Izgradnja Antahkarane

Kategorija: Izgradnja Antahkarane

     ili Duginog mosta

  «Izgradnja antakarane je poput postavljanja kabla ili mosta

        između tri velike države (osobnosti, duše, monade).»

                       MAJSTOR KUTHUMI

                       kuthumi

Izgradnja antakarane i duginog mosta je apsolutno fascinantna tema. Da budem potpuno iskren s vama, nisam uviđao  koliko je to važno dok nisam napravio vlastito duboko istraživanje za ovu knjigu. Uvijek sam imao neodređeno razumijevanje tog procesa, no ono što ću ovdje podijeliti s  vama, siguran sam da će vas apsolutno  zadiviti, kao što je i mene.

Znanost o antakarani jednog će se dana podučavati u svakoj školi i razredu na svijetu. To je  istinska znanost uma,  koja koristi mentalnu supstancu za izgradnju mosta između osobnosti i duše, i kako napredujemo između duše i duhovne trijade i monade.

Duhovna trijada je, opet, vozilo kroz koje djeluje monada, kao što i duša djeluje kroz osobnost  na zemlji. Monada  djeluje kroz trostruku trijadu koja se sastoji od duhovne volje, intuicije i višeg uma.

Antakarana je nit o kojoj se često govori, a koju učenik stvara kroz meditaciju, razumijevanje, duhovne prakse i  specifični fokusirani duhovni rad kako bi stvorio nit, a kasnije vrpcu energije. U tom procesu učenik prima pomoć od duše, a kasnije od monade, međutim prvu polovicu  posla treba napraviti učenik.

Monada već posjeduje nit ili vrpcu energije koja se proteže od nje do srčane čakre učenika na Zemlji. Ova vrpca energije se naziva sutratma, životna nit ili srebrna vrpca. Duša posjeduje nit ili vrpcu koja se proteže od nje do epifize učenika, a koja se naziva vrpca svijesti.  Znanje koristi vrpcu svijesti. Energija mudrosti koristi antakaranu kada je izgrađena.

           karunareikislikeantakarana

U vremenu Lemurije sutratma ili srebrna vrpca je bila najvažnija vrpca koja je djelovala. U vremenu Atlantide vrpca svijesti je postala aktivnija. U ovom sadašnjem Arijskom dobu, sada trebamo izgraditi antakaranu i dugin most i potpuno je aktivirati.

Antakarana je poput duhovne niti svjetlosti koja se gradi kao što pauk gradi svoju mrežu. Tu nit  učenik tka iz  života u život a može je energizirati samo ono što posjeduje duhovnu vibraciju. Vrpca svijesti sadrži mentalne kvalitete duše. Antakarana je izgrađena samo iz duhovnih / mentalnih kvaliteta duše.

Sutratma i vrpca svijesti su izgrađene od trenutka prvog čovjekovog dolaska u materijalni  svijet. Antakarana je rasla veoma sporo jer osoba mora zakoračiti na put kušnje kako bi ovaj rad uopće započeo.

Sutratma i vrpca svijesti djeluju odozgo prema dolje. Antakarana djeluje odozdo prema gore. U krajnjim stadijima izgradnje ove niti kod pete inicijacije i uzašašća ove tri vrpce se stapaju, integriraju i spajaju, kao što se stapaju osobnost, duša, a kasnije i monada. Cijeli ovaj proces je omogućen kroz stvaranje antakarane.

Izgradnja antakarane je poput polaganja kabla ili mosta između tri velike države (osobnosti, duše i monade). Ta  izgradnja mosta se odvija u stadijima. Prvi stadij izgradnje bavi se s integriranjem

osobnosti i četiriju tijela. Drugi stadij je zatim izgradnja mosta od integrirane osobnosti i četiriju tijela do duše. Treći stadij je izgradnja mosta od duše do duhovne trijade, a zatim do same monade.

Izgradnja antakarane čini učenika prijemljivim u njegovoj mentalnoj svijesti prema vodstvu  intuicije i prema utiscima  iz viših duhovnih područja i iz Božjeg uma. To najprije omogućuje duši, a kasnije i monadi da koristi učenika, a kasnije inicijanta za njen rad služenja na Zemlji. Osobnost je postala pouzdano vozilo za dušu  da je duša koristi za svoju svrhu na Zemlji.

Ovaj proces postiže potpuno dovršenje kod četvrte inicijacije kada tijelo duše ili kauzalno  tijelo, koje sadržava  sve vrline i dobru karmu, sagorijeva. Tada se vatra monade slijeva niz antakaranu u dušu, koja je bila posrednik između osobnosti i monade, i vraća se monadi.  Duša ili više sebstvo više nije potrebno i stopilo  se natrag u monadu, tako da je ostala osobnost prožeta dušom i monada koja je sada vodič.

Inicijant je izgradio antakaranu do duhovne trijade i monade u toj točki. Premda je izgrađena  čvrsta antakarana do duhovne trijade i monade, potpuno stapanje monade/ duhovne trijade i osobnosti prožete dušom nije se desilo. Kod pete inicijacije ta dva aspekta se stapaju u svijesti.

Kod šeste inicijacije stapaju se ne samo u svijesti, već potpuno u četiri tijela, fizičko, emocionalno, mentalno i  duhovno, a cijela osobnost prožeta monadom i tijela pretvaraju se u svjetlost. Time je šestom inicijacijom inicijant postao uzašli majstor. Antakarana je ono što je učenik izgradio između osobnosti, duše i duhovne trijade/ monade, što je omogućilo cijelom ovom procesu da se odvije.

Također se u ovoj točki sutratma, vrpca svijesti i antakarana stapaju, kao što su se i  monada, duša i  osobnost stopile. Rezultat toga je besmrtnost fizičke forme. Upravo kao što su Bog, Krist i Duh Sveti tri uma koja funkcioniraju kao jedan i mi smo tri uma, monada, duša i osobnost koje funkcioniraju zajedno. Mikrokozmos je poput makrokozmosa. Duh i materija, Otac i Majka su se stopili.

Antakarana je bila most svjetlosti ili osvijetljeni put kojim je učenik prešao u više svjetove. Kroz ovaj most i  osvijetljeni put on je postigao oslobođenje i uzašašće. Ova integriranost također je pomogla premostiti svijest Shamballe, svijest hijerarhije i ljudsku svijest.  Svijest Shamballe se odnosi na monadu i aspekt volje. Svijest hijerarhije se odnosi na dušu i aspekt ljubavi. Ljudska svijest se odnosi na osobnost i aspekt inteligencije.

Majstor, kod postizanja ove integriranosti, također je pomogao izgraditi planetarnu antakaranu. To  je antakarana za cijelu Zemlju i čovječanstvo u cjelini. Svako proširenje duše na Zemlji gradi jednu nit planetarne antakarane, što onima koji nas slijede olakšava cijeli proces.

     Početni stadiji izgradnje antakarane

U početnim stadijima izgradnje antakarane postoje tri samo-stvorene manje niti koje su prve  stvorene a koje tvore  antakaranu. Prva od njih je nit od fizičkog tijela do eteričnog tijela. Ta nit ide od srca do slezene. Druga nit je od eteričnog tijela do astralnog tijela. Ta nit  ide od solarnog pleksusa do srca, a zatim do astralnog tijela.

Treća nit je od astralnog tijela do mentalnog tijela. Ova nit ide od čakre trećeg oka do čakre  glave, a odatle do mentalnog tijela. Ove tri manje niti pomažu proširenju duše kod integriranja sistema četiriju tijela.

Drugi stadij se bavi izgradnjom antakarane od osobnosti na zemlji do duše. Ovaj proces se također može opisati kao  izgradnja mosta između nižeg uma, duše i višeg uma. U drugim terminima to bi mogli nazvati povezivanjem mozga/ uma/ duše. Ovaj most je izgrađen korištenjem «mentalne supstance». Stadij izgradnje mosta od  duše do duhovne trijade i monade je izgrađen kroz korištenje «svjetlosne supstance».

Ovaj most od osobnosti do duše stvara potpunu iluminaciju duše od osobnosti na zemlji. U tom stadiju učenik vidi sebe kao dušu. U kasnijim stadijima inicijant vidi sebe kao duha ili samu monadu. Ovaj most će omogućiti osobnosti da otpusti sve osjećaje odvojenosti i straha od smrti.

Svrha i cilj izgradnje antakarane je da ju se koristi sa sebeostvarenje i za služenje čovječanstva. Kod treće  inicijacije ovaj most od osobnosti do duše je dovršen. Postignuto je prvo veliko sjedinjenje. To se može postići jedino kada je učenik razvio snažan um i kada nije stalno gažen od strane fizičkog tijela i emocionalnog/ tijela želja.

Ovaj most je izgrađen kroz učenje posjedovanja duhovnog stava u životu umjesto egoističnog  stava, i također kroz  učenje održavanja uma čvrsto u svjetlosti. To znači učenje održavanja svoje svijesti usklađene sa svojom dušom i kako bi ona htjela da mislimo, osjećamo i  djelujemo. Vaše niže sebstvo, ego, tjelesne želje, drugi ljudi i vaša okolina će pokušati i odvući će vas od tog stanja svijesti.

Kroz učenje posjedovanja vlastite snage i ostajanjem u samomajstorstvu, u službi svoje duše, veoma pomažemo  antakarani u njenoj stabilizaciji. Moramo razumjeti da duša ne obraća mnogo pažnje na osobnost dok osobnost ne obrati pažnju na dušu.

Proširenje duše može proći kroz mnoge, mnoge, mnoge inkarnacije, a da duša nije niti najmanje  uključena u život  inkarniranog proširenja duše. Nakon što smo to razumjeli, jasna nam je važnost izgradnje antakarane. Ovaj cijeli proces uključuje intenzivnu mentalnu aktivnost.  Također uključuje korištenje zamišljanja i vizualizacije, što ću objasniti na kraju ovog poglavlja.

Najveća opasnost za studente početnike na putu je indolencija ili lijenost. Antakarana se stvara tijekom dugog  perioda vremena, korak po korak. Oni studenti koji brzo istrče, a zatim izgube svoj momentum i upadnu u apatiju neće postići cilj kojem teže. Jedina istinska želja je želja za oslobođenjem i bogoostvarenjem  kako bismo još više služili čovječanstvo.

Za učenika je također bitno da razlikuje tri niti svijesti (sutratma, nit svijesti i antakarana). Sutratma,  također nazvana nit života, usidrena je u srcu i koristi krvotok kao svog posrednika za distribuciju

Kroz krv životna energija se prenosi u svaki dio  tijela. Nit života ili vrpca života je ona koja nas  održava živima.

Vrpca svijesti je sredstvo znanja duše i usidrena je u epifizi u mozgu. Ona kontrolira mehanizam odgovora koji mi  nazivamo mozgom i korištenjem nervnog sistema aktivira svjesnost kroz tijelo. Ove dvije vrpce energije učenik prepoznaje kao znanje i život.

Učenik, u početnim stadijima postaje svjestan tih triju niti «života, znanja i kreativnosti (antakarana)» i  svjesno koristi te energije na nižem mentalnom planu. Kada je antakarana dovršena od osobnosti do duše, učenik je spreman za veću fuziju i izgradnju između duše i duhovne trijade i monade.

      Drugi stadij antakarane

Kod treće inicijacije učenik počinje imati kontakt s monadom. U ovom stadiju evolucije  proširenja duše monada i  duhovna trijada (duhovna volja, intuicija, viši um) postaju veoma zainteresirani za učenika aspiranta. Rad na izgradnji i jačanju antakarane sada se odvija mnogo brže nego u početnim stadijima evolucije.

Ovaj novi most između osobnosti prožete dušom i duhovne trijade omogućuje pritjecanje energije volje. Premda je  glavni početni rad  na izgradnji antakarane napravio učenik ili osobnost na zemlji, duša i monada zasigurno najviše pomažu u tom procesu, upravo kao što monada u  stvaranju svojih dvanaest duša, izbacuje zraku ili prst vatre prema dolje u kreiranje duše.

Na sličan način duša projicira zraku energije ili prst vatre da stvori dvanaest osobnosti ili proširenja duše za  inkarnaciju. Na veoma sličan način, ali u obrnutom smjeru, osobnost, gradeći antakaranu do duše i monade, izbacuje zraku energije ili prst vatre ili most natrag do  duše i monade.

Taj rad učenika na zemlji, u nekoj točki privlači odgovor od duše i monade ovisno o razini na kojoj netko radi na izgradnji duginog mosta. Djwhal Khul, u knjizi Alice Bailey «Rays and Initiation» (Zrake i inicijacije) dao je šest koraka za izgradnju antakarane.

     Šest koraka za izgradnju antakarane

Šest koraka su «namjera, vizualizacija, projiciranje, prizivanje i dozivanje, stabiliziranje i uskrsnuće».1.Namjera – Ovaj prvi korak zahtjeva razumijevanje zadatka koji treba napraviti, odluku i odlučnost da se to učini i ispravnu usmjerenost prema postizanju vašeg cilja. Ovaj prvi korak također zahtjeva prikupljanje svojih snaga i energija do najviše točke mentalnog/ duhovnog fokusa koji netko može postići, i zadržavajući ih tu. To nas vraća na izraz «održavanja uma čvrsto u svjetlosti.»

1. Vizualizacija – Drugi korak uključuje korištenje vaše sposobnosti zamišljanja i vizualizacije u izgradnji vrpce i mosta svjetlosti koji pokušavate izgraditi. Na kraju ovog poglavlja bit će dane meditacije vizualizacije koje je za tu svrhu dao Djwhal Khul.

2. Pojiciranje – Ovaj treći korak uključuje korištenje vaše volje ili snage volje, i korištenje  riječi snage koje šaljemo po toj liniji ili mostu svjetlosne supstance. Ovaj čin slanja riječi snage, snagom svoje volje, kroz vašu vizualiziranu vrpcu, s najvišom mogućom namjerom, širi niti svjetlosti prema duhovnoj trijadi i monadi.

3. Prizivanje i dozivanje – Ovaj zaziv koji izgovara učenik sada privlači dozivajući odgovor od duhovne  trijade i monade, ili duha. Otac (monada) djelujući kroz nit koju je stvorio učenik, kreće se kako bi susreo svog sina (proširenje duše). Monada ili otac na nebesima šalje projekciju same svjetlosne supstance koja susreće projekciju koju je učenik stvorio na zemlji. Niža projekcija i viša projekcija se susreću i antakarana je izgrađena.

Tenzija koju je stvorio učenik izaziva pažnju monade i duhovne trijade. Kroz vježbanje ova uzajamna vrpca ili most  energije postaje sve jača i jača. To je plamen svjetlosti. Ne postoji više osjećaj triju odvojenih država- osobnosti, duše, monade, već je to sada jedna država koja funkcionira na svim planovima kroz ovaj put svjetlosti.

4. Stabiliziranje – Na početku je antakarana veoma tanka i slična je niti. Kroz vježbanje, meditaciju i ispravno duhovno življenje na svim razinama postojanja ona će formirati vezu koja se ne može prekinuti.

5. Uskrsnuće – Ovaj zadnji korak se odnosi na jačanje vrpce antakarane, što zatim vodi do većeg stapanja i spajanja i integriranja trostrukosti, koja je kod četvrte inicijacije postala dualnost. Ta dualnost kod pete  i konačno šeste inicijacije ili uzašašća postaje jedinstvo ili potpuno ujedinjenje osobnosti prožete dušom i monade koja je djelovala kroz duhovnu trijadu. Ova dva stanja svijesti se potpuno spajaju u svijesti kod pete inicijacije, a potpuno se spajaju u sistem četiriju tijela kod šeste inicijacije koja je uzašašće, ili uskrsnuće.  Četiri tijela (fizičko, astralno, mentalno, duhovno) i osobnost su stopljeni u svjetlosti i postaju besmrtna.

     Riječi snage

Ponavljanje Božjeg imena, riječi snage i mantri je tako važno za duhovni razvoj i bogoostvarenje  da sam cijelo jedno  poglavlje posvetio toj temi. Koje riječi snage će vas privući ovisi o vašem duhovnom treningu u prošlim životima, o tipu zrake (pogledajte poglavlje o (ezoteričnoj psihologiji i znanosti o dvanaest zraka) vaše duše i monade, i individualnoj sklonosti, intuiciji, osjećaju, odabiranju pravog trenutka u vašem životnom djelovanju, astrologiji i numerologiji, samo neke da spomenem.

Postoji trinaest specifičnih riječi snage ili izreka koje bih vam upravo sada naročito preporučio, a koje su najsnažnije koje sam pronašao. Tih trinaest izreka ili riječi snage su:

1.Mantra duše ili monade

2.Elohim

3.Aum

4.Om mani padme hum

5.Ja Jesam,  Ja Jesam taj koji Jesam

6.Ja sam Bog

7.Ja sam Ljubav

8.Adonai (Gospod)

9.So ham  (Ja Jeam Bog)

10.El Shaddai (Svemogući Bog)

11.YHWH

12.Ram

13.Yod Hey Vod Hey (YHWH, židovsko ime za Boga)

Tih trinaest mantri ili bilo koje druge riječi snage koje već koristite, ili koje su navedene u  sljedećem poglavlju  također će djelovati. Ideja ove meditacije je da vizualizirate vrpcu svjetlosti kako se proteže od osobnosti prema gore kroz dušu do monade. Vi ustvari možete  vizualizirati tu vrpcu kako je široka poput opsega  vaše glave ili ako tako izaberete na početku manju od opsega.

Uskladite se s tom antakaranom, vizualizirajte je i s punom namjerom i snagom volje ponavljajte svoju riječ snage  naglas tri do sedam puta ili do petnaest minuta kao neku vrstu meditacije s mantrom. Nakon čantanja ove mantre sjedite u tišini u prijemčivom stanju i samo osjećajte odgovor od svoje duše ili monade ovisno o stadiju na kojem radite.

To je veoma jednostavna meditacija, no izuzetno je snažna. Ključno je da držite svoju svijest čvrsto u svjetlosti  cijelo vrijeme koliko god je izvodili. Možete je također ako želite izvoditi veoma kratko nekoliko puta dnevno kao neku vrstu procesa centriranja. Ova praksa zajedno sa svim vašim ostalim duhovnim praksama  zasigurno će izgraditi vašu antakaranu.

    

     Mantra duše i mantra monade

Mantra duše i mantra monade je puštena u svijet od Djwhal Khul kroz pisanje Alice Bailey.  Otvoreno mogu reći da je  to najsnažnija mantra koju sam ikada pronašao. Preporučujem vam da započnete dan s njom i da završite dan s njom. Preporučujem da ne činite nikakvu vrstu duhovnog rada, a da je prije toga ne izgovorite. Ova  mantra aktivira dušu i zvijezdu duše kako bi obavila duhovni rad. Riječi mantre duše su:

 Ja jesam duša

Ja jesam božanska svjetlost

Ja jesam ljubav

Ja jesam volja

Ja jesam određena svrha (Ja slijedim plan svoje duše za ovu inkarnaciju)

 Učenici koji su na četvrtoj inicijaciji i iznad, možda će željeti promijeniti prvi red u «Ja jesam monada»  umjesto «Ja jesam duša». Ostatak mantre je potpuno isti. To sam nazvao mantrom monade. Isprobajte ovu mantru, kod izgradnje antakarane i također u svemu ostalom što radite a što je duhovne prirode. Nisam susreo nikoga tko nije osjetio učinak njenog korištenja.

Jedini redak u mantri koji ljudi ponekad ne razumiju je posljednji koji se odnosi na plan duše za sadašnju  inkarnaciju. Ova mantra je prema Djwhal Khulu početak svih okultnih tehnika.

Čak i ako radite s drugom mantrom, započnite svoju meditaciju sa izgovaranjem mantre duše ili mantre monade tri  puta, a zatim meditirajte sa svojom drugom mantrom. Ova mantra je poput alata za aktiviranje koji signalizira duši i monadi da krene u akciju i da učine svoj dio programa kao odgovor na vaš zaziv.

Ostale mantre objašnjavaju same sebe i detaljnije sam objasnio njihovo značenje i upotrebu u  sljedećem poglavlju.

 

     Nit za uzemljenje

Djwhal Khul me je vodio da savjetujem ljude da izgrade anatakarnu, ne samo prema gore kroz dušu i  monadu, već  također prema dolje kroz stup čakri do baze kralježnice, a zatim u zemlju. U nekim metafizičkim krugovima to se naziva nit za uzemljenje.

Može se vizualizirati kako ide prema dolje niz vaše noge u središte zemlje, ili ako sjedite  možete je vizualizirati  kako prolazi kroz stolicu pa u zemlju. Neka bude široka, poput antakarane koja prolazi središnjim kanalom koja je barem opsega vaše glave.

 

     Antakarana nakon uzašašća

Važno je razumjeti da se u stvarnosti antakarana ne zaustavlja samo na monadi. U stvarnosti ona se  nastavlja cijelim  putem do Boga. Ako želite možete poslati svoju antakaranu cijelim putem do Boga čak i prije uzašašća dok radite u meditaciji, i dobit ćete odgovor od Boga i On će  se susresti s vama sa svojim prstom vatre, i/ ili niti svjetlosne supstance. Stoga, čak i uzašli majstori nastavljaju graditi svoju antakaranu dok se razvijaju na kozmičkim planovima postojanja.

 

     Zvijezda duše

Približno petnaest centimetara iznad glave je eterična zvijezda svjetlosti koja lebdi iznad glave svake osobe na  zemlji. Sjaj ove zvijezde veoma mnogo ovisi o evoluciji duše proširenja duše na zemlji. Zvijezda duše nije duša, već instrument kroz koji duša obavlja svoj rad.  Zvijezda duše je proširenje duše. Zvijezda  duše je ta koja se aktivira nakon što izgovorimo mantru duše.

Razumijevanje zvijezde duše je veoma važno u terminima razumijevanja kako izvesti sljedeće  meditacije od Djwhal Khula. Nakon izgovaranja mantre duše, zvijezda duše zasjaji poput blistavo sjajne zvijezde i spremna je za djelovanje dokle god je taj rad u službi duše.

Nakon izgovaranja mantre duše, zvijezda duše će poslušati misao i kreativnu vizualizaciju i  ustvari će se moći  kretati, širiti, skupljati ili odašiljati zrake energije u smjeru osobnosti ili proširenja duše. Razumijevanje, pomoć i korištenje vaše zvijezde duše postat će vam apsolutno neprocjenjivo u izgradnji vaše antakarane i u svim područjima vašeg života.

 

     Središnji kanal

Središnji kanal je termin koji se odnosi na stup energije koji se proteže od baze kralježnice do  vrha glave. Ponekad  ga se naziva stupom čakri ili sushumnom. To je dio sutratme, srebrne vrpce i niti života što su sve različiti nazivi za istu vrpcu.

Jedna veoma važna praksa na duhovnom putu je proširenje vašeg središnjeg kanala i njegovo  čišćenje od svih  psihičkih naslaga. Idealno, središnji kanal se može proširiti u stup svjetlosti koji je veličine opsega vaše glave. Kod većine ljudi središnji kanal je veoma mala cijev, i veoma je začepljen poput cijevi u kupaonici koja ne radi kako treba.

Sljedeće tri meditacije koje je dao Djwhal Khul su za posebnu svrhu proširenja i čišćenja  vašeg središnjeg  kanala i izgradnju vaše antakarane. Upravo kroz anatakaranu i središnji kanal duša i duhovne energije mogu teći do vas. Posjedovanje široke, čiste i dobro izgrađene antakarane i središnjeg kanala omogućuje  vam da budete ispunjeni sa svjetlošću duha i na najmanji zahtjev. Stoga se važnost ovog rada ne može dovoljno naglasiti. Mala količina fokusiranog rada donijet će vam fantastične rezultate. Veoma je zanimljivo iskusiti, nakon što izgovorimo mantru duše ili mantru monade, da duša i monada naprave pola posla s vama. Prva Djwhal Khulova meditacija je meditacija trokuta.

 

     Meditacija trokuta

Slika koja se nalazi pred vama je iz knjige «The Rainbow Bridge   by Phase 1, The Link with the Soul.» (Dugin most prema 1. fazi, veza s dušom.) Ova knjiga i njen nastavak pod istim naslovom, veoma preporučam za čitanje onima koje zanima ovaj rad i koji žele više naučiti. Ova slika u vizualnoj formi daje, točan proces meditacije trokuta. Meditacija započinje na sljedeći način:

(Zvijezda  duše, vrh glave, 1-središte glave, 2-grlo, 3-srce, 4-solarni pleksus, 5-sakralni pleksus, 6-baza kralježnice, 7-koljena, 8-tabani, 9-zvijezda zemlje ispod stopala)

1.Tri puta izgovorite mantru duše dok se koncentrirate na zvijezdu duše. Vizualizirajte zvijezdu duše kao briljantnu zvijezdu ili sunce.

2.Nakon što ste tri puta izgovorili mantru duše, snagom svoga uma i zamišljanjem pokrenite zvijezdu duše dijagonalno prema naprijed u položaj trideset centimetara ispred vašeg trećeg oka. Zatim dovedite zvijezdu duše ravno natrag u središte vaše glave u središnji kanal i stup čakri. Zatim odvedite zvijezdu duše ravno prema gore kroz cijeli središnji kanal natrag petnaest centimetara iznad glave gdje zvijezda duše inače počiva. Zvijezdu duše pokrećite veoma polagano i promišljeno u njenom  uzlaznom kretanju. Kako se kreće, zvijezda duše doslovno sagorijeva smetajuće misaone forme i psihičke naslage. Ovaj rad je zajednički napor osobnosti i duše koje koriste zvijezdu duše kao svoj instrument. Duša je veoma uzbuđena zbog ove prilike da radi s vama na ovaj način.

3.Ponovite još jednom ovaj isti proces stvaranja trokuta s trećim okom.

4.Sada ponovite ovu istu proceduru, ali ovaj put stvorite trokut idući  prema dolje, s vašom grlenom čakrom, kao što to pokazuje dijagram. Napravite to dva puta za grlenu čakru.

5.Isti proces ponovite za srčanu čakru, čakru solarnog pleksusa, sakralnu  čakru, čakru u bazi kralježnice, čakru koljena, čakre na tabanima i za zvijezdu zemlje koja se nalazi trideset centimetara ispod zemlje. Napravite  ovu metodu trokuta dva puta za svaki od ovih centara i time ste završili.

 Ova meditacija vam je pomogla očistiti središnji kanal i započela izgradnju  vaše antakarane. Nakon dovršenja ove meditacije i rada s njom kroz neko vrijeme, dodao bih korak dalje. Ovaj posljednji korak je izgradnja trokuta cijelim putem do same duše koja se nalazi iznad zvijezde duše. Ovaj dio meditacije je rad na izgradnji antakarane do duše, a ne fokusiranje na središnji kanal.

Ako osjećate da je prikladno također možete izgraditi trokut cijelim putem do vaše monade ili Moćne JA JESAM Prisutnosti. Svaki od njih ja bih napravio tri puta a nakon što završite možete ponavljati svoju mantru, ili riječ snage dok vizualizirate antakaranu i držite svoj um čvrsto u svjetlosti. U biti vi spajate prvu meditaciju koju sam vas naučio s ovom drugom  meditacijom trokuta. Ovo je veoma snažno, što bez sumnje možete vidjeti, osjetiti i shvatiti intuicijom.

 

      Meditacija duhovni vrtlog

Aure većine ljudi (eterično, astralno, mentalno tijelo) su ispunjene s naslagama psihičkih energija, negativnim misaonim formama, ustajalom energijom. Svrha ove sljedeće meditacije je čišćenje sveg tog neželjenom materijala iz vašeg auričnog polja. Nešto od tih naslaga, pored toga što dolazi iz normalnog svakodnevnog života, također je došla iz prethodne meditacije trokuta koju ste upravo napravili.

Meditacija trokuta je očistila naslage iz vašeg središnjeg kanala, ali ih je do  određene mjere vjerojatno bacila u vašu auru. Postoji veoma jednostavan proces koji duša koristi za čišćenje svih tih naslaga psihičkih energija. Naziva se meditacijom duhovnog vrtloga.

Ideja ove meditacije je da vizualizirate duhovni vrtlog ili vihor kako se  spušta od duše. Vizualizirajte to poput tornada ili ciklona, ali u obliku lijevka. Ovaj duhovni vrtlog je napravljen od mnogo profinjenije energetske   supstance duše. Premda ga vizualizirate svojim umom, ovaj duhovni vihor je živa psihička stvarnost vaše duše. Ako ste vidoviti jednom kada ste ga  prizvali možete ga u biti vidjeti i promatrati kako se spušta od duše. Molim vas shvatite kako ovo nije samo vježba vizualizacije. Ovo je kombinirano  iskustvo meditacije duše i osobnosti.

Vrh najniže točke vašeg lijevka i duhovnog vrtloga je u antakarani a koji se kreće prema dolje prema središnjem kanalu. Dok se spušta prema dolje, prikuplja sve teže naslage psihičkih energija. Okreće se u smjeru kazaljke na satu.

Neka duša odredi veličinu, boju i brzinu kojom se to odvija. Ideja je da se  duhovni vrtlog kreće prema dolje kroz vašu krunsku čakru, a zatim vaše cjelokupno aurično polje čisteći sve naslage psihičkih energija niže oktave i  noseći ih duboko u središte zemlje. U toj točci ispušta naslage, prestaje se kretati i nestaje. Duhovni vrtlog stvorite veoma širokim, kako bi obuhvatio  vaše fizičko tijelo i cijelo aurično polje.

Jednom kada je duhovni vrtlog zadobio snagu i jačinu, nije mu potrebno vodstvo osobnosti. U toj točki duša i zvijezda duše čine posao. Svaki put kada se želite očistiti morate prizvati novi duhovni vrtlog. Početni duhovni vrtlog gubi energiju jednom kada je ušao u zemlju i istovario psihične naslage. U svakom slučaju preporučujem prizivanje od tri do sedam  duhovnih vrtloga svaki put kada izvodite ovu meditaciju. Preporučujem da s njome započnete svoj dan, da je radite nakon posla i prije odlaska u krevet kako biste se održali čistima.

Još ću dodati kako je dio zemaljskog rada svladavanje čišćenja ovakvih vrsta naslaga ili negativne energije. Mi ni na koji način ne zagađujemo Zemlju radeći s Njom na ovaj način, Zemlja je veoma sretna što nam može služiti na ovaj način.

Kako bi prizvali svoj duhovni vrtlog slijedite ove jednostavne korake:

1.Tri puta izgovorite mantru duše

2.Vizualizirajte duhovni vrtlog visoko iznad svoje glave s vrhom lijevka u antakarani i recite: «S mudrošću duše, prizivam duhovni vrtlog.»

3.Promatrajte ili vizualizirajte kako se kreće prema dolje kroz vaše polje, a  zatim u zemlju.

4.Pozovite i prizovite onoliko duhovnih vrtloga koliko vam je potrebno sve dok se ne osjetite čistima. Obično je tri do pet minuta više nego dovoljno. Ako se ikada osjetite izvan središta ili se nalazite u emocionalnoj  ili psihičkoj krizi, ovaj proces vam može veoma pomoći. To su jednostavne tehnike kojima dopuštate duši i/ ili višem sebstvu da vam pomognu u vašem životu.

 

      Meditacija vadičep za širenje središnjeg kanala

U prve dvije meditacije očistili smo središnji kanal i aurično polje od  naslaga psihičkih energija. U ovoj posljednjoj Djwhal Khulovoj meditaciji, svrha je proširiti središnji kanal do veličine opsega vaše glave. Kod većine ljudi središnji kanal je veoma mala uska cijev. To ograničava količinu svjetlosti i energije koja može doći od duše i monade.

Postoji veoma jednostavan proces meditacije za povećanje središnjeg  kanala. Sličan je meditaciji trokuta, ali koristi samo jedan trokut umjesto čitave skupine trokuta. Nakon izgovaranja mantre duše, jedan trokut  stvorite prema dolje do zvijezde zemlje ispod vaših stopala kao što ste učinili i u meditaciji trokuta.

Kako počinjete voditi zvijezdu duše prema gore, vizualizirajte to poput  vadičepa koji se kreće u smjeru kazaljke na satu prema gore kroz središnji kanal, natrag do položaja zvijezde duše oko petnaest centimetara iznad vaše glave. Vaš središnji kanal mora biti širok barem dva i pol centimetra, no poželjno je da je širok poput opsega vaše glave. Na početku ćete ga možda željeti napraviti srednje veličine no kako ga budete izgrađivali proširujte ga što je više moguće. U tome koristite svoju vlastitu razboritost i intuiciju.

Preporučujem da ovu meditaciju radite dva puta dnevno kroz tri tjedna. Potrebna su tri tjedna za stvaranje navike. Jednom kada je proširen, postavljen je za čitav život. Točan proces ove meditacije kako ga je opisao uzašli majstor Djwhal Khul teče ovako:

1.Tri puta na glas izgovorite mantru duše

2.Izgovorite mantru ujedinjenja:

«Sinovi ljudi su jedno, a ja sam jedno s njima.

Ja težim ljubavi, a ne mržnji.

Ja težim služenju, a ne izvršavanju propisanih dužnosti.

Ja težim iscjeljenju, a ne povređivanju.

Neka bol donese zasluženu nagradu od svjetlosti i ljubavi.

Neka duša upravlja vanjskom formom života i svim događanjima, i iznese na svjetlost ljubav koja cijelo vrijeme počiva u pozadini događaja.

Neka vizija i uvid dođu.

Neka se budućnost razotkrije.

Neka se pokaže unutarnje jedinstvo, a vanjske razmirice iščeznu.

Neka ljubav prevlada.

Neka svi ljudi vole.»

3.Izgradite jedan veliki trokut dolje do zvijezde zemlje.

4.Pokrenite zvijezdu duše prema gore u obliku vadičepa koji se kreće u smjeru kazaljke na satu, proširujući vaš središnji kanal do željene širine.

5.Završite meditaciju izgovarajući:

 

 «Veliki zaziv»

Iz točke Svjetlosti u Božjem umu

Neka Svjetlost teče u umove ljudi.

Neka se Svjetlost na Zemlju spusti.

Iz točke Ljubavi u Božjem srcu

Neka Ljubav teče u srca ljudi.

Neka se Krist na Zemlju vrati.

Iz centra gdje je Božja volja znana

Neka svrha vodi male volje ljudi –

Svrha koju Majstori znaju i kojoj služe.

Iz centra što ga ljudskom rasom zovemo

Neka se ostvari Plan Ljubavi i Svjetla

Da zabravi vrata gdje zlo prebiva

Neka Svjetlost, Ljubav i Snaga obnove Plan na Zemlji.

 

      Misli za kraj

 Izgradnja središnjeg kanala cijelim putem do zvijezde zemlje je veoma  važna. Ako središnji kanal nije izgrađen na ujednačen način od zemlje i stopala do krune, tada energija može postati raspršena i nagomilana  stvarajući probleme sa fizičkim zdravljem naročito u području torza. To govori o važnosti ispravnog uzemljenja kao i usklađenja sa dušom i monadom.

Drugo, preporučujem polagano kretanje na početku, naročito ako je za vas veći dio ovog rada nešto novo. Jednom kada je središnji kanal izgrađen, a vaša četiri tijela su pročišćenija i profinjenija, možete se kretati mnogo brže. Bolje je biti poput kornjače, a ne poput zeca koji na početku brzo istrčava i iscrpi samoga sebe.

Treće, izvođenje ovog najvažnijeg rada pomaže u izgradnji «planetarne  antakarane». Također pomaže ubrzati ponovni dolazak Krista i eksternalizaciju hijerarhije, i pomaže svim učenicima koji nas slijede.

Izvor : J.D.Stone

********

      Više o antahkarani, izgradni diginog mosta i drugim bitnim informacijama vezanim uz temu možete naći u „Izvadci iz radova Alice A. Bailey, na ovoj stranici. Samo poglavlje o Antahkarani nije prevedeno, na engleskom je jeziku i bit će prevedeno sa vremenom.