek nakon životnog vijeka, duša mora doći na mjesto gdje su njeni vlastiti nedostatci rezultirali manifestacijom kaosa i zbunjenosti. Kada duša osudjuje kaos i konfuziju, ona se veže još jednom sa istim uvijetima. Ali, kad duša potvrdjuje Boga-Kreatora, izvornu matricu, nacrt života iza svakog nesavršenog oblika, onda potvrdjuje svoje oslobadjanje od samonametnutog ograničenja.“ (Pearl of Wisdom Vol.17 No.51)

Zelena sfera uzročnog tijela je sfera iscijeljivanja. A ključ za iscijeljenje jest spustiti dolje svijetlo cjelovitosti koje smo već utjelovili na višim oktavama postojanja- vlastitu individualnu smaragdnu matricu. Držeći snažnom tu matricu originalne božanske savršenosti, smanjujemo tu matricu u materiji.

Zelena sfera slijedi grimiznu i zlatnu sferu služenja i usluga, jer da bismo postali pravi iscijelitelji moramo odustati od područja sebičnosti koja nas spriječavaju u otpuštanju tudjih pogrešaka. Moramo biti u stanju vidjeti i služiti drugima kao što to Bog čini, ne dovodeći ništa u pitanje ili  ljutnju. Kada držimo koncept Bezgrešnosti i opraštamo sebi i drugima, iscijeljivanje može početi. Mi ćemo ispraviti boli iz prošlosti, jer poštujemo sebe i druge na način kako to Bog čini.

Zelenu zraku služi Elohim Cyclopea i Virginia, Arkandjeli Raphael i Majka Marija, Majstor Hilarion koji je bio utjelovljen kao Saint Paul, Pallas Athena i legije istine, i mnogi drugi majstori i andjeoska bića. Dar Duha Svetoga na ovoj zraci je dar iscijeljenja.

Ljudi koji služe na zelenoj zraci su misionari, učitelji , Božje sluge u iscijeljivanju, znanstvenici, inžinjeri, matematičari, glazbenici, kao i stručnjaci za računalne i svemirske tehnologije. Zelena zraka obuhvaća znanost i regeneraciju, snagu egzorcizma i praktično ostvarivanje božanskih zakona protoka energije. Zelena sfera takodjer ima veze sa duhovnim zakonima koji reguliraju brojnost i upravljanja novcem u fizičkoj stvarnosti. Što više sidrimo božansku harmoniju i upućujemo poziv Bogu, ubrat ćemo veću žetvu dobrih plodova sa stabla života i povećati izobilje.

Ljudi koji imaju snažne energije na zelenom području kauzalnog tijela su služili  stoljećima plamen božanske istine i iscijeljivanja. Oni govore istinu u sami centar mraka, bez brige za ugled i popularnost. Poput Svetog Patrika, oni se izlažu padu i „uzimaju Zmiju“. Oni takodjer nastoje pobijediti sve negativne aspekte sebe , eliminirajući jedan po jedan iz svoje svijesti, da bi se vratio u cjelovitost, kako bi se ponovo ujedinio sa Bogom na dubljoj razini.

Možemo pojačati našu svijest o zelenom području meditirajući na geometrijskim oblicima, na molekularnoj strukturi tvari pronadjenih u kristalima, slušajući prirodni i skladan ritam klasične glazbe, kao i ritam sfera. Takodjer možemo povećati razumijevanje zelene zrake pohadjajući Hram Istine i Arkandjela Rafaela i Majku Mariju u retreatu za iscijeljivanje u Fatimi, dok naša tijela odmaraju kroz noć.

Kada smo proširili postignuća kroz zelenu zraku, glavna zamka sa kojom se suočavamo je ponos. Majstor Hilarion govori o tome u knjizi

Lords of the Seven Rays( Gospodari Sedam Zraka). „Koja će biti vaša neto dobit, ako je sve što vidite ispraznost?“, pita on, „ Što će biti vaša neto dobit kad stojiš gol kao što si došao na svijet, kada se vratiš? Neto dobit je vrlina radova i milost da si bio dolje iskovati trajni identitet u Bogu.“

Iscijelitelji, govornici istine, i oni koji slijede božansku znanost moraju takodjer raditi na spasu duše, i za slavu Boga- ne pretjerivati u umanjivanju sebe. Moramo prevladati težnju da proslavimo sebe i mislimo kako smo izvršitelji. Moramo utjeloviti kvalitetu poniznosti, i postati kao malo dijete koje, Isus je rekao: „ će ih voditi.“

U konačnici, zelena zraka daje nam moć preobratiti mnoštvo, kada prodjemo sedam inicijacija koje je Isus povjerio svojim učenicima. To su:

*Moć propovijedanja-- 'Podjite po svijetu i propovijedajte evandjelje svemu stvorenju'.

*Moć opraštanja grijeha krštenjem—'Tko vjeruje i pokrsti se bit će spašen.'

*Moć egzorcizma—'u moje ime, oni će izgoniti djavle.'

*Moć pretvorbe—'I oni će govoriti novim jezicima.'

*Moć sudjenja (palim) andjelima—'I oni će uzimati zmije.'

*Moć cjelovitosti—'i ako popiju bilo što smrtno, neće im nauditi.'

*Moć iscijeljivanja—' oni će polagati ruke na bolesne i oni će ozdraviti.'

Jer, kao što je zabilježeno, Isus je pozvao dvanaestoricu učenika i dao im ovlast nad nečistim duhovima, da ih izgone i da liječe svaku vrstu bolesti i sve bolesti: „Bolesti liječite, mrtve podignite, gubavce očistite, zloduhe izgonite. Slobodno si primio, slobodno daj.“ Takva je alkemija, odgovornost i puna manifestacija zelene sfere.

Plod našeg drveta života zelene sfere našeg kauzalnog tijela je Sefirah Jesod, što znači temelj. Na ovoj razini stabla života, mi uspostavljamo duhovni temelj za život koji prožima i koji se izražava kroz naše misli, riječi i djela. Gradimo našu kuću na stijeni, a ne na pijesku, kao što je Isus učio. Mi  prevladavamo nestabilnosti i iscijeljujemo nefunkcionalne uzorke naše duše i sve neravnoteže.

„Stoga, tko god sluša ove moje riječi, i izvršava ih kao mudar čovjek taj gradi kuću na stijeni. Kiša pada prema dolje, potoci bujaju, vjetrovi pušu i ruše se na kuću, ali ona neće pasti. Jer je imala svoje temelje na stijeni. No svaki onaj koji sluša moje riječi a ne posluša ih, je kao onaj koji gradi kuću na pijesku. Kada kiše padnu, i potoci narastu i vjetrovi zapušu i sruče se na kuću ona će se srušiti u velikom sudaru.“

Postoje dva imena Boga povezana sa Jesodom—El-Hai, što znači „Bog živi“ i Shaddai, što znači „Svemogući“.

Sada ulazite u Plavu Sferu  kauzalnog tijela. Plava sfera sadrži u sebi energiju Božanske moći, vjere, zaštite, savršenstva, odlučnosti, discipline, dobre volje i poslušnosti Božjoj volji. Suština ovog područja je kvaliteta koja je oslikao Isus u Getsemanskom vrtu, kada je rekao:“ Oče, dopusti da ta kupa prodje pored mene, ipak, ne moje već Tvoja Volja će biti učinjena.“

Plava zraka je plamen odanosti i predanosti višem božanskom principu i pozivu. Ovdje ćemo se probuditi kroz božansku odgovornost naše karme, i ubrzavanjem vršenja naših dužnosti i odgovornosti ispuniti naš unutarnji plan.

Majstor Morya, koji služi plavi plamen Božanske Volje, objašnjava da je djelovanje plave zrake poput kože na našem tijelu. Pečati nas i zadržava  sve što je unutar nje. Plava sfera je završni prsten našeg drveta života, sadrži kodiranja i drži ravnotežu ostalih šest zraka. Nismo dobili tu finalnu inicijaciju moći sve dok nismo dokazali sebe kroz cijelo kompletiranje kauzalnog tijela. Kako putujemo kroz sfere kauzalnog tijela do ove točke, Bog nam daje maksimalnu mogućnost ovlasti nad samima sobom i našim energijama, tako da kada božanska snaga dodje do nas, mi koristimo tu energiju mudro i dobro.

Inicijacija moći je inicijacija Sinovljeve pokornosti Ocu, i jedinstvo sa njegovom voljom. Pravo korištenja moći Isus je demonstrirao kada je rekao „ U mom Ocu mi smo Jedno. Ja sam Volja koju moj Otac manifestira. Moje vlastito sebstvo ne čini ništa. To je Otac u meni koji čini rad.“ Isus je obznanio izvor te moći—Boga—u ljubavi, poštovanju i poniznosti.

Poniznost i dobra volja prema ljudima je suština Božje Volje. Gautama Buddha je učio da bez dobre volje, ni ko-kreativnost s Bogom se ne može dogoditi. Dobra volja je temelj za sve božanske aktivnosti usidrena u svijetu oblika. Kada smo u mogućnosti koristiti snagu bez oholosti i ambicije, bez želje da se kontrolira i manipulira ljude, bez pokušaja da se preuredi svemir našim vlastitim dizajnom nego po Božjoj volji, možemo proći inicijaciju plave sfere. To je plašt, „vrh sposobnosti“  da se manifestira kao nova mogućnost činiti Božju riječ i rad u svijetu oblika.

Morya kaže da poslušnost nije ropstvo lanaca. To je zapravo ključ našeg uspijeha. U knjizi , Lords of  the Seven Rays,piše: „ Otpusti tada, tvoje osijećaje posesivnosti nad svojim životom! Otpustite  značenje osijećaja grijeha i pobune, mizernu volju da se samostalno povlašćujete i izazivate ropstvo. Vidite volju Božju kao sveprisutnu i potpunu, sveti ritam otkucaja Srca Isusovog u svom vlastitom. Znajte i razumite  da predaja ne znači zaborav, nego točku početka i veće radosti.

Poslušnost Bogu ostvaruje se u ljubavi i repolarizaciji naših života polarisu bića, našoj osobnoj Moćnoj Ja Jesam Prisutnosti. Voljeti poslušnost našem božanskom je razlog  ispunjavanja Zakona našeg bića. To nas uskladjuje sa našim unutarnjim nacrtom i na mali glas iznutra koji nas s ljubavlju vodi , svaki korak na putu kući. Mi se uskladjujemo sa tom sviješću i primamo zaštitu i polje sile od Ja Jesam Taj Koji Ja Jesam.

Ova plava sfera i zraka su usidreni preko našeg centra moći, grlene čakre, gdje ćemo vježbati autoritet- moćni fohat Božje moći i volje.

Govorimo čistu istinu koja je usidrena u zelenom području. Magnetiziramo moć Božanskog trostrukog plamena usidrenog u našem srcu koji mijenja negativne svijetske prilike. Mi odgovaramo na Božja obećanja, zabilježena u knjizi Izaije: „Pitajte me o stvarima koje dolaze po mojim sinovima, i odnosi se na rad mojih ruku   zapovijedjeno od mene.“ Nudimo mantre, dekrete, izgovorene molitve i pjesme Bogu. Mi vježbamo moć Riječi, udružujući ih sa vlastitom slobodnom voljom.

U plavoj sferi, u potpunosti utvrdjujemo identitet božanske samosvijesti koji vizualiziramo kroz zelenu sferu. Plavi plamen je dijelovanje zaštite, savršenstva i božanskog usmijerenja koje je vrlo blizu fizičkom planu. To nas osnažuje i jača kroz vjeru.

Vrline i postignuća pohranjeni u našoj plavoj sferi odredjuju naše osnaživanje plave zrake u našem svakodnevnom životu. Što se više božanske volje očituje u svakodnevnom životu, više smo potaknuli naš osobni „potencijal moći“. Ljudi koji imaju velike plave sfere u kauzalnom tijelu radili su u dobroj vjeri i koristili pravo slobodne volje kroz mnoge živote. Oni su pokazali dobru volju prema drugima svojim postupcima i oni takodjer imaju snažan poriv samostalnosti na prvom mjestu. Majstorirajući svoju svijest i motive, oni su tada u mogućnosti pravedno upravljati drugima sa osijećajem dobre volje i poštene igre(fair play). To uključuje državnike, one koji su služili Božju volju kao vladari naroda, te u ostalim dijelatnostima upravljanja, menadžmenta i opskrbe.

Plavu zraku služi Majstor Morya, Arkandjeli Michael i Faith, Elohim Hercules i Amazonia, i mnogi od majstora i andjela koji utjelovljuju plamen Božanske volje. Naše duše treniraju kroz plavi plamen prevladati sumnje i neodlučnu svijest , povećati je u vjeri i žaru, te u konačnici primiti „moć iz Visina“ nastaviti ići u Božje ime. Takodjer, tijekom spavanja, moguće je pohadjati Hram Good Will u Dajerlingu i Hram Vjere i Zaštite.

Plod našeg drveta života na plavoj sferi našeg kauzalnog tijela je Sefirah Malkut Shekinah. Ta Sefira se razumijeva kao „kraljevstvo“ u okviru materijalne ravni. Malkut je povezan sa Božanskom Majkom u svijetu oblika, a ime Boga povezano sa Malkut je Adonai, što znači Gospodin. Pozivamo Gospodina kroz Arkandjela Mihaela da brani Božansku Majku i njezini potomstvo od Tiamat i stražnjih bičeva iz zmajeva repa. Nadilazimo negativnu svijest materijalizma i prevladavamo zamke, iskušenja i fizičke ovisnosti života. Sidrimo veći osijećaj kraljevstva unutar naše vlastite svijesti, kao Shekinah Glory aludira Isus u svojim učenjima o Majci, kako je zabilježeno u The Life of Saint Issa (Život Svetog Ise):

„Slušajte onda, ono što vam kažem: Poštujte ženu, jer je ona majka univerzuma, i sva istina božanskog stvaranja leži u njoj. Ona je temelj svega što je dobro i lijepo, jer je ona  zametak i života i smrti. O njoj ovisi cijelo postojanje čovjeka, jer ona je njegova prirodna i moralna podrška. Radja vas usred patnje. U znoju čela ona vas odgaja, i do svoje smrti uzrokuje joj najveće tjeskobe. Blagoslovi je i obožavaj, jer ona ti je jedini prijatelj, tvoja jedina podrška na zemlji.“

Žena, kao „majka univerzuma“ je vanjski izražaj božanske ženstvenosti koja izlazi iz Malkut da blagoslovi muškarce i žene podjednako, i ojača sav život.

Mi sada otvaramo mistične velove tajnih zraka, smještene izmedju bijele i žute sfere našeg kauzalnog tijela. Naše putovanje kroz sedam vanjskih sfera kauzalnog tijela je Alfa energija potiska i inicijacija. Sada, možemo lagano prodrijeti u unutarnje dimenzije tajnih zraka što je naš Omega povratak i inicijacija. Za ulazak u sferu pet unutarnjih tajnih zraka i otpuštanja svijetla u svijet zahtijeva predhodno majstorstvo i duhovna postignuća sedam vanjskih zraka. Ljubičasti plamen je takodjer način kojim naša duša može ući u ove sfere svijesti. Ljubičasti plamen je sredstvo prijenosa iz jedne oktave—ili neba—do druge. Što više pročišćavamo našu svijest pozivajući Ljubičasti plamen, više ćemo pripremiti svoju dušu za ulazak u ove sfere.

Vatrena energija pet tajnih zraka okružuju Svetinju nad Svetinjama JA JESAM KOJI JA JESAM. One se uvlače u duboke utore u bijelo-vatrenu srž bića u Bogu, u kojem ćemo čuti i otkriti naše tajno ime, fohatic vibracije i ključ koji je naš jedinstveni božanski nacrt. Tajne zrake su prozirne, prelijevajuće, raznobojne, pastelne zrake sa kvalitetom kristala. One su gradacije svijesti, izmiješani plamen kao draguljima svijetlosti sa sjajem majke-bisera . Moćni Kozmos ih opisuje da imaju moć dijamanta, a ipak su nježni poput vjetra i kiše.

Vatrena jezgra gdje plamen tajnih zraka pulsira je uvijek u pokretu kroz djelovanje ljubavi Svetog Duha. Uslijed tog ubrzanja možemo naći savršenu ravnotežu kozmičkih sila, gdje mir obiluje. To je točka ravnoteže koja počiva u vrtlogu kontinuiranog pokreta, kao i prijedlog koji se vrti na površini stola. Ova akcija vrtloženja energije u skladu isprepliće svijetlosnu substancu tajnih zraka sfere. To je čvrsto upletena energija koja oslobadja nove spirale života i suradnje ko-kreativnosti s Bogom.

Kristova Svijest koja zrači kroz pet tajnih zraka postaje opipljiva u sedam zraka. Tajne zrake „pojačava uspon“ kvalitetama sedam zraka, čineći njihove boje življim i intenzivnijim. Sve snage vanjskih sedam zraka zapravo izvire iz pet tajnih zraka. Svaki novi nalet energije pušten iz središta pet tajnih zraka putuje kroz sedam zraka na periferiji Božije svijesti, objavljivanja novih i većih ciklusa samosvijesti Boga.

U svaku slijedeću manifestaciju, kozmičke sfere otvaraju novi odijeljak identiteta Boga, budeći nas u našu vječnu stvarnost. Lady Master Nada opisuje tu stvarnost u knjizi Lords of theSeven Rays. Ona kaže, „Kada Bog govori, on je rekao, 'Ja Jesam ta duša, Ja Jesam ta svijest o sebi, Ja Jesam taj koji Ja Jesam' Kada duša govori u prvom licu ponavljajući riječi Stvoritelja, duša izjavljuje:“ „Ja jesam taj Bog. Ja jesam taj život. Ja jesam taj koji JA JESAM“. I kako energija teče od Duha do duše, od duše do Duha, od Boga čovjeku, od čovjeka Bogu, tko može reći u kojoj točci Bog postaje čovjek, čovjek postaje Bog? Tko može reći u kojoj točci je nexus čvora gdje je Bog čovjek i čovijek Bog?“

Pet tajnih zraka oblikuje prsten oko tajne komore srca, a takodjer su u jezgri svake čakre. U trenutku možemo naučiti kako otpustiti pet tajnih zraka iz jezgre svake od sedam čakri. Na taj način pravednost ispunjava naš život s radošću, ljepotom i vječnim životom. Ukoliko se zloupotrijebi moć tajnih zraka za sebične dobiti, medjutim, to može karmički dovesti do brzih i iznenadnih nezgoda, kriza, bolesti, pa čak i smrti. Povreda tajnih zraka je poput povrede jezgri atoma za destruktivne svrhe. To je posve destruktivno.

Lady Master Nada govori o važnosti rada sa tajnim zrakama u ovo vrijeme. Ona kaže: „Vi živite u vremenu koje će biti obilježeno nekim od najvećih promijena koje će se odvijati na planetarnom tijelu i unutar svijesti njenih stanovnika. To razdoblje će biti u znaku usmijeravanja zemlji pet tajnih zraka otpuštanih iz ruku Moćnog Kozmosa(…)da čovječanstvo može utvrdjivati prebivalište Duha Svetoga, usavršiti nacrt, unutarnje ključeve i odanost Svetištu koje je potrebno izvesti u Božjem Kraljevstvu kroz manifestaciju na zemlji i kroz pripreme za 2000 godina vladavine Kristove Svijesti.“(Pearl of Wisdom Vol.16 No.17,29.travnja 1973.)

Tajne zrake rade kroz otpuštanje kroz manje čakre koje su točke Kristovih rana. Kroz čakre na rukama, tajne zrake blagosiljaju, iscijeljuju i otklanjaju negativnu energiju. Kroz noge tajne zrake sidre snažne energije u zemlju. Tajne zrake se takodjer očituju kroz žlijezdu Thymus i preko organa slezene, koji su u blizini srca. Ove zrake su usidrene preko desne strane mozga (dok je sedam zraka usidreno preko lijeve strane mozga) Takodjer proizilaze iz majčinih dojki, osobito kada njeguju dijete.

Meditirajući o tajnim zrakama donosimo pojačanu osijetljivost u život. Naša vanjska svijest postaje skromna, a naša unutarnja svijest jača. Tajne zrake nam donose pet točaka za istraživanje, koje moramo majstorirati kako bismo išli putem Krista ili Buddhe. One iniciraju, čiste i usavršavaju našu dušu, tako da možemo savladati naša osijetila duše, postići ravnotežu, očistiti i duhovno repolarizirati na svim razinama. Tajne zrake čiste, pročišćavaju i „ iskušati svaki ljudski posao bilo koje vrste“, sve do najmanjeg detalja ljepote i dobrote. Uz pomoć tajnih zraka, postajemo više orijentirani prema detaljima i nastojimo temeljito manifestirati Božje savršenstvo. Nastojimo prevladati  nemar, neurednost i nedostatak čistoće, tako da možemo dati sve od sebe Bogu i čovjeku.

Nebeska bića koja nam pomažu da se usredotočimo na pet tajnih zraka su Moćni Kozmos, pet Dhyani Buddha, Lord Maha Chohan, Arkandjeli i Elohim Pet Tajnih Zraka, i mnogi drugi.

Tajne zrake su izražene u našem stablu života kroz kvazi-sefirah Da'at. Kabalisti smatraju da Da'at na proljeće izlazi iz Ketera kao Božansko nadahnuće. Da'at je usidren kroz tajne komore srca, gdje duša doživljava intimnost s Voljenim. Da'at je prebivalište mistika, mjesto duboke samospoznaje i intuitivnog znanja. „Evo, Božanske ideje lete izravno iz Srca Boga u grane našeg drveta života kao krilati andjeli svijesti, oslobadjajući ljubav, blistavog svijetla“.

Prijevod materijala sa engleskog- uz dozvolu za prijevodjenje od Therese Rose Emmanuel Gray

2020  Song of Silence   globbersthemes joomla templates