background
logotype

 

 

                      MERKABA

Ključ razumijevanja kako koristiti MerKaBu počinje sa osnovnim razumijevanjem svete geometrije, što će omogućiti lociranje elektromagnetskog polja u obliku Zvijezde Tetrahedrona. To polje se nalazi oko naših tijela. Zvijezda Tetrahedrona se sastoji od dva medjusobno povezana tetrahedrona na način sličan Davidovoj Zvijezdi, samo trodimenzionalno. Dva medjusobno isprepletena tetrahedrona predstavljaju mušku i žensku energiju u savršenoj ravnoteži. Tetrahedron okrenut prema gore je muški, okrenut prema dolje predstavlja ženski tetrahedron.

Cijev koja prolazi kroz ljudsko tijelo povezuje vrhove područja Zvijezde Tetrahedrona. Način disanja kroz ovu 'cijev', u kombinaciji sa rotacijom polja, proizvodi MerKaBu, vozilo Uzašašća. Sva naša tijela, fizičko, emocionalno i mentalno posjeduju oblike Zvijezde Tetrahedrona. Sva tri posijeduju jednaka polja, jedno iznad drugog, jedina razlika je da se polje fizičkog tijela ne rotira, ono je statično. MerkaBa stvara kontrarotirajuća polja, muško, električno po svojoj prirodi se okreće na lijevu stranu, žensko, emocionalno, na desnu. Što povezuje um , srce i fizičko tijelo u jednom odredjenom geometrijskom odnosu i na odredjenoj kritičnoj brzini koju proizvodi rotacija MerKaBe- kontrarotirajuće polje svijetlosti koja obuhvaća duh i tijelo i to je prostor/vrijeme vozilo.

To je 'slika po kojoj je sve stvoreno', to je 'slika' oko vašeg tijela u geometrijskim uzorcima. Ta slika se počinje stvarati u podnožju kralježnice od prvih, izvornih osam stanica iz kojih se počinje formirati naše tijelo. Tu se formira prva Zvijezda Tetrahedron, zatim kocka, zatim sfera, pa zatim opet na ledjima piramida (octahedron), zatim isosahedron, i potom dodecahedron. To polje se prostire oko 50-6o stopa u dijametru, što ovisi o vašoj visini. Razvijeno, 'oživljeno' polje MerKaBe je vidjeno  poput 'letećeg tanjura', (vidi sliku niže u Drunvalovom tekstu), i naše razumijevanje MerKaBe je uglavnom usko povezano sa razinom naše ukupne svijesti.

****************************************

 

 

merkaba1

merkaba2

Povijest najčešće govori o Mer-Ka-Bi  kao o vozilu koje omogućuje osobi da uzadje i da se spusti u više ili niže svijetove. Ali zapravo, Mer-Ka-Ba je puno više nego samo vozilo uzašašća. To može biti, zapravo, sve-jer je prvobitni obrazac koji je stvorio sve stvari i sve univerzume, vidljive i nevidljive (vidi The Ancient Secret of the Flower of Life, volumes I & II; Drevne Tajne Cvijeta Života, vol.1&2, u R. Hrvatskoj tiskan samo vol.1 ili I knjiga, u nakladi „Škorpion-a“2013.g.)

U Bibliji postoje reference Ezakiela i kotači kojima je Ezakiel uzašao na nebo.To je Mer-Ka-Ba.

U Tori, postoji referenca na Merkavah (kako se piše na hebrejskom) koja ima dva različita značenja: jedno značenje je „kola“, što je vozilo; drugo je „Božije Prijestolje“. Kada su dvije definicije u kombinaciji, istinsko značenje dolazi u život.

U Drvnom Egiptu, primarni obrazac se zvao Mer-Ka-Ba. To su zapravo tri riječi, a ne jedna. Mer znači neka vrsta svijetlosti koja se rotira u sebi. Ka znači duh, u ovom slučaju se odnosi na ljudski duh. A Ba  znači ljudsko tijelo- ali takodjer može označavati Realnost za koju se taj duh drži. I tako cijeli svijet Drevnog Egipta označava rotirajuće svijetlo koje će potjerati duh i tijelo iz jednog svijeta u drugi.

Jednom sam proveo nekoliko sati sa Credo Mutwa-om, duhovnim vodjom plemena Zulu u Africi. Objasnio mi je da je Merkaba(jedna riječ) Zulu riječ   koja označava prostor/vrijeme/dimenzija vozilo. On mi je rekao da je cijelo pleme Zulu, prema legendi, došlo iz druge dimenzije ovdje na Zemlju pomoću Merkabe.

U suvremenom svijetu postoje učitelji diljem svijeta- i ja sam jedan od njih- koji pomažu ljudima sjetiti se Mer-ka-be. Tako će započeti proces koji će nas na kraju prevesti iz trećedimenzionalnog svijeta u slijedeći viši kroz ono što se zove „uzašašće“.

Uzašašće uključuje proces u kojem se ljudsko tijelo pretvara u svijetlost i prenosi kroz nevjerojatno rodjenje u novi svijet. To se postiže kroz meditaciju koja zahtijeva um, srce, duh i tijelo u potpunosti integrirane u jednom uzorku svijetla koji nadilaze ljudska ograničenja ove stvarnosti.

Ovaj koncept Mer-Ka-Be kao vozila uzašašća nije nov. On je vrlo, vrlo star.

merkaba3

Što je zapravo Mer-Ka-Ba? Tehnički, to je elektro-magnetsko polje smiješteno na četiri stupnja Kelvina, prvenstveno se nalazi na mikrovalnom području- barem u trećoj dimenziji- koji je u cijelosti geometrijske prirode. Naime, geometrija koja se koristi se zove „Sveta Geometrija“, kako tu osobitu geometriju   nalazimo u stvaranju obrazaca svih stvari u Kreaciji.

merkaba4

Mer-Ka-Ba polje je izuzetno složeno, uključujući pet platonskih tijela i drugih svetih polyhedrona. Smatra se da se proteže kroz sve moguće dimenzije i paralelne univerzume, i može eventualno mijenjati svoju elektromagnetsku prirodu u sve što je potrebno.

Nacrt Mer-Ka-Be je pronadjen u prirodi, kao i na ovoj fotografiji galaksije.

merkaba5

Jedna od funkcija Mer-Ka-Be, kao što smo rekli, je da djeluje kao vozilo da se duh i tijelo prevezu u slijedeći svijet. Medjutim, ova funkcija- i većina drugih mogućnosti- je nemoguća ukoliko se nešto ne promijeni u osobi. Mer-Ka-Ba se nalazi oko ljudskog tijela poput trodimenzionalnog geometrijskog tkanja koje je uspavano i neučinkovito, čekajući pravi trenutak. Kada se duh koji nastanjuje tijelo prisijeti da je tu i počinje mijenjati aspekte sebe, nevjerojatna transformacija počinje rasti.

To je vjerovanje iz drevnih vremena, pa čak i zapisano od Hebreja, da se Merkavah može uključiti pod odredjenim uvjetima u meditaciji. To uključuje promijene u disanju, i umu, srcu i promijene u tijelu koje mijenjaju percepciju kojom osoba percipira stvarnost. Iz moje perspektive, to je početak „prosvijetljenja“.

Pa ipak, jasno je da Mer-Ka-Ba može biti „aktivirana“, kako New Age-ri kažu, drugim metodama, poput muškog-stila instrukcija koristeći metode disanja odozgo. Takodjer može postati funkcionalno kroz metode koje su čisto ženske. Kroz istinski život kvaliteta poput ljubavi, vjere, povjerenja, istine i suosijećanja, Mer-Ka-Ba može spontano oživjeti. Drugim riječima, vrlo čisti karakter osobe može  prenijeti živo Mer-Ka-Ba polje oko sebe, iako ta osoba u početku ne mora znati da je ono tamo.

I da, apsolutno, Mer-Ka-Ba je živa. To je živo područje, a ne samo mehaničko područje energetike. Budući da je to živo polje, odgovara ljudskim mislima i osijećajima, što je način povezivanja sa poljem. Dakle, „računalo“ koje vodi Mer-Ka-Bu je ljudski um i srce. Mogućnosti su beskrajne.

U odredjenim i specifičnim trenutcima( ne nužno u ovom životnom razdoblju) Mer-Ka-Ba polje neke osobe može oživjeti. Kada se to dogodi, dolazi do elektromagnetskih promijena što rezultira time da  disk energije koji se nalazi na malenom mjestu u blizini baze kralježnice se brzo proširuje na oko 20-30 stopa u radijusu oko tijela. Disk se lako može promatrati znanstvenim sredstvima, i ako je  Zračnih Snaga Sjedinjenih Država  ispravan , može biti postavljeno na zaslonima računala putem satelita. Drugim riječima, Vojska može vidjeti ljude kako aktiviraju svoju Mer-Ka-Bu i gledati ih kako se kreću oko površine Zemlje.

Budući da je broj ljudi koji su to učinili u  milijunima, to je sada čest prizor. To je golemi magnetski prasak koji proizilazi iz diska i širi se i skreće pozornost. To lako može postati nevidljivo u ljudi koji aktiviraju svoju Mer-Ka-Bu, ukoliko to oni žele.

…No, bez obzira na državna eksperimentiranja, Majka Zemlja, ljudski rod i mi kao pojedinci možemo profitirati od ovog znanja i razumijevanja. Sjećanje na Mer-Ka-Bu se odvija u cijelom svijetu. Iz moje točke gledišta, taj dio razumijevanja je dio razvoja kozmičke DNA. Mer-Ka-Ba će biti memorirana sada, jer je sada vrijeme da je se sjetimo.

Da, ja vjerujem, kao sve drevne civilizacije, da postoje posebni trenutci u povijesti čovječanstva, kada se odvijaju veliki skokovi u ljudskom razumijevanju, jednako kao i u drevnim Sumerskim, Egipatskim i civilizacijama Doline Inda.

I doista osijećam da smo stigli do još jednog teškog trenutka ljudske povijesti u kojoj se brilijantno svijetlo širi diljem svijeta, i pojavljuje se drugi veliki korak u pojavi ljudske svijesti. I, moji prijatelji, ja doista vjerujem, iz mog osobnog iskustva, da su Mer-Ka-Ba vrata i dimenzijski prozor u višu razinu svijesti i da bi to  mogao biti katalizator za veliku promijenu pod nazivom Uzašašće.

Dakle, završimo. Ja ću opet reći: Tvoj karakter je ključ tvog uzašašća. Bez obzira tko ste u ovom trenutku, dobri ili loši, vi možete promijeniti svoj karakter. Kao i gubitak težine, to je sasvim pod vašom kontrolom, ukoliko se usredotočite.

U mijenjanju sebe vaša Mer-Ka-Ba može postati živa. A nakon što oživi, sve je moguće.

http://www.spiritofmaat.com/archive/sep2/merkaba.htm

MERKABA

STAR TETRAHEDRON

STAR TETRAHEDRON MEDITACIJA

merkaba6

**********************************

Merkaba meditacija

U skladu sa učenjima Drunvala Melchizedeka Merkaba Meditacija je jedan od najmoćnijih alata za mentalni, emocionalni i duhovni razvoj. Merkaba proširuje različita polja energije suptilnih tijela aktiviranjem polja Merkabe. Da bi se upoznali sa općim aspektima Svete Geometrije koji djeluju kao polazište za aktiviranje polja Merkabe. Proces Uzašašća počinje kada se sjetite Merkaba energetskog polja. To je energetsko polje koje se proteže 55 stopa* oko tijela i geometrijske je i kristalne prirode.

Merkaba znači brojač okretaja polja Svijetlosne-Energije. Poznato je da je to energetsko polje bilo aktivni dio ljudskog bića prije 13,000 godina, i koji je zbog dimenzijskih faza ukinut, kroz 3D je smanjena svijest i svijest o Merkabi je izgubljena. Sjećanje o tom polju je aktivirano kroz srce i meditacije na mandalu Cvijeta Života, koja uključuje unutar sebe sve Univerzalno znanje koje korelira sa svim znanjem koje je ko-integrirano u epifizi, koja se nalazi u mozgu. Ovaj proces potiče skrivene ciljeve pinealne žlijezde, a to je da preuzme drevni način disanja. Povezanost izmedju disanja i svijesti je ključ za veću svijest i za pristup drugim dimenzijama. To će pokrenuti evoluciju Kristove Svijesti. Merkaba je prirodno zaštitno polje.

Polje Merkabe se aktivira kroz 17 dahova i sistema mudri; psihički se povezuju mentalna i emocionalna polja koja imaju oblik tetraedra(Tetrahedrona). Osim toga, i implicitni* način disanja će mijenjati Pranu, baš kao što smo činili prije 13,000 godina. To se dogadja putem disanja tako da zrak ispunjava ukupni plućni prostor, ovo disanje uz cijelo vrijeme  integracije protoka prane kroz vrtlog kristalnih geometrijskih tijela, otvara doslovno cijeli novi svijet za vas. To disanje vam omogućava da napravite kontakt sa vašim Superiornim Bićem, tako da u vama izranja jasno i povjerljivo vodstvo.

Vaša sposobnost da se prisijetite tko vi u stvari jeste i koja je vaša bliska veza sa Bogom će biti stimulirana. Otvorit će se vaši viši centri i nove izvanredne mogućnosti će se manifestirati unutar vas, što će olakšati vašu transformaciju. Aktiviranje vašeg Mer-Ka-Bah polja i ulaska u stanje dubokog i trajnog mira.

Snaga ove Meditacije

Merkaba meditacija se sastoji od 17 dahova kako bi se aktiviralo polje Merkabe i jedan dodatni za transcediranje Četvrte Dimenzije ili Viših Dimenzija. Snaga ove Merkaba meditacije leži u razumijevanju kako doći do Kristove Svijesti proučavanjem Svete Geometrije i treninga sa disciplinom Merkaba Meditacije. Uz podršku tehnika disanja i vizualizacije Svijetlosna Zvijezda Tetrahedrona će biti aktivirana, koja je dio  Ljudskog Svijetlosnog Tijela. Poslijednji korak meditacije vas uči kako kontrolirati to svijetlo tetrahedrona koji se pri velikoj brzini okreću obrnuto od kazaljke na satu, pri velikoj brzini elektroni se vrte oko nautrona u trećoj dimenziji materije, što stvara polje Merkabe: Svijetlosno Tijelo u formi letećeg tanjura 55 stopa u dijametru. Kada je to učinjeno ispravno student automatski dosiže dimenziju Kristove Svijesti. Richard Donnelley opisuje Kristovu Svijest kao stanje postojanja koje predstavlja apsolutnu harmoniju sa Univerzumom. To je razlog zbog kojeg netko radi ovu meditaciju, kroz koju je postignuto konstantno stanje dubokog mira.

To vodi studenta izvan kaosa njegove svijesti, naše trenutne svijesti, i uvodi u stanje egzistencije potpune rezonance sa osnovnim energetskim obrascima Univerzuma. Ovo je energija ljubavi Univerzuma, i ključni element, bezuvjetna ljubav, i prihvaćanje i bazični osijećaj kroz prakticiranje ove meditacije. Komplementarna, Merkaba, u mnogo naprednijim meditacijama, vodi u doživljavanje Čiste Kristove Svijesti , što praktično okružuje svaku osobu Merkaba poljem i na sličan način je prisutno oko našeg Planeta.

merkaba7

Ova mreža i Svijetlost Zvijezda koje okružuju ljudsko tijelo su savršeni geometrijski likovi, tko je studirao i razumije studij Svete Geometrije. Mreža Kristove Svijesti ima oblik dodekaedra (sa icosahedronom). Zvijezdana Svijetlost koja okružuje naše tijelo se podudara sa dva tetraedra, jednim usmijerenim prema dolje i drugim usmijerenim prema gore. Oba tetraedra zajedno čine zvijezdanu svijetlost koja se vidi odozgo i izgleda kao Davidova Zvijezda. Praktično, tu su tri zvijezde na istom mjestu, tako da kroz ovaj raspored, one posijeduju slobodnu volju i mentalnim naredbama mogu se okretati suprotno od kazaljki na satu. To, zajedno sa mudrama i pranayama disanjem, aktivira Merkaba polje i automatski mijenja način na koji udišemo pranu, baš kao što smo to činili prije 13,000 godina.

Ova promijena praničkog disanja može se jednako manifestirati i ljudima sa kojima živimo. Proces počinje kada se vibratorna razina našeg fizičkog i suptilnih tijela počinje povećavati, što je od najveće važnosti da proces Uzašašća može početi. Prvi korak ka besmrtnosti počinje u smrtnom biću na razini Kristove Svijesti gdje će iz ove faze pa nadalje naša memorija ostati netaknuta kroz ovu tranziciju, gdje se naš planet i mnoga bića koja ga nastanjuju, neće pomaknuti naprijed prema višim dimenzijama svijesti. Vi takodjer možete ostvariti ovo!

Ovisno o visini osobe koja radi vježbe, to polje je oko 55 stopa uokolo. Nakon što je aktiviran, ovaj „tanjur“ oblikovanog polja je sposoban za nošenje ove svijesti izravno višim dimenzijama.

Učenje Sferičnog disanja: Koristite 18 dahova…

merkaba8

Merkaba Star Tetrahedron

MER= Svijetlost, KA= Duh, BA= Tijelo

1.Moćan alat za pomicanje uzoraka u DNA

2.Mijenja psihološke obrasce i uvjerenja na kojima se temeljite

3.Podržava prijelaz psihički, fizički, emocionalno i duhovno

4.Pomaže smanjenju stresa, pomaže nam sjetiti se da je Sve Jedno

5.Pomaže fizičkom tijelu da se poveže sa eteričkim tijelom

6.Pomaže umiriti i smiriti strah od smrti

7.Pomaže prilikom tranzicije teško bolesnih

8.To je dobar način za postaviti ga izmedju dvije osobe, na razini srca, tijekom meditacije za iscijeljenje i balansiranje razmijene energije.

Ovaj oblik je čudesan u svojoj jednostavnosti. Tetrahedron je najosnovniji oblik koji se može naći u trodimenzionalnom volumenu Univerzuma. Merkaba Zvijezda Tetrahedron je zapravo dva tetrahedrona isprepletena u obliku trodimenzionalne Davidove Zvijezde. Konfiguracija Zvijezde Tetrahedrona se formira unutar prvih osam stanica života i ostaje fiksna na dnu kralježnice tijekom cijelog života. Zvijezda Tetrahedron je takodjer model energetskog tijela ljudskog bića, miješanja Neba i Zemlje, Muško i Žensko i kao što je poznato u ezoteričkim znanjima o Drevnom Egiptu kao 'Merkaba'.

merkaba9

Merkaba Meditacija-MER-KA-BA

THE TEACHING ON SPHERICAL BREATHING

By Drunvalo Melchizedek

Poput sunca, moramo disati, zračiti van prema svem životu. I Iz cijelog života mi ćemo primiti našu mannu.

Merkaba, takodjer pisana kao Merkabah, je božansko svijetlosno vozilo koje navodno koriste uzašli majstori u povezivanju sa i do onih na višim područjima(planovima). „Mer“ znači Svijetlo, „Ka“ znači Duh, „Ba“ znači tijelo. Mer-Ka-Ba znači duh/tijelo okruženo kontra-rotirajućim poljima svijetlosti, (kotač unutar kotača), spirale energije kao u DNA, koji prevozi duh/tijelo iz jedne dimenzije u drugu.

PRIPREMA:

1.Započnite stvaranjem mjesta u vašem domu koji se koristi samo za ove meditacije. Napravite prostor kroz koji se nitko neće šetati ili smetati, možda u vašoj spavaćoj sobi. Mali oltar sa svijećama i jastuk ili jastučić za sijedenje bi bio koristan. Učinite to mjesto sveto. Ono je ovdje da biste naučili kako stvoriti Mer-Ka-Bu oko svojeg tijela i učinili svijestan kontakt sa svojim Višim Ja.

2.Jednom na dan, udjite u ovu meditaciju, sve dok ne dodje vrijeme da dodjete u svijesnost disanja, prisijećajući se svakim dahom vaše intimne veze sa Bogom.

3.Za početak meditacije, sjednite i opustite se. Dopustite da otpustite brige. Dišite ritmično i plitko.

4.Budite svijesni svog daha i opustite se.

5.Kada osijetite da se napetost počinje gubiti, počnite otvarati svoje srce. Osijetite Ljubav. Osijetite Ljubav za sav život svugdje.

6.Nastavite disati ritmično, svjesni svog daha, i osijetite kako se ta ljubav kreće kroz dah.

7.Kada budete svjesni osijećaja ljubavi u svom bivstvovanju, vi ste spremni početi se kretati prema iskustvu Mer-Ka-Be. Do kojeg ste stupnja sposobni voljeti, do tog stupnja ćete doživjeti Mer-Ka-Bu.

     Slijedi pregled meditacije dosega Mer-Ka-Be. Tu su 17 dahova za dosizanje izvršenja. Prvih šest služi za uravnoteženje polariteta unutar tvojih osam električnih krugova, i takodjer, čišćenje tih krugova. Slijedećih sedam, koji su prilično različiti, služe da se ponovo uspostavi pravilan protok prane kroz vaše tijelo, te da se obnovi sferno disanje u vašem tijelu. Četrnaesti dah je jedinstven sam po sebi. On mijenja ravnotežu energija prane u vašem tijelu iz treće u četvrtu dimenziju dimenzionalne svijesti. Poslijednja tri udisaja rekreira rotaciju polja Mer-Ka-Be unutar i oko vašeg tijela.

merkaba10

 

UPUTE:

Ovdje ima 17 +1 dah, gdje su prvih 6 za balansiranje polariteta, slijedećih 7 za pravilan protok prane kroz cijelo tijelo. Daljnji udisaji su za pomicanje svijesti od 3. do 4.dimenzije i na kraju poslijednja tri udisaja za ponovno stvaranje rotirajuće Mer-Ka-Be unutar i oko tijela. Poslijednji dah se ne uči. Jednom dnevno, udjite u ovu meditaciju, dok ne dodje vrijeme da postanete svijesni predaha, prisijećajući se sa svakim dahom vaše intimne veze sa Bogom.

Slijedeće upute se dijele na četiri područja: um, tijelo, dah i srce.

TETRAHEDRONS

Ispod je dijagram sklopa (Sunce i Zemlja) Tetrahedrona koji su oko ljudskog tijela i njihova orijentacija za oboje, muškarca i ženu (različiti su).

ZEMLJIN TETRAHEDRON

Točke poniru u Zemlju. Vizualizirajte prana energiju kako se usmijereno kreće prema dolje-ucrtanu točku i osijetite oblik kroz izdah. Donja točka se nalazi na jednu duljinu ruke ispod noga i baza dolazi do prsa.

Muška Orijentacija- točka na grudima na ledjima

Ženska Orijentacija- točka na grudima naprijed

merkaba11

 

SUNČEV TETRAHEDRON

Točke pokazuju prema gore. Vizualizirajte bijelu energiju prane kako dolazi kroz vrh i osijetite obrazac u udahu. Vršna točka je za jednu duljinu ruke iznad glave i baza silazi na području koljena.

Muška orijentacija- točka na bazi ispred

Ženska Orijentacija- točka na bazi na ledjima

Muška Merkaba*napomena položaj tetrahedrona

merkaba12

merkaba13

PRVI DAH: Udahnite

SRCE:

Otvorite svoje srce i osijetite ljubav za sav život. Ukoliko ne možete to učiniti, morate biti barem otvoreni za tu ljubav koliko god je to moguće. To je najvažnija od svih lekcija.

UM:

1.postanite svijesni muškog tetrahedrona (vrh okrenut prema suncu, točka okrenuta prema naprijed za muškarce, točka na ledjima za žene) ispunjenog brilijantnom bijelom svijetlošću koja okružuje vaše tijelo.

2.Vizualizirajte ga najbolje što možete. Ukoliko ne možete vizualizirati, osijetite ili imajte osijećaj kako vas okružuje.

TIJELO:

1.U samom trenutku udisaja smijestite ruke u položaj mudre kako se vaš palac i prst dodiruju.

2.Zapamtite, lagano dotaknuti prste, i ne dopustiti da vaši prsti dodiruju bilo koga drugog ili bilo koji drugi objekt.

3.Držite vaše dlanove okrenute prema gore.

merkaba14

MUDRA POZICIJE:

DAH:

1.U ovom istom trenutku, sa praznim plućima, počnite disati u kompletnom joga načinu.

2.Dišite samo kroz nosnice, osim na pojedinim mjestima koja će biti opisana. Jednostavno rečeno, dišite prvo iz svog želuca, zatim iz vaše dijafragme, i konačno vaših prsa.

3.Činite to u jednom pokretu a ne iz tri puta.

4.Izdah je završen držeći snažno u  plućima i opuštajući stomak, polagano otpuštajući zrak, ili držati u stomaku i otpuštajući iz prsa.

5.Najvažnija stvar je da to disanje mora biti ritmično.

6.Počnite sa 7 sekundi udaha i 7 sekundi izdaha, ili kada se upoznate sa ovim meditacijama, nadjite svoj vlastiti ritam.

Slijedeće upute za potpuni yogi dah su iz „Hindu-Yoga Znanosti Disanja“ od Yogi Ramacharake.

Možda će vam ovaj opis biti od pomoći.

1.Dišite kroz nosnice, udišite stalno, prvo ispunite donji dio pluća, što uvodi u igru dijafragmu, koja silazno vrši blagi pritisak na trbušne organe, gurajući naprijed prednje stijenke trbuha.

2.Zatim ispunite srednji dio pluća, gurajući van donja rebra, prsne kosti i prsa.

3.Zatim ispunite veći dio pluća, izbočite gornja prsa, čime podižete grudi, uključujući gornjih šest ili više rebara.

4.U prvi mah se može učiniti da se taj dah sastoji od tri različita pokreta. To medjutim, nije točno.

5.Udišite kontinuirano, cijelom prsnom šupljinom sa spuštenom dijafragmom do najviše točke prsnog koša u području ključnih kosti, koja se proširuje jednostavnim pokretom. Izbijegavajte trzajni niz inhalacije, te nastojte postići neprekidnu kontinuiranu akciju.

merkaba15

6.Praksa će uskoro prevladati tendenciju podijeliti udisaje u tri stavke, i rezultirat će jedinstvenim kontinuiranim dahom.

7.Bit ćete u mogućnosti nakon malo prakse dovršiti udisaje u nekoliko sekundi.

8.Izdahnite sasvim polako, držeći čvrstu poziciju na prsima, opuštajući lagano abdomen i potiskujući prema gore kako zrak napušta pluća.

9.Kada je zrak u cijelosti izdahnut, opustite prsa i trbuh. Malo prakse će unijeti lakoću u ove vježbe, a nakon toga će se odvijati automatski.

merkaba16

PRVI DAH: Izdisaj

Srce: Ljubav

Um:

1.Postanite svijesni ženskog Tetrahedrona (vrh okrenut prema zemlji), točka okrenuta prema ledjima za muškarce, prema naprijed za žene)ispunjenog brilijantno bijelom svijetlošću.

Tijelo: Držite istu mudru.

Dah:

2.NE oklijevajte na vrhu udisaja za početak izdisaja.

3.Izdahnite prilično sporo, oko 7 sekundi, na yogi način.

4.Kada je zrak istisnut iz pluća, bez prisiljavanja, opustite se u prsima i trbuhu i DRŽITE dah.

5.Kada osijetite pritisak za disanje, nakon oko 5 sekundi, učinite slijedeće:

UM:

1.Budite svjesni ravnog jednakostraničnog trokuta na vrhu ženskog Tetrahedrona koji se nalazi u horizontalnoj ravnini koja prolazi kroz prsa na grudnoj kosti.

2.U trenu, i uz puls poput energije izbacite prema vrhu Tetrahedrona svu negativnu energiju iz mudre ili električne cirkulacije, svijetlo će biti ispucano van kroz vrh dolje prema centru zemlje.

4.Vježba uma se izvodi zajedno sa slijedećim pokretima TIJELA

merkaba16

Tijelo:

1.Okrenite lagano oči jedno prema drugom, ili, drugim riječima- gledajte u križ svojim očima.

2.Možete sada pogledati do vrha njihovog podnožja, drugim riječima pogledajte gore. Takodjer, taj pogled ne bi trebao biti ekstreman.

3.Osijećat ćete trnce izmedju očiju u podnožju svog trećeg oka.

4.Sada možete pogledati u najnižu točku koju možete, onoliko brzo koliko možete.

5,Trebali biste osijećati električne osijećaje kako se miču prema dolje vašom kralježnicom.

6.UM i TIJELO moraju koordinirati iznad mentalnih vježbi zajedno sa pokretima očiju.

7.Oči gledaju iz njihovog položaja prema gore i u isto vrijeme um vidi trokutastu horizontalnu ravninu ženskog Tetrahedrona pomaknutog prema dolje na vrhu ženskog Tetrahedrona.

8.Ova kombinacija vježbi čisti negativne misli i osijećaje koji su ušli u vaš električni sustav. Naime, to će očistiti dio vašeg električnog sistema koji asociraju sa odredjenom mudrom koju koristite.

9.Trenutno po pulsiranju energije dolje vašom kralježnicom, promijenite mudru u slijedeću i počnite ciklus ponovo.

10.Slijedećih pet dahova ponovite od prvog daha sa pratećim izmijenama

*

DRUGI DAH Mudra: palac i drugi prst zajedno

*

TREĆI DAH Mudra: palac i treći prst zajedno

*

ČETVRTI DAH Mudra: palac i mali prst zajedno

*

PETI DAH Mudra: palac i prvi prst zajedno (isto kao i prvi dah)

*

ŠESTI DAH Mudra: palac i drugi prst zajedno (Isto kao i drugi dah)

DRUGI DAH: INH ALE (udi-saj)

SRCE: Otvorite svoje srce i osijetite ljubav za sav život.

UM: Postanite svjesni muškog Tetrahedrona ispunjenog sa sjajnom bijelom svijetlošću kako okružuje vaše tijelo.

merkaba17

TIJELO:

U istom trenutku udisaja, stavite mudru kojom se vaš palac i srednji prst dotiču. Zapamtite, lagano dotaknite prste, ne dopuštajući da se vaši prsti dotiču ili dotiču bilo što drugo. Držite dlanove okrenute prema gore.

DAH:

Dah na kompletno yogi način kao i predhodni dah.

DRUGI DAH: I Z D A H

SRCE: Ljubav

UM:

Postanite svijesni ženskog Tetrahedrona (vrh pokazuje prema zemlji, točka okrenuta prema ledjima kod muškaraca, točka okrenuta prema naprijed za žene), i ispunjen brilijantnom bijelom svijetlošću.

TIJELO:

Držite istu mudru.

DAH:

Izdahnite prilično sporo, oko 7 sekundi, na yogijski način. Kada je zrak istisnut iz pluća, bez prisiljavanja, opustite se u prsima i trbuhu i držite dah. Kada osijetite pritisak potrebe disati opet, nakon oko 5 sekundi, učinite slijedeće:

PONOVITE „PULSIRANJE“ (pulsiranje energije niz vašu kralježnicu)

merkaba18

TREĆI DAH: I ZD AH

SRCE:

Otvorite svoje srce i osijetite ljubav za sav život.

UM:

Postanite svijesni muškog Tetrahedrona ispunjenog sjajnom bijelom svijetlošću koja okružuje vaše tijelo.

TIJELO:

U istom trenutku udisaja, stavite ruke u mudru doticaja vašeg palca i prstenjaka. Zapamtite, lagano dotaknuti prste, ne dopustiti da se vaši prsti dodiruju ili dotiču bilo koji drugi predmet. Držite dlanove okrenute prema gore.

DAH:

Dišite na kompletno yogi način kao i predhodni dah.

merkaba19

TREĆI DAH: I Z D A H

SRCE: Ljubav

UM:

Postanite svijesni ženskog Tetrahedrona, (vrh pokazuje prema zemlji, točka okrenuta prema ledjima za muškarce, točka okrenuta prema naprijed za žene), ispunjen brilijantnom bijelom svijetlošću kako vas okružuje.

TIJELO: držite istu mudru

DAH:

 Izdahnite prilično sporo, oko 7 sekundi, na yogi način. Kada je zrak bez prisiljavanja istisnut iz pluća, opustite se u plućima i trbuhu i držite dah. Kada osijetite pritisak i potrebu opet disati, nakon oko pet sekundi, učinite slijedeće:

PONOVITE PULSIRANJE (pulsiranje energije niz vašu kralježnicu)

merkaba19

ČETVRTI DAH : UDI-SAJ

SRCE:

Otvorite svoje srce i osijetite ljubav za sav život.

UM:

Postanite svijesni muškog Tetrahedrona ispunjenog sjajnom bijelom svijetlošću kako vas okružuje.

TIJELO:

U istom trenutku udisaja, stavite ruke u položaj mudre da se palac i mali prst dotiču. Zapamtite, lagano dotaknuti prste, ne dopustiti da se vaši prsti dodiruju ili dodiruju bilo koji drugi predmet. Držite dlanove okrenute prema gore.

DAH: Dah je na potpuno isti način kao i predhodni put, na yogi način.

merkaba22

ČETVRTI DAH: I Z D A H

SRCE: Ljubav

UM:

Postanite svijesni ženskog Tetrahedrona (vrh pokazuje prema zemlji, točka okrenuta prema ledjima za muškarce, prema na prijed za žene) ispunjenog brilijantno bijelom svijetlošću .

TIJELO:

Držite istu mudru.

DAH:

Izdišite prilično sporo, oko 7 sekundi, na yogi način. Kada je zrak iz pluća istisnut bez prisiljavanja, opustite se u prsima i trbuhu i držite dah. Kada osijetite pritisak da biste opet disali, nakon oko 5 sekundi, i zatim učinite slijedeće:

PONOVITE PULSIRANJE (pulsiranje energije niz vašu kralježnicu)

merkaba23

PETI DAH : UDA HNITE

SRCE:

Otvorite svoje srce i osijetite ljubav za sav život.

UM:

Postanite svijesni muškog Tetahedrona ispunjenog sjajnom bijelom svijetlošću kako okružuje vaše tijelo.

TIJELO:

U istom trenutku udisaja stavite ruke u mudru dodira vašeg palca i prvog prsta. Zapamtite, lagano dotaknuti prste i ne dopustiti da se vaši prsti dodiruju ili dotiču bilo koji predmet. Držite dlanove okrenute prema gore.

DAH:

Dah na potpuno isti yoga način, kao i predhodni put.

PETI DAH: I Z D A H

SRCE: Ljubav

UM:merkaba24

Postanite svijesni ženskog Tetrahedrona (vrh okrenut prema zemlji, točka za muškarce okrenuta prema ledjima, točka za žene okrenuta prema naprijed) i ispunjen brilijantnom bijelom svijetlošću.

TIJELO:

Držite istu mudru

DAH:

Izdišite prilično sporo, oko 7 sekundi, na yogi način. Kada je zrak iz pluća istisnut bez prisiljavanja, opustite se u prsima i trbuhu i držite dah. Kada osijetite pritisak da biste opet disali, nakon oko 5 sekundi, učinite slijedeće:

PONOVITE PULSIRANJE (pulsiranje energije niz vašu kralježnicu)

merkaba25

 

ŠESTI DAH : U D A H

SRCE: Ljubav

UM:

Postanite svijesni ženskog Tetrahedrona (vrh okrenut prema zemlji, točka okrenuta prema ledjima za muškarce, točka okrenuta prema naprijed za žene) i ispunjen brilijantnom bijelom svijetlošću.

TIJELO:

Držite istu mudru.

DAH:

Izdišite prilično sporo, oko 7 sekundi, na yogi način. Kada ste istisnuli zrak iz pluća bez prisiljavanja, opustite se u plućima i trbuhu i držite dah. Kada osijetite pritisak da biste disali opet, učinite slijedeće:

PONOVITE PULSIRANJE (pulsiranje energije niz vašu kralježnicu)

merkaba26

PRVI DIO, prvih šest dahova je uravnotežilo polaritet i očistilo tvoj električni sustav, to  je sada završeno.

DRUGI DIO

Sada ste spremni za slijedeći dio, slijedećih sedam udisaja. Ovdje sada počinjemo sa potpuno novim načinom disanja.

1.Ne trebate vizualizirati Zvijezdu Tetrahedron u ovom trenutku.

2.Samo cijev koja prolazi kroz zvijezdu, od vrha muškog Tetrahedrona iznad tvoje glave do vrha ženskogT izmedju tvojih stopala, treba biti vidjeno i raditi sa tim.

3.To se proteže jednu duljinu ruke iznad glave i jednu duljinu ruke ispod nogu.

4.Dijemetar(promjer) Tvoje cijevi će biti veličine rupe koja nastaje izmedju dodira Tvojeg palca i kažiprsta.

merkaba27

SEDMI DAH: U DAH

SRCE: Ljubav

UM:

1.Vizualiziraj ili osijeti cijev kako prolazi kroz tvoje tijelo.

2.Trenutno počinješ sedmi udah, vidi brilijantno bijelo svijetlo prane kako se kreće niz cijev sa vrha i iz dnaprema gore  istovremeno. Ovaj pokret je gotovo trenutan.

3.Mjesto gdje se ove dvije svijetlosne zrake susreću u tvojem tijelu je pod kontrolom uma i ona je najveća znanost poznata u univerzumu. U ovom učenu, medjutim, pokazat ćemo samo ono što je neophodno, ono što će vas odvesti iz treće u četvrtu dimenzionalnu svijesnost.

4.U ovom slučaju, vi ćete usmijeriti dvije prane koje se susreću u pupak, ili točnije, unutar vašeg tijela na razini pupka, unutar cijevi.

5.Trenutak kada se dvije prane susretnu, kada vaše udisanje baš počinje, oblikujte sferu bijelog svijetla ili formirajte pranu na mjestu susreta veličine grejpa centrirano u cijevi. Sve se dogadja u trenu.

6.Kako i nadalje udišete sedmi dah, sfera prane počinje da se koncentrira i polako raste.

merkaba28

merkaba29

TIJELO:

Za slijedećih sedam udisaja koristite istu mudru za oboje, udah i izdah, palac, prvi i drugi prst se dodiruju zajedno, dlanovi prema gore.

DAH:

Duboko ritmičko yoga disanje, sedam sekundi udah, sedam sekundi izdah. Od sada nema zadržavanja daha. Protok prane sa dva pola se neće zaustavljati ili mijenjati na bilo koji način kada udišete ili izdišete. To će biti kontinuirani tijek koji neće stati onoliko dugo dok dišete na ovaj način, čak i nakon smrti.

Duboko ritmičko yoga disanje.

merkaba30

SEDMI DAH: I Z D A H

UM:

1.Sfera(kugla) prane usmijrena na pupak i dalje raste.

2.U vrijeme punog udisaja, sfera prane će biti oko osam ili devet inča* promijera.

DAH:

3.Ne forsirajte istiskivanje zraka iz pluća.

4.Kada su vaša pluća prazna, naravno, odmah započeti slijedeći udisaj.

merkaba31

OSMI DAH : U DA H

SRCE: Ljubav

UM:

Sfera prane kontinuirano nastavlja da se koncentrira i raste u veličini.

merkabax

OSMI DAH: I Z D A H

UM:

1.Prana sfera i dalje raste u veličini i narast će na maksimalnu veličinu do kraja ovog daha. Ova maksimalna veličina je različita za svaku osobu.

2.Ukoliko stavite svoj najduži prst u centar pupka, crta na ručnom zglobu vaše ruke će definirati koji je radijus maksimalne veličine ove sfere za VAS. Ta sfera prane ne može rasti veća.

merkaba33

DEVETI DAH: U DA H

UM:

Kugla prane ne može rasti veća, ono što počinje da se dogadja je da prana počinje da se koncentrira u sferi. Vizualni izgled je da kugla raste SVIJETLIJA.

DAH:

Sfera raste sve svijetlija i svijetlija kako udišete.

merkaba34

DEVETI DAH: I Z D A H

DAH:

Kako izdišete, sfera nastavlja kontinuirano rasti svijetlija i svijetlija.

merkaba35

DESETI DAH: U D AH

UM:

1.Na pola puta kroz ovaj udisaj; kako kugla i dalje postaje sve svijetlija, sfera prane dostiže svoju kritičnu masu.

2.Sfera će se zapaliti u sunce, brilijantnu zaslijepljujuću loptu bijele svijetlosti.

3.Sada ste spremni za slijedeći korak.

merkaba36

DESETI DAH: I Z D A H

UM:

U trenutku izdisaja, mala sfera duljine dvije ruke u dijametru počinje se proširivati.

2.U jednoj sekundi, u kombinaciji sa dahom o kojem smo razgovarali, sfera se proširuje brzo poput sfere Leonarda, izvan vaših prstiju vaših produljenih ruku.

3.Vaše tijelo je sada potpuno zatvoreno unutar ogromnog područja brilijantne bijele svijetlosti.

4.Vi ste se vratili drevnom obliku disanja, madjutim u ovom trenutku to područje nije stabilno.

5.MORATE činiti dah još tri puta da bi učinili sferu stabilnom.

DAH:

1.U trenutku udisaja, napravite malu rupu na svojim usnama i ispušite svoj dah sa pritiskom.

2.Kako osijetite da sfera počinje oticati, nakon prve sekunde udisaja, izbacite sav zrak brzo van.

3.Sfera će se proširiti u tom trenutku.

merkaba37

JEDANAESTI; DVANAESTI I TRINAESTI DAH: UDISAJ i IZDISAJ

UM:

Opustite se i samo osijetite protok prane koja teče od dvije točke(Pola) i susreću se na pupku i tada se šire na velikom području.

DAH:

1.Dišite ritmično i duboko.

2.Na kraju trinaestog daha ste stabilizirali veliku sferu i sada ste spremni za važni 14. dah.

merkaba38

ČETRNAESTI DAH:

Srce: ljubav

UM:

1.Na udisaju 14. daha, na samom početku daha, pomaknite točku u kojoj se dvije zrake prane susreću, sa pupka do prsne kosti, četvrte dimenzionalne čakre.

2.Cijela velika sfera, zajedno sa izvornom sferom, koja je još uvijek sadržana u velikoj sferi, seli se u novo okupljalište unutar cijevi.

3.Iako je vrlo jednostavno za napraviti, to je izuzetno snažan pokret.

4.Disanje iz ove nove točke unutar cijevi će neizbježno promijeniti tvoju svijest iz treće u četvrtu dimenzionalnu svijest, ili iz svijesti zemlje u svijest Krista. To će potrajati neko vrijeme, ali to je neizbježno.

TIJELO:

Ova mudra će se koristiti u ostatku meditacije. Stavite lijevi dlan na vrh desne ruke za muškarce i desni dlan na vrh lijevog dlana za žene. To je mudra koja opušta

merkaba39

DAH:

1.Ritmični duboki dah

2.Medjutim, ukoliko nastavite disati iz vašeg Kristovog centra bez pokretanja MER-Ka-Be, što je ono što se preporučuje sve dok se ne uspostavi kontakt sa vašim Višim Ja, tada se pomaknite u plitko disanje. Drugim riječima, dišite ritmično i udobno gdje je vaša pažnja usmijerena na kretanje protoka energije gore i dolje kroz cijev susrećući se na sternumu  i proširujući se u veliko područje.

3.Samo osijetite protok. Koristite svoju žensku stranu i samo budite.

4.U ovoj točki nemojte misliti, samo dišite, osijećajte i budite. Osijetite svoju vezu sa Svim Životom kroz Kristovo dah. Sjetite se svoje intimne veze sa Bogom.

merkaba40

MER-KA-BA , VOZILO ZA UZAŠAŠĆE

POSLIJEDNJA TRI DAHA

*

Od vas se traži da ne pokušavate ovaj četvrti dio sve dok niste uspostavili svoju vezu sa svojom Višim Ja i dok vam vaše Više Ja nije dalo dozvolu za nastavak

*

Ovaj dio treba uzeti vrlo ozbiljno.

*

Energije koje će doći u i oko vašeg tijela i duha su ogromne snage.

*

Ukoliko niste spremni, to bi vas moglo ozlijediti.

*

Ukoliko vam je vaše Više Ja dalo dopuštenje za ulazak u Mer-Ka-Bu, tada nemajte straha, za vas će biti spremno.

MERKABA/SVIJETLOSNO TIJELO/VOZILO UZAŠAŠĆA

Vaš Osobni Leteći Tanjur

Merkaba je vaše osobno vozilo Uzašašća, koje možete aktivirati kroz post, meditaciju i kontrolu daha. Ona je više od 5o stopa u promijeru i sastoji se od dva isprepletena, kontrarotirajuća Tetrahedrona(plavog i narandžastog) koja okružuju fizičko tijelo(crno) obavijena duhovnim tijelom(zlatni krug). Gornji Tetrahedron(plavi) je zapravo vaše muško električno tijelo i niži (narandžasti) Tetrahedron je tvoje žensko emocionalno magnetno tijelo. Oni usidravaju tvoju srčanu(ljubav) čakru i pokrenuti su od vaše kundalini sile i pinealne žlijezde. Što se brže okreću postajete sve manje vidljivi, dok se vozite u slijedeću dimenziju. Dakle, ukoliko vidiš svijetli leteći tanjur u obliku svijetla na nebu pedesetak stopa u promijeru, to može biti samo čovjek koji je naučio umijeće aktiviranja njegovog ili njezinog Merkaba ili Svijetlosnog Tijela.

merkaba41

PETNAESTI DAH: U DA H

SRCE: ljubav

UM:

1.Budite svijesni cijele Zvijezde Tetrahedrona.

2.Shvatite da postoje tri Zvijezde Tetrahedrona jedan iznad drugog.

3.Jedan je samo tijelo, zaključano u mjestu, i nikada, osim pod odredjenim uvijetima, se ne kreće. Smiješten je oko tijela suglasno prema muškosti ili ženskosti.

4.Druga cijela Zvijezda Tetrahedron je muška po prirodi, ona je električna, doslovno ljudski um i vrti se suprotno od svog tijela kada ga gledate, ili rečeno na drugi način, rotira se prema lijevoj strani.

5.Treća cijela Zvijezda Tetrahedron je ženska po prirodi, magnetna je, doslovno ljudsko emocionalno tijelo i rotira u smijeru kazaljke na satu u odnosu na svoje tijelo, ili na desnu stranu.

6.Da bude jasno, mi ne govorimo da se muški Tetrahedron rotira na jedan način a ženski Tetrahedron na drugi način.

7.Kada kažemo okretanje cijele Zvijezde Tetrahedrona, mislimo na cijelu stvar.

8.Na udisanju petnaestog daha, kako budete izdisali, reći ćete sebi u svojoj glavi, kodne riječi, EQUAL SPEED. To će reći tvome umu da želiš dvije rotirajuće cijele Zvijezde Tetrahedrona koje se počinju okretati u suprotnim pravcima, jednakom brzinom u vrijeme izdisaja. Što znači da će za svaku kompletnu rotaciju 'uma' Tetrahedrona, biti kompletna rotacija 'emocionalnog' Tetrahedrona.

TIJELO:

Nastaviti sa mudrama sklopljenih ruku od sada.

DAH:

Dišite yoga načinom ritmično i duboko, opet, ali samo naredna tri daha, nakon toga se vratite na plitko disanje.

merkaba42

PETNAESTI DAH: I Z D A H

UM:

1.Dva seta Tetrahedrona se vrte. U jednom trenutku, oni će se kretati točno jednom trećinom brzine svijetlosti na svojim vanjskim nagibima. Vi to vjerojatno nećete moći vidjeti zbog svoje ogromne brzine, ali možete to osijetiti.

2.Ono što ste upravo učinili je uključili motor Mer-Ka-Be. Nećete ići nigdje, ili imati neko iskustvo. To je isto kao upaliti motor auta, ali mijenjač ostaviti neutralan.

DAH:

1.Napravite malu rupu na svojim usnicama baš kao što ste napravili za dah deset.

2.Ispustite zrak van na isti način, i dok to činite, osijećajte dva seta Tetrahedrona kako uzimaju mekano polijetanje.

merkaba43

ŠESNAESTI DAH: U DA H

UM:

To je najnevjerojatniji dah.

1.Na udahu, kako ste već udisali, recite sebi, u svom umu, TRIDESET-ČETIRI—DVADESET-JEDAN. To je kod tvome umu da vrti dva seta Tetrahedrona u omjeru 34-21.

2.Znači da se Um Tetrahedron vrti u lijevo oko 34 puta, dok emocionalni Tetrahedron će se vrtjeti u desno oko 21 puta. Kada će dva seta ubrzati, omjer će ostati konstantan.

DAH:

Dišite ritmično i na yogi način.

merkaba44

ŠESNAESTI DAH: I Z D A H

UM:

1.Kada ste ispustili dah, dva seta Tetrahedrona su poletjela jednom trećinom brzine svijetlosti i prebacila se u dvije trećine brzine svijetlosti u trenutku.

2.Kako se približavaju dvotrećinskoj brzini svijetlosti fenomen brzine preovladava.

3.Formira se disk dijametra 55 stopa oko tijela na razini baze kralježnice.

4.Sfera energije koja je centrirana oko dva Tetrahedrona tvori disk stvara oblik koji izgleda kao LETEĆI TANJUR oko tijela.

5.Ova energetska matrica se zove MER_KA_BA. Medjutim, ona nije stabilna. Ukoliko vidite ili osijetite MER-KA-Bu oko vas u ovom trenutku, znat ćete da je nestabilna. To će biti sporo njihanje. STOGA JE DAH SEDAMNAEST NEOPHODAN.

DAH:

1.Jednako kao dah 16, načini malu rupu na svojim usnicama, i ispuši van s pritiskom.

2.U ovom trenutku se brzina povećava.

3.Kako osijećate da brzina raste, izbacite sav zrak sa silom. Ova akcija će izazvati veću brzinu i dobit ćete potpuno formiranu MER-KA-Bu.

merkaba45

SEDAMNAESTI DAH: U DA H

SRCE: Zapamtite, bezuvjetna ljubav za sav život mora se osijetiti kroz ovu meditaciju ili ova meditacija neće donijeti rezultat.

UM:

1.Kako udišete, recite sebi, u svojoj glavi , kod DEVET DESETINA BRZINE SVIJETLOSTI. Ovaj kod će reći vašem umu da poveća brzinu MER-KA-Be do devet-desetina brzine svijetlosti koja će stabilizirati rotirajuće polje energije. To će takodjer raditi nešto drugo.

2.Ovaj trodimenzionalni univerzum u kojem živimo je sinkroniziran na 9/10 brzine svijetlosti. Svaki elektron u vašem tijelu se rotira oko svakog atoma u tijelu na 9/10 brzine svijetlosti. To je razlog zbog kojeg je ova brzina izabrana.

DAH:

Dišite ritmično i na yoga način.

merkaba46

SEDAMNAESTI DAH: IZD AH

UM:

Brzina se povećala na 9/10 brzine svijetlosti i MER-KA-Ba se stabilizirala.

DAH:

1.Jednako kao dah 15. i 16., načinite malu rupu na svojim usnicama, i ispuhnite sa pritiskom.

2.Kako osijećate brzinu polijetanja, izdahnite iz sve snage. Vi ste sada u stabilnom i trodimenzionalnom uskladjenom MER-KA-Ba. S pomoću vašeg Višeg Sebstva vi ćete razumijeti što to točno znači.

merkaka47

NAPREDNA MERKABAH

Od 18. daha i nadalje, to bi trebalo biti učinjeno sa istim položajem ruku. Budite sigurni da će se slojevi dodatnih energetskih polja, koja se protežu oko vašeg tijela, postati jasno vidljiva u njihovim odgovarajućim bojama. Zapamtite: Namjera i Ljubav su najvažniji…tehnikalije oblika će doći sa redovitom praksom.

OSAMNAESTI DAH

Ovo je poseban dah kojeg nećete naučiti ovdje. Morate ga dobiti od svojeg Višeg Ja. To je dah koji će vas provesti kroz brzinu svijetlosti u četvrtu dimenziju. Vi ćete nestati sa ovoga svijeta i pojaviti se u drugom koji će neko vrijeme biti vaš dom. Ovo nije kraj, već početak uvijek-ekspandirajuće svijesti   koja vas vraća KUĆI vašem OCU.

KAKO NAPRAVITI ZVIJEZDU TETRAHEDRON

MerKaBa, i Temelj MerKaBa Meditacije

MerKaBa Meditacija zahtijeva vizualizaciju Zvijezde Tetrahedrona, a može biti vrlo vrijedno ukoliko imate fizički model.

Na pratećoj stranici imate predloške i crteže koje možete zalijepiti ili izrezati ili zalijepiti zajedno, izgraditi 3-dimenzionalni prikaz Zvijezde Tetrahedrona.

Spajanje zajedno Zvijezde Tetrahedrona se može činiti kompleksno u početku. Medjutim kada budu zalijepljene zajedno, oduševit će vas u jednostavnosti.

Konstrukcija:

1.Za izgradnju Zvijezde Tetrahedrona trebate isprintati 4 preslike predloška.

2.Izrežite crteže, režući u krug oko vanjskih rubova.

3.Napomena je da postoje dvije vrste linija koje se koriste u crtežu, ravne i isprekidane, što ukazuje na dva različita pravca preklapanja. Točkice su 'unutar' preklopa. Crtice će biti nakon što smo napravili preklop, ravne linije su 'izvan' preklopa.

4.Napomena, postoje 4 preklopa koja stvaraju dva unutarnja nabora i dva vanjska nabora. Vanjski nabori zahtijevaju posebnu pozornost jer će biti početne točke, 'a' i 'b'. Postoje 4 ruba koji se preklapaju.

5.Savijte sve rubove, uključujući i rubove trokuta, i tada smo spremni zalijepiti našu Zvijezdu Tetrahedrona.

6.Zalijepite rubove na unutarnjoj strani preklopa trokuta, čiji su rubovi preklopa 'a' koji se prirodno sklapaju unutar.

7.Zalijepi poklopac 'b' na unutarnjoj strani ruba preklopa trokuta, kojem rub tog preklopa 'b' se prirodno uklapa.

8.Uklopi i zalijepi ostale tri spoja.

9.Kada ste riješili ove točke, konstrukcija se čini malo varljiva. Zalijepite dva spoja zajedno, održavajući pravilo da se lijepe preklopi od unutarnje strane ruba preklopa. Trebali biste završiti sa dva spoja od četiri piramide svaki.

10.Pažljivo lijepite dvije stranice zajedno prateći ' preklop-do-preklopa pravilo'. Možda ćete morati staviti dva spoja na različite načine, sve dok iznenada ne vidite da se Zvijezda Tetrahedron spaja zajedno.

merkaba48

STAR TETRAHEDRON MERKABAH TEMPLATE

merkaba49

ALTERNATIVE SMALL TETRAHEDRON MERKABAH TEMPLATE

merkaba50

MERKABAH MEDITACIJA

MerKaBa Meditacija zahtijeva vizualizaciju Zvijezde Tetrahedrona, i vrlo je vrijedno imati fizički model pri ruci. Naša osobna Sveta Geometrija je mnogo veća od ovog malog modela. Kako bi imali ideju o odgovarajućoj veličini, gornji vrh našeg gornjeg Tetrahedrona, koji se zove Sunčev Tetrahedron, se nalazi iznad naše glave na udaljenosti od vrha glave za jednu duljinu ruke, tj. udaljenost od mjesta gdje tvoja ruka postaje ručni zglob do vrha vašeg najduljeg, srednjeg prsta.

Donji vrh Zemlja Tetrahedrona (donjeg) je na istoj udaljenosti ispod nogu.

LENDARO'S CANON

Leonardo da Vinci je znao važnost Zvijezde Tetrahedrona. Proučite slijedeću grafiku Leonardovog Kanona i bilješke gdje je locirana Zvijezda Tetrahedrona.

SAŽETAK

Postoji čakra na svakom vrhu našeg Tetrahedrona. Napomena gdje se Sunčev i Zemlja Tetrahedroni susreću. Tetrahedroni su često veći nego što mnogi misle. Krug usmijeren na Srčanu Čakru     je Sfera Leonarda kako je opisano u MerKaBa Meditaciji, i to je glavni ključ Kristove Svijesti.

merkaba51

Evo još jedan (manji) sklopivi obrazac za Zvijezdu Tetrahedron. Ovaj obrazac zahtijeva samo print jedne kopije za učiniti cijeli model, ali zahtijeva dva dodatna reza. To može nekome olakšati učiniti model, i ima manje printanja i rezanja od prvog modela.

Napomena: Korištenje do polovice tankim škarama za poslijednje gotovo završene spojeve možete zamijeniti sa 2 ili 3 komada trake koji mogu olakšati zadnje korake. I to će ići lakše sa praksom.

merkaba52

Kroz naše energetsko polje ili auru, možemo savladati našu osobnu životnu matricu. Aura odražava našu integraciju, ravnotežu i uskladjenost sa Merkabom i psihološkim područjem. Merkaba je naše Svijetlosno Tijelo. Nexus aure i Svijetlosnog Tijela omogućuju nam da dodatno aktiviramo potencijal naše DNA.

 

 

* implicitan = pridjev Koji se podrazumijeva, koji je obuhvaćen, sadržan u nečemu;

*inč= Inč (eng. inch) ili palac je ime mjerna jedinica za dužinu. Njegova veličina se može razlikovati od sistema do sistema. Za međunarodne jedinice mjere važi da u jednom jardu ima 36 a u jednoj stopi 12 inča. Jedinica inč danas se upotrebljava u Velikoj Britaniji, SAD-u i Kanadi, a neformalno i u nekim zemljama Commonwealtha kao npr. Australija. http://bs.wikipedia.org/wiki/In%C4%8D

*stopa= mjerna jedinica; Stopa je mjerna jedinica za duljinu izvan Međunarodnog sustava. Jednaka je 12 palaca ili trećini jarda. Međunarodna oznaka za stopu je ft. Postoji više definicija jedinice stopa, danas je najraširenija ona koju upotrebljavaju u Velikoj Britaniji i SAD-u. Po toj definiciji stopa je jednaka 0,3048 metra. U nekim slučajevima jedinicu označavaju izostavnikom ', međutim ispravan znak je ′ – npr. 60′ znači 60 stopa. http://hr.wikipedia.org/wiki/Stopa

2019  Song of Silence   globbersthemes joomla templates